Doç. Dr. Birol ERTAN

Doç. Dr. Birol ERTAN

YAVRU VATANI KURTARACAK SİHİRLİ FORMÜL : SİYASAL İRADE

 

YAVRU VATANI KURTARACAK SİHİRLİ FORMÜL :

SİYASAL İRADE 

Türkiye’yi ilgilendiren bütün sorun alanlarına yakın ilgi göstermek durumundayız. Bu önemli, konulardan birisi, dünyanın en genç Türk devleti, olan KKTC’dir. KKTC, Türkiye için Milli Dava olmaya devam ediyor. Çünkü, Kıbrıs sorunu, Kıbrıslı Türkler için var olma sorunu olduğu kadar, Türkiye için Akdeniz güvenliği ve en genç Türk devletinin yaşatılması sorunudur. 

Dünyada yaşanan hızlı  değişim ve dönüşüm sürecinde birçok ülkenin ekonomik ve siyasal yapılarının yeniden biçimlendirildiğine tanık oluyoruz. Bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecine ayak uydurabilmek için ülkeyi yönetenlerin akıllı olmasının yetmediği, akıllarını kullanmaları gerektiği ise çok açık.    

Rasyonalizm akımının  önemli temsilcilerinden birisi olan ve 17. yüzyıl felsefi düşüncesinde sarsıcı etkileri olmuş Descartes, “akıllı olmanın önemli olmadığını, önemli olanın aklını kullanmak olduğunu” söyleyerek bilim dışı sapkın düşüncelerin etkili olduğu bir dönemde bilimsel düşünceye dayalı gerçekçiliği savunmuştur. KKTC’nin yaşadığı sorunlar konusunda Descartes’tan etkilenerek savunacağımız düşünce şudur: 

“Sorunları görmek önemli değildir, önemli olan bu sorunları çözebilecek gerçekçi çözümleri bulmak ve bunları uygulayacak iradeye sahip olmaktır.” 

  Yalnızca KKTC’de değil, bütün dünyada ekonomik, siyasal ve toplumsal bir kriz ortamı yaşanıyor. Birçok ülke, üretimden koparak banka ve borsa sermayesine dayalı şişirilmiş sağlıksız ve sürdürülemez ekonomik yapılarından kaynaklı ciddi krizler yaşamaya devam ediyor. Yalnızca üretimden kopmuş ekonomik yapıların yarattığı krizleri ile baş başa kalınsaydı, çözümler daha kolay olurdu. Sürdürülemez ekonomik yapıları yaratan siyasal ve toplumsal düzenler de sorunların kalıcı olmasına ve değişimin önündeki engellerin kökleşmesine neden olmuşa benziyor. Bu noktada çözüme; mevcut ekonomik, siyasal ve toplumsal düzenin birlikte, eşgüdüm içinde, kararlı ve devrimci değişimi ile ulaşılabilir. 

  Bu düşünceler temelinde KKTC’nin paradigmaya dönüşmüş olan mevcut ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunlarının çözümü için öncelikle bir “değişim iradesi” ve bu iradeyi yaşama geçirebilecek “siyasal liderlik” olması gerekir. KKTC’de sorun çözmeye odaklanmış, çözümleri bütüncül bir yaklaşımla görerek çözümleri akılcı politikalarla çözme iradesi gösterebilecek bir siyasal iradenin yaklaşımları neler olmalıdır? Sistemi yeniden yapılandıracak çözüme odaklanmış politikaların yönelmesi gereken alanları ya da hareket noktalarını belirlemeden, sorunların çözülmesi mümkün görünmüyor. Bu nedenle, yavru vatanı hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek ve sorun çözme yeteneğine sahip bir yönetişim sürecini yaratacak yeniden yapılanma sürecinin odaklanması gereken konular belirlenmelidir. Bu konuları başlıklar halinde verelim: 

   • KKTC’nin ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda bütün noktalara yansıtılmış olan ADALET’e dayalı yeniden yapılanma sürecinin başlatılması
   • Halkın devlete ve siyaset kurumuna güveninin güçlendirilmesi ve çözüm süreçlerinde halk katılımının sağlanması açısından KATILIMCI Demokrasinin yaşama geçirilmesi
   • Etkin, şeffaf, denetlenebilir, katılımcı, eleştiriye açık, dinamik, çözüme odaklı yeni bir kamu yönetimi mekanizmasının yaratılması ve bu amaçla mevcut kamu yönetiminin radikal biçimde reforme edilmesi
   • Kamusal olanakları yandaşlara dağıtılarak siyaset yapılmasına olanak veren ganimet sisteminin tasfiye edilmesi
   • KKTC’nin uluslararası toplumun tanıdığı, BM üyesi bir devlet olarak ortaya çıkması durumunda yaşanacak sorunların şimdiden belirlenip gerekli önlemlerin zaman geçirmeksizin alınmasına dayalı yeni politika ve programların acilen yaşama geçirilmesi
   • Kamu ekonomisine ve kamuda istihdama dayalı KKTC ekonomisinin hantal yapısının tasfiye edilerek güçlü özel sektöre dayanan yeni bir ekonomik programın uygulamaya konulması
   • Ülkede başta Kıbrıslı-Türkiyeli olmak üzere ayrımcılık üreten bütün odakların demokratik yöntemlerle tasfiye edilmesi
   

  Yukarıda açıkladığım yeniden yapılanma ve reform sürecini başarabilecek siyasi kadrolar, KKTC’nin geleceğinde etkin olacak ve ayakta kalabileceklerdir. Ancak, sorunları görse bile sorunları çözme iradesine sahip olmayan siyasal yapıların başarısızlıkları kaçınılmazdır ve zaman içinde doğal yollarla tasfiye olacaklardır. Bütün bu nedenlerle, gelecekte, akılcı düşünen ve sorun çözmeye odaklanmış bir siyasal iradenin başarılı olması kaçınılmazdır. 

  Şimdi okuyucunun aklına bir soru geliyor. Türkiye dururken niçin KKTC üzerine çözüm önerileri hazırlıyoruz. Çünkü, yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık ekonomik yük olmasına karşın, KKTC’de hala Türkiye karşıtlığı yoğun olarak prim yapmaya devam ediyor ve Kıbrıs sorunu her alanda önümüze bir sorun olarak çıkarılmaya devam ediyor. Bunun başlıca nedeni de KKTC’deki sürdürülemez sağlıksız yapıdır. 

  Kendi, evimizi elbette süpüreceğiz, ancak herkes kendi evinin önünü süpürürse sokakları kim temizleyecek? Bu nedenle, Türkiye’yi ilgilendiren bütün sorun alanlarına yakın ilgi göstermek durumundayız.

  Önceki ve Sonraki Yazılar