Doç. Dr. Birol ERTAN

Doç. Dr. Birol ERTAN

John Locke ve Mandacı Enteller

Birol Ertan
 
 
John Locke da kim demeyin ! Batı siyasal düşünce tarihinde Nicollo Machiavelli, Thomas Hobbes, Jean Bodin, Montesquieu ya da J. J. Rousseau ne kadar önemliyse, John Locke da en az onlar kadar önemli bir isim. John Locke, liberal düşünce kuramının temellerini atmış önemli bir filozoftur. Adam Smith, liberal ideolojinin ekonomi kuramının ortaya koymak açısından ne kadar önemli bir katkı yapmışsa, John Locke da liberal düşüncenin siyasal anlamda temel fikir babalığını yapmış bir isimdir.
 
Şimdi nereden çıktı John Locke diyenleriniz olacak. Açıklayayım. Son dönemde, devletine alerji duyan ve biran önce devletinden kurtulmaya çalışan bir mandacı elit kesimi oluştu. Bu liboş entel danteller, devletlerini güçsüzleştirmek için yanıp tutuşan, ordularını sıkıntıya sokmaktan haz duyan, halklarını küçümsemekle övünen, milli çıkar nosyonundan uzak, euro ve dolarlarına tapındıkları batılı güçlere yakın olmayı marifet sayan gerçek sahtekarlardır. Onlar Taraf"tırlar, çünkü onların taraf olduğu güçlerin yeşil dolarları sayesinde mutlu mesut bir yaşam sürmektedirler. Bu tipler, son dönemde oldukça palazlandı. Televizyonlarda baş köşeleri, gazetelerde yan köşeleri tutar oldular. Önüne gelene saldırıyorlar. Terbiyesizler, ahlaksızlar, utanmazlar ve her şeyden önce de okumuş cahiller. Bir parça da hainler.
 
Bu mandacı zevat takımından birisi geçenlerde işi öylesine azıtmış ki, ülkesini bağımsızlığa kavuşturmuş (böylece anne ve babasını öğrenme olanağını bulmasını sağlamış) Büyük Önder Atatürk"e saldırmış. Atatürk"ün pasaportu olmadığını açıklayarak çanaklarını yaladığı batılı güçlere ya da uzaklardaki bazı şeyhlere ve şıhlara yaranmaya çalışıyor. Kepaze kişilikli bu densize en güzel yanıtı da kendi gazetesinden bir yazar olan Mülkiyeli ağabeyim Hıncal Uluç verdi. Eline sağlık Hıncal ağabeyim.
 
Gelelim John Locke konusuna. John Locke, 1632 yılında İngiltere"de doğmuş ve 1704"e yaşamını yitirdiği için 18. yüzyıl filozofu olarak da bilinen, Reform ve Aydınlanma Devrimi"nin öncülerinden ve Akıl Çağı"nın kurucularından birisi olarak değerlendirilen önemli bir düşünür. Thomas Hobbes ve J.J. Rousseau gibi Toplum Sözleşmesi kuramı ortaya koymuş filozoflardan birisi olarak John Locke, devletsiz toplumdan devletli topluma geçişin bireylerin iradesi ile gerçekleştiğini, devletin kuruluş amacının insan haklarını (yaşama hakkı, mülkiyet hakkı ve özgürlükler) korumak olduğunu, insanların haklarını korumak üzere zımni bir sözleşme ile devletin ortaya çıkarıldığını iddia etmiştir. Bu düşünce, liberal devlet anlayışının da temelini oluşturur. Bu açıdan, insan haklarını korumayan bir devlete pasif bir “direnme hakkı”ndan da söz eden John Locke"un bu fikirleri, devlet ve birey arasındaki ilişkiyi ortaya koyan Toplum Sözleşmesi kuramı ile siyaset biliminde geniş yankı uyandırmıştır.
 
Devletin zorunlu olduğu, insanların kendi güvenlikleri ve haklarını korumak için devleti yarattıklarına inanan bir 17. yüzyıl (18. yüzyıl başında da yaşamıştır) düşünürü olan John Locke, bugün kendi devletlerine karşı mücadele eden mandacı “sözde” aydın takımını görse ne derdi acaba? İsmet İnönü"yü örnek alıp “Hadi Canım Sen De” derdi belki.
 
Mandacı “sözde” aydın, kendi devletine ve ordusuna düşman, ancak Avrupalıya tapınmakta. Avrupalının her organını yalamak için akşamdan sabaha hazırlıklar yapıyor. Makaleler döşeniyor, kitaplar yazıyor, konuşmalar yapıyor. Vah zavallı mandacım vay. Demek artık mandaya tapmak moda oldu. Mandacı yuva yapmış söğüt dalına, ülkem kan ağlıyor bu haline.

Önceki ve Sonraki Yazılar