EY ORDU"LULAR! HÜKÜMET, ORDU'YU DEFTERDEN SİLMİŞTİR..

EY ORDU"LULAR! HÜKÜMET, ORDU'YU DEFTERDEN SİLMİŞTİR..

Ankara Hükümetine bağlı olarak ülkenin bütün yatırım ve hizmet planlarını yapan Devlet Planlama Müsteşarlığı (DPT) tarafından hazırlanan “2009-2011 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASI VE ÖNCELİKLER” rehberindeki talimatlar, tüm kamu ve özel kuruluşların uyması gereken stratejik hedefler ve planlar olup, bunların dışında o illerde ve o yörede hiçbir çivi çakılması mümkün olmamaktadır.
(DPT) Müsteşarlığınca hazırlanan beş yıllık kalkınma planları, illerin geleceğinde yapılacak yatırımları ve ödenekleri (siyasi milletvekillerin ısrarlı takiplerine göre) hazırlarlar.

 Milli ve mali bütçeler hazırlayan hükümetler bu yatırımları ve ödeneklerini baz alıp, DPT raporlarını rehber edinirler.

UMURLARINDA DEĞİLİZ

Ordu ilimizin seçerek Ankara "ya, TBMM"ne yolladığı 7 vekilden, 5 tanesi şu anki iktidar partisine mensup, hatta birisi Bakanlık yapmasına rağmen,(DPT) Müsteşarlığınca hazırlanan bu çalışmalardan ya haberleri yok, ya da Ordu ili umurlarında değil herhalde…

DPT"nin yaptığı resmi çalışmalarını yayınladığı www.dpt.gov.tr sitesinden edindiğimiz bilgiler ayna gibi ve hiç iç açıcı değil, hatta yer yer utanç verici düzeyde.

Diğer 80 vilayet ille karşılaştırıldığında Ordu ilimizin her yönden çoğu doğu vilayetinden beri geri bırakıldığını görüyor ve üzülüyorsunuz.

YOKSULLUK ÖVÜNÇ KAYNAĞIMIZ OLDU

ORDU ilinin 81 vilayet içinde gelişmişlik performansı açısından 62. sırada olmasının nedenlerini oturup düşünen olmamış, aksine önüne gelene verilen yeşil kart sıralamasında ise Ordu"nun Türkiye"de 4.sırada olmasını kısır ve günlük politikalar üreten siyasilerimizin bir başarısı olarak görülmüştür.

Türkiye"de göçün en yoğun yaşandığı illerin en başında gelen Ordu"nun genç ve enerjik nüfusunu büyük kentlere kaptırması sonucunda İlimizin Toplam nüfusu 1 milyonlardan ve 8 Milletvekilinden,700 bin nüfusa ve 6 Milletvekiline kadar gerilemiş olması düşündürücüdür.

10 BİN KİŞİYE 6 DOKTORLA 67.Cİ SIRADAYIZ

Ordu ilinde on bin kişiye düşen 6 doktor ile Türkiye"de 67. sırda yer alırken, her köşe başında türeyen ve faize para veren Banka sayısı bakımından 31.sırada olması ise ayrı bir acı göstergedir.

ORDU'YU DEFTERDEN SİLİNMİŞ...

DPT) tarafından hazırlanan “2009-2011 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASI ve ÖNCELİKLER” rehberinde Karadeniz"i ve İlimiz Ordu"yu defterden sildiğini resmen yazılı olarak itiraf etmiştir.
Buna göre 15.maddede,”Kamu yatırımları, yenilenebilir enerji ve tarımsal altyapıyı güçlendirmeye odaklı Güneydoğu Anadolu Projesi başta olmak üzere, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve diğer tüm bölgelerdeki bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme ile bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılmasında etkili bir araç olarak kullanılacaktır.
İlgili olan bütün sektör ve alt sektörlerde, ülkenin orta ve doğusunda belirli nüfus büyüklüğüne ulaşmış, doğudan batıya göçü kendine yönlendirebilecek, çevre illerin sosyo-ekonomik gelişmesini hızlandırma potansiyeline sahip; Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van illeri ve bu illerin cazibe merkezi konumundaki şehir merkezlerinin sosyal ve fiziki altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.”
diye açıkça Hükümetimizce beyan edilmektedir.

DEFTERDEN SİLMEYE DEVAM...

Şimdi sıkı durun, daha bitmedi.

Hükümet ve DPT Müsteşarlığı Eğitim / Yüksek Öğrenim sektöründe ise yeni kurulan Üniversitelerin yerleşke alanı vs.bir takım birikimleri yoksa yeni yatırım yapmalarını zorlaştırıcı bir sürü önlem getiriyor.

 Hükümet ve DPT Müsteşarlığı ayrıca Karadeniz Bölgemizin 4 üniversitesine 2009-2011 yıllarında yapacağı hizmet ve yatırımlar için ayırdığı tavan ödenekleri içinde en az tahsisatı sahipsiz ve desteksiz bırakılan Ordu Üniversitesine ayırdı.

EN AZ PARA ORDU ÜNİVERSİTESİNE AYRILDI

2009-2011 yılları arasında toplam olarak, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi"ne 133 439 YTL, Trabzon KTÜ"ne 105 679 YTL, Giresun Üniversitesine 92 000 YTL. ödenek ayrılırken, Ordu Üniversitesine ise toplam 77 000 YTL yatırım ve hizmet ödeneği ayrıldı. Tıp Fakültesi, Ordu Üniversitesinden sonra kurulan, Giresun Üniversitesine bağlı Tıp fakültesi 2008 yılında 30 öğrenci alarak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde anlaşmalı olarak okumaya başlayınca, 2009"dan başlamak kaydıyla üç yılda Sağlık için toplam 15 000 YTL ödenek alırken, Ordu Üniversitesine ise Sağlık ödeneği olarak 2011 yılında sadece 6 000 YTL verildi.

ENVER BEY!, HADİ BAKALIM DEVAM ET... 

VER GAZI OYNAT ORDULU (GAZ)I

Sayın Ordu"lu Siyasi ve Sayın Hacı Valim, acaba vicdanlarıniz rahat mı? bu tabloları açıp, internetten www.dpt.gov.tr sitesinden bir zahmet incelesinler daha ne ince ayarlar ve oyunlar var, sahipsiz ve kimsesiz Ordu ilimin üstünde, utanırsınız umarım...
Diğer Vilayetler ile karşılaştırın ve aradaki uçurumu bir seyredin, anlarsınız bu milletin niye can simidi gibi fındığa ve TMO"ya yapıştığını, kömüre, bulgura, şekere, gaza, tuza sarıldığını...

Aslında kimin umurunda Belediye seçimi, kasap can derdinde, bunlar Mahalli seçimlerde..

Önceki ve Sonraki Yazılar