Rektör' den  ODÜ' nün 3 Yılı

Rektör' den ODÜ' nün 3 Yılı

Diş Hekimliği Fakültemiz 2011 yılında 18 ünitle açılmış olup, 2013 yılında ilave edilen 15 ünitle birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. 2012 Yılında açılan Diş Hekimliği Fakültesi yaklaşık 1,5 yıl gibi bir sürede 168 bin 658 tedavi işlem gerçekleştirmiş,

Rektör' den  ODÜ' nün 3 Yılı 

Odü Rektörü Yarılgaç Dün Akşam Uygulama Restoranında ODÜ'nün 3 Yılını Değerlendirdi

Rektörün açıklamasına aşağıdaki ODÜ linkinden yada ODÜ linkinden olduğu gibi aldığımız aşağıdaki haberden okuyabilirsiniz...


http://www.odu.edu.tr/index.php/haberler/999

Rektör Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ, yaklaşan 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla İktisadi İşletme ve Uygulama Restoranı’nda düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

 

Aynı zamanda Ordu Üniversitesi’nde son 3 yılda gerçekleştirilen akademik ve fiziki yapılanma çalışmalarına dair detaylı bir sunum eşliğinde bilgiler aktaran Rektör Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ, akademisyen sayısından öğrenci sayısına, kamulaştırma çalışmalarından 2014 yılında gerçekleştirilmesi planlanan fiziki projelere, yerleşkenin kapalı alan istatistiğinden toplam arazi kapasitesine, alt yapı ve teknik donanım çalışmalarından üniversite-sanayi işbirliğine, Ordu Üniversitesi’nin uluslararası ilişkilerinden, öğrenci değişim programlarına, sağlık yatırımlarından hastanelerde ciro bazında yaşanılan gelişmelere ve bu gelişmelerden elde edilen gelirler ile bilimsel araştırmalara aktarılan katkı paylarına kadar çok çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

 

Ayrıca üniversite-kent uyumuna katkı sağlama anlamında sürdürülen projelere ve ulusal, uluslararası etkinliklere de değinen Rektör Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ, sunumunu Ordu Üniversitesi’nin 2014 yılı hedefleri ile bitirdi.

Sunumunun sonunda gazetecilerden gelen soruları yanıtlayan Rektör Prof. Dr. YARILGAÇ, sözlerini Ordu Üniversitesi’nin gelişimine katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlar ile çalışma arkadaşlarına ve Ordululara teşekkürlerini sunarak sonlandırdı.

 

Rektör Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ'ın Konuşma Metni;

“Yükseköğretim kurumları arasında kendine saygın bir yer edinen genç Ordu Üniversitesi’nin 2013 yılı değerlendirme toplantısını onurlandırdığınız için teşekkür ediyor, hepinizi selamlıyorum.

96 aktif bölümü ile tercih edilen bir üniversite olan Ordu Üniversitesi, bölgesel bir üniversite olmanın ötesinde, bugün Türkiye’nin 81 ilinden ve pek çok ülkeden öğrencisi olan gurur verici bir tabloya sahiptir. Üniversitemizde lisans eğitiminin yanında lisansüstü eğitim de verilmekte, 2006 yılında 5547 öğrenci mevcudu bulunan Ordu Üniversitesi, bugün bünyesindeki yakaşık 15 bin gencine eğitim olanağı sağlamaktadır.

Son iki yılda 14 yabancı uyruklu öğrenci çeşitli değişim programları kapsamında Ordu Üniversiteli olma ayrıcalığını yaşarken YÖK tarafından üniversitemize ayrılan 110 adet yurtdışı öğrenci kontenjanı için toplam 929 öğrencinin başvurmuş olması bilim ve kültür merkezi olma yolunda kararlı adımlarla yürüyen ODÜ için ayrı bir kıvanç kaynağı olmuştur.

Toplamda 4 bini aşkın öğrenci kapasitesi ile 30 öğrenci kulübümüz bulunmakta ve bu kulüpler öğrencilerimize kültürel ve sosyal zenginlikler kazandırmaktadır. Üniversitemiz kulüplerin de katkısı ile 2013 yılında toplamda 39 bilimsel ve kültürel etkinlik gerçekleştirmiş, kurulduğundan bu güne ise üniversitemiz ev sahipliğinde 5 adet uluslararası bilimsel faaliyet, 126 adet yerel ve ulusal bilimsel faaliyet gerçekleşmiştir.Bunların dışında pek çok konferansa ayrıca sportif etkinliğe, kariyer günlerine, bahar şenliğine ve çeşitli sosyo-kültürel buluşmalara ev sahipliği yapmıştır.

2009 yılında 198 olan akademisyen sayımız, 2014 Ocak Ayı itibariyle; 23’ü profesör, 34’ü doçent, 175’i yardımcı doçent, 112’si öğretim görevlisi, 166’sı araştırma görevlisi, 15’i okutman, 4’ü uzman toplam 529 öğretim elemanımız ile her 27 öğrencimize bir öğretim üyesi düşmekte; kurulduğundan bugüne akademik personel sayısında ise yüzde 430 artış sağlamıştır.

Üniversitemizde eğitim, araştırma, sosyal ve kültürel faaliyetler ile uygulama hizmetlerinin etkin ve etkili olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla idari personel sayısını artırma çalışmaları sürmektedir. İdari personel sayımız 2010 yılında 193 iken, 2014 yılı Ocak ayı itibariyle 320’a ulaşmıştır.

Sanal dünya sayesinde artık ülkeler arası sınırlar kalkmış, yenilenen üniversite anlayışı ile bilimin sınırları da artık yok olmuştur. İnsanlık tarihinde evrensel bilginin harmanlanması ve bütün coğrafyalara yayılması bağlamında büyük katkılar sağlayan öğrenci ve akademisyen değişim programları Mevlana, Erasmus ve Farabi Değişim Programları kapsamında ise üniversitemizin; Erasmus Değişim Programı Kapsamında, 15 farklı Avrupa Birliği Üyesi ülkesi ile 72 farklı alanda ikili anlaşmaları bulunmaktadır. Aynı zamanda tüm dünyayı kapsayarak eğitimde sınırları kaldıran Mevlana Değişim Programı Kapsamında üniversitemiz 1 yıl gibi kısa bir sürede 20 üniversite ile eğitim işbirliği protokolü imzalamıştır. 

Yine uluslararası ilişkiler kpsamında üniversitemizin saygınlığını tescilleyen bir diğer kazanım olan, Mayıs 2013 tarihinde yapmış olduğumuz Diploma Eki Etiketi başvurusu, Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve onaylanmış, bu kapsamda üniversitemiz Bologna sürecinin önemli basamaklarından birisi olan Uluslararası Diploma Eki Etiketini (Diploma Supplement Label) almaya hak kazanmıştır. Avrupa’nın sayılı üniversitelerinin sahip olduğu bu diploma etiketinin alınması ile sahip olduğumuz Diploma Ek’imizin Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen kalite ölçütlerine uygun olduğu belgelenmiş ve üniversitemizin uluslararası düzeyde tanınırlık düzeyi bir kat daha artmıştır.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra ulusal bir değişim programı olan Farabi kapsamında ise; 76 öğrencimiz ülkemizdeki diğer üniversitelerle buluşmuş,  değişik üniversitelerden 24 öğrenci de üniversitemizi tercih ederek aademik kariyerlerini Ordu Üniersitesi'nin deneyimleri ile zenginleştirmiştir.

Bilimin merkezi olma yolunda kararlı adımlarla ilerleyen üniversitemiz; birisi devam eden ikisi sonuçlanan toplamda üç AB Projesi, birisi sonuçlanan, ikisi devam eden toplamda 3 AB Programı, beşi sonuçlanmış, dördü hâlâ yürürlükte olan toplamda 9 TÜBİTAK projesi ve bir de SANTEZ projesi bulunmaktadır. Yürürlükte olan ve sonuçlanan proje ve programların bütçeleri ise;  Avrupa Birliği Projeleri 392.983,23 €, TÜBİTAK Projeleri 1.170.844,00 TL, SAN-TEZ Projeleri 75.971,08 TL, Özel Protokolle Yürütülen Projeler 43.890,00 TL, Bilimsel Araştırma Projeleri 865.461,83 TL’dir.

Yine Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi ODÜBAP, kurulduğu 2012 yılından bugüne tez ve araştırma projelerine toplamda 1.515.735,86 TL, yurt içi-yurt dışı kongre katılımına 40.000,00 TL, ve bu projelerden oluşturulan yayınlar içinse2.554,00 TL ödenek sağlamıştır. ODÜBAP'da 2013 yılı itibarıyla doktora tez projeleri, yüksek lisans tez projeleri, ulusal kongre ve sempozyumları, uluslararası kongre ve sempozyumlar için teşvik, ayrıca öğretim elemanlarına yaptıkları uluslararası SCI, SSCI, AHCI yayınlarına destekler verilmiş, tüm bu desteklerin 2014 yılında da devam etmesi sağlanmıştır.Bu, sadece üniversitemiz açısından değil, ilimiz açısından da son derece önemli bir konudur. Bilimsel platformda elde edilen tanınırlık, ilimiz için önemli bir ayrıcalıktır.

Üniversite Sanayi işbirliği kapsamında KOSGEB tarafından sağlanan destekler sonucunda kendi işletmesini kuran girişimcilerin sunmuş olduğu iş planlarının uygunluğu ve firmaların destekler neticesinde faaliyetlerine devamları noktasında KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne Akademik Danışmanlık sağlanmaktadır. ODÜSEM bünyesinde açılan sertifika programları, KOSGEB ve İŞ-KUR ortaklığı ile gerçekleştirdiğimiz projeler ile gençlerimize sektörsel ve kültürel anlamda pek çok fırsatlar sunuyoruz.

Bunun yanı sıra üniversitemiz ve sanayi işbirliğinin ilk adımları 2010 yılında öğrencilerimizle iş dünyasını tanıştırma ve kaynaştırmayı amaçlayan Kariyer Günleri etkinliğinin düzenlenmesi ile başlam

ış bu org

 

anizasyonla iş hayatına atılmaya hazırlanan öğrenciler, mezunlar ve iş arayan adayların, iş dünyası ile aralarında iletişim kurmalarına ve işbirliklerine olanak sağlanması hedeflenmiştir.

Diğer bir önemli aşama 2013 yılında ilki gerçekleşen, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv programı son dönem öğrencilerimizin, ilimizde faaliyet gösteren 7 Otomotiv firmasında uygulamalı derslerini teknolojik ortamda almalarıdır. Firmalarla yaptığımız işbirliği sonucunda öğrencilerimizin gruplar halinde dağıtımını yaptık, ardından firmalarımızın teknik servis bölümünde ve bölüm sorumlusunun gözetiminde haftada 2 gün ve toplamda 6 hafta boyunca derslerin teknolojik ortamda uygulanmasını başarı ile gerçekleştirdik.

Bunların dışında Fatsa’da bulunan Meslek Yüksekokulumuz, kaynağı Avrupa Birliği IPA-4 Hibe Programı’ndan sağlanmakta olan METEK Projesi kapsamında eğitimin kalitesinin artırılması suretiyle iş piyasası ve eğitim arasındaki bağın geliştirilerek insan kaynaklarına yatırım yapılmasını teşvik eden bir projeden faydalanmaktadır. Proje kapsamında Fatsa Meslek Yüksekokulu 150.000 Avro’luk donanım yardımı ile eğitici ve yönetici eğitimlerinden faydalanmıştır.

Tüm bunların dışında; ODÜ yönetimi olarak en büyük ideallerimizden birisi 24 saat yaşayan bir yerleşke alanı oluşturabilmek ve dinamik bir eğitim-öğretim kurumu olmaktır. 

Bu kapsamda; 2. Etap Alt-yapı Çalışmaları sonucunda Cumhuriyet Yerleşkesi’nde; yürüyüş yolları, oturma alanları, 6 adet dekoratif havuz ve çevre aydınlatması, peyzaj alanı alt yapısının oluşturulması,Fen-Edebiyat Fakültesi, Rektörlük Binası, İdari Hizmetler Binası ve Ziraat Fakültesi pis su hatlarının, ısıtma sistemleri ile ilgili bağlantıların ve internet ağ hatlarının tamamen yenilenmesi, Say Deresi’nin ıslah çalışmalarının yapılması, Teknik Bilimler MYO’da; basketbol ve bir adet voleybol sahasının alt yapı ve zemin betonu işlerinin tamamlanması,Sosyal Bilimler MYO’da; yapısal ve bitkisel peyzaj çalışmalarının tamamlanması,Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nde; güvenlik kabinleri, binanın tamamının iç kısmının ve çatının yenilenmesi, özürlü merdiveni yapılması, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde; idari ve akademik personel odalarının tamamının tadilatı, 4 adet yeni derslik yapılması, lojman çatısının ve kalorifer dairesinin yenilenmesi, binanın tüm iç mekânlarının zemin tadilatı ve badanasının tamamlanması, Ünye MYO’da; çatısının ve çay ocağının yenilenmesi, sundurma ve özürlü merdiveninin yapılması tamamlanmıştır.

Ayrıca; 2012 Ocak ayında 56 adet laboratuarın benç, dolap ve havalandırma sistemi son teknoloji ile donatılmıştır.

Diş Hekimliği Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi binaları 2014 yılı yatırım bütçesine alınmış, Diş Hekimliği Fakültesi Binası için proje ihalesine çıkılmış, diğer fakültelerin proje ihale işlemleri devam etmektedir. Bunun yanı sıra; yapımı T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan hastanemizin teknik ve fiziki alt yapısı ile ilgili çalışmalar hızla devam etmekte, çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp 2014 yılı içerisinde inşaatının başlaması planlanmaktadır.

3. Etap Alt-yapı Çalışmaları kapsamında ise hedefimiz olan Cumhuriyet Yerleşkesi’nde; 1.500 m asfalt yol, 500 m kaplamalı yol, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları, yaya yolları, ada peyzaj çalışmaları, sanat yapıları, yol ve çevre aydınlatmalarının tamamlanması, Say ve Çırçıp Dere yataklarının ıslah çalışmaları ile estetik yapılandırmaların gerçekleştirilmesi, gölet yapımı, rekreasyon alanlarının oluşturulması, Açık Spor Tesisi ve Merkezi Kantin oluşturulması anlamında çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte, tüm çalışmaların Haziran 2014 ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca 3. etap alt-yapı çalışmaları kapsamında karayolları tarafından yapılan Say deresinin Ordu-Giresun karayolundan menfezle geçişi çalışması tamamlanarak söz konusu derenin taşkın ve sel durumlarında Cumhuriyet Yerleşkesi'nde hasar oluşturmasının önüne geçilmesi hedeflenmiş, yineKarayolları tarafından Cumhuriyet Yerleşkesi’ne cep yapılması çalışmaları 2013 yılında 3 etap alt yapı çalışmaları ile paralel başlatılmış, aynı yıl eylül ayında tamamlanmıştır.

2014 hedefleri kapsamında ise Cumhuriyet Yerleşkesi’nde 4. etap çevre düzenlemelerinin başlatılması, Ünye İİB Fakültesi’nde öğretim elemanlarına yeni çalışma alanlarının oluşturulması, Doğalgaz tesisatının tamamlanması ve Cumhuriyet Yerleşkesi’ne doğalgaz bağlanması, Rektörlük Daire Başkanlıklarının olduğu binada çeşitli onarım ve tadilatların gerçekleştirilmesi, Merkezi Araştırma Laboratuarı’nda gerekli malzemelerin alınması ve eksiklerin tamamlanması, kamulaştırma çalışmalarının devam etmesi ve büyük onarım kapsamında gerekli Fakülte, MYO ve Yüksekokul’larda çeşitli tadilatların gerçekleştirilerek fiziki ve teknik donanımın güçlendirilmesi planlanmaktadır.

Kapalı alanda ise üniversitemiz, 2007 yılında 34.626 m2 olan kapalı alan kullanımını 2014 Ocak Ayı itibariyle 93.734 m2'ye yükseltmiştir. 2012-2013 yıllarında kazandırılan alanlar ile yerleşke alanımız toplamda 901.414.91 m2’ye ulaşmıştır.

Ayrıca sağlık hizmetleri kapsamında bölge halkımıza, TC Sağlık Bakanlığı ODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile hizmet vermekteyiz.

Kasım 2012’de TC Sağlık Bakanlığı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, ODÜ bünyesine T.C. Sağlık Bakanlığı ODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binası adıyla kazandırılmış olup 148 olan yatak kapasitesi 273’e çıkarılmıştır. Aylık ortalama geliri 991.649 TL olan Sağlık Bakanlığı ODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi afiliasyon sonrası 1.477.468 TL aylık ortalama gelire yükselmiş olup, 15 Kasım 2012 tarihinde ilimiz Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesinin kurumumuza katılmasıyla aylık olarak ortalama geliri 2.655.055 TL’ye ulaşmıştır. 2011-2012-2013 yıllarında üniversiteye toplam 1.488.561,00 TL bilimsel araştırma payı olarak aktarılmıştır.

Diş Hekimliği Fakültemiz 2011 yılında 18 ünitle açılmış olup, 2013 yılında ilave edilen 15 ünitle birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. 2012 Yılında açılan Diş Hekimliği Fakültesi yaklaşık 1,5 yıl gibi bir sürede 168 bin 658 tedavi işlem gerçekleştirmiş, elde edilen 2.355.100,00 TL gelirden 117.755 TL Üniversitemize bilimsel araştırma payı olarak aktarılmıştır.

Tüm bu çalışmaların neticelenmesi ve üniversitemizin bu günlere ulaşması hakikaten zor bir süreç, meşakkatli ve sabır isteyen çalışmalarla gerçekleştirilmiştir.

Ordu Üniversitesi Yönetimi olarak; tüm gençlerimizi geleceğin tek mirasçıları olarak değerlendiriyoruz.

Dolayısı ile buradaki öğrenim hayatları boyunca yüksek öğrenimin tüm gereklerini öğrencilerine sunma gayreti ile tüm hocalarımızla birlikte anne babaların emaneti gençlerimizi aydın, donanımlı, sorgulayan, araştırmacı, etkin, önce kendisine sonra ülkesine ve ailesine hem katkısı hem de saygısı olan, gerçek anlamda evrensel bilime artılar katabilecek gençler bilinci ile şekillendiriyoruz. Biliyoruz ki buradan mezun olacak her öğrenci bizim geleceğe yansımamız olacaktır.

Bu sebeple üniversitemizi tercih ederek bizleri onurlandıran öğrencilerimizin; çağımızın tüm gereksinimleri ile donatılmış yerleşkelerinde bilimsel, sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle şekillenecek kariyerlerini Ordu Üniversitesi’nin etkin kurumsal kültürü ile şekillendirmeye gayret gösteriyoruz.”

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.