Deklanşör'e Kuvvet Yarışma Başladı

Deklanşör'e Kuvvet Yarışma Başladı

Fotoğraf sanatı aracılığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde tarihi yapılar, doğal güzellikler, bölgeye ait kültürel öğeleri ve mahallelerdeki sosyal hayatı belgeleyerek; kentimizin tanınmasını sağlamak, kente ait bir görsel bellek oluştu

Dört Mevsim Ordu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi ORBEL AŞ ve OFSAD

Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

KONU: Dört Mevsim Ordu

DÜZENLEYEN KURUM: ORDU B.B. - ORBEL A.Ş. - OFSAD

AMAÇ: Fotoğraf sanatı aracılığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde tarihi yapılar, doğal güzellikler, bölgeye ait kültürel öğeleri ve mahallelerdeki sosyal hayatı belgeleyerek; kentimizin tanınmasını sağlamak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğe dönük çalışmalarını fotoğraf sanatını kullanarak anlatmak.

<img data-cke-saved-src="http://www.ordu.bel.tr/files/jpg/file/e02c9ac0-a910-423a-8e98-223dd64d6982.jpg" src="http://www.ordu.bel.tr/files/jpg/file/e02c9ac0-a910-423a-8e98-223dd64d6982.jpg" alt="e02c9ac0-a910-423a-8e98-223dd64d6982" .jpg"="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; text-align: center; margin: 4px 8px; padding: 0px; border: 3px solid white; outline: 0px; box-shadow: rgb(151, 151, 151) 0px 0px 5px; display: block; width: 333px; height: 157px; float: right;">

YARIŞMA KATEGORİSİ:
Sayısal Renkli.
 
KATILIM KOŞULLARI:
1- Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları, TFSF temsilcisi ve TFSF tarafından haklarında kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, 18 yaşından gün almış amatör ve profesyonel herkes katılabilir.
2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3- Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet eserle yarışmaya katılabilir.
4- Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış fotoğraflar gönderilemez.
5- Fotoğraflar, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine online (çevrimiçi) olarak yüklenerek gönderilecektir. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ve ORBEL A.Ş’nin web sitelerinden yarışmaya katılım linkleri verilecektir.
6- Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir. Gerek duyulduğunda fotoğra?arın ham halleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım koşullarına uymayan fotoğra?arın ödül alsa dahi, ödülleri iptal edilir. İptal edilen fotoğrafın yerine başka bir fotoğraf konulmaz.
7- Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.
8- Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpeg formatında, 12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
9- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, Ordu ili sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
10- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül ve sergileme almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.
11- Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu isledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
12- Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. İptal edilen eserin yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Bu durumda yarışma iptal edilmez.
13- Yarışmada ödül alan eserler Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu / TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesinde yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2016’da da yer alacaktır.
14- Yarışmada ödül ve sergileme al(a)mayan fotoğraflar sistemden TFSF temsilcisi gözetiminde silinecektir
15- Yarışma son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici Kurul gerekli bulduğu durumlarda şartname üzerinde, TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek ve onay alınmak koşuluyla değişiklikler yapabilir.
16- Katılımcılar, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
17- Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönetmeliği” ve Seçici Kurul kararları geçerlidir.
18- Yarışmaya şehir dışından katılan ve ödül almış fotoğraf sanatçılarının ödül töreninde yol masrafları ve konaklama masrafları ORBEL A.Ş. tarafından karşılanacaktır.
19- Yarışmada ödül alan veya sergilenmeye değer fotoğrafların ham halleri CD/DVD ile sekreteryaya teslim edilecek veya kargo ile gönderilecektir.
 
KULLANIM HAKLARI:
Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının;Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ORBEL A.Ş. yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Kullanım hakları Ordu Büyükşehir Belediyesi, ORBEL A.Ş. ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ORBEL A.Ş.‘ye izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
BASIM – YAYIM:
Yarışmanın tamamlanması sonrası Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül alan fotoğrafların dışında dört mevsime ait toplam en fazla 100 (yüz) adet fotoğrafın da yer alacağı “4 Mevsim Fotoğraf Albümü”nün basım yayımı ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’nce yapılacaktır.
 
FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ:
Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Sadece alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
1)Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2)Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya omey veya oeyil gibi).
3)Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli/Color için C yazılmalıdır).
4)Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi ( _ ) eklenmelidir.
5)Fotoğrafın çekildiği Ordu ili sınırları içindeki yer adı küçük harflerle toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 2014’te Ordu’da çektiği “Yağmurda Sahil” adlı 1 no’lu fotoğrafının adı; “TRomeryC1_ordu_yagmurda_sahil.jpg” olur.
 
FOTOĞRAF GÖNDERİMİ:
Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpeg formatında, 12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde [email protected] iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 
YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 02 Ocak 2015
Son Katılım Tarihi : 31 Aralık 2015 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 10 Ocak 2016
Sonuç Bildirim Tarihi : 01 Şubat 2016 (http://www.tfsf.org.tr , http://tfsfonayliyarismalar.org/ ve http://www.orbel.com.tr adreslerinde duyurulacaktır.)
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : Şubat 2016
SEÇİCİ KURUL:
1– OBB adına
2– Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi
3– ORBEL adına
4– TFSF adına
5– OFSAD adına
Seçici kurul, en az üç üye toplanır.
TFSF Temsilcisi: Abdullah SEZGİN
 
ÖDÜLLER:
Birincilik : 5000.- TL + plaket + 3 Gün Ordu tatili
İkincilik : 3000.- TL + plaket
Üçüncülük : 2000.- TL + plaket
Jüri Özel Ödülü (Kış) : 1000.- TL + plaket
Jüri Özel Ödülü (İlkbahar) : 1000.- TL + plaket
Jüri Özel Ödülü (Yaz) : 1000.- TL + plaket
Jüri Özel Ödülü (Sonbahar) : 1000.- TL + plaket
Sergileme (En fazla 100 eser) : 50.- TL
 
YARIŞMA SEKRETERLİĞİ:
İsim : Mehmet Koray KILIÇ
Telefon : 0452 505 5152 / 5052

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.