ORDU MİLLETVEKİLLERİ 1923-2011 (4)

ORDU MİLLETVEKİLLERİ 1923-2011 (4)

Ordu 1921 yılına kadar Trabzon Vilayeti’ne bağlı bir kaza olduğundan, 23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin ilk döneminde Trabzon Mebusu sıfatıyla seçilen milletvekillerince temsil edilmişti. Ordu’nun il olmasından sonra ilk seçimler1923 yılında yapılmıştı. Bu dönem yapılan seçimlerde Ordu’dan 5 milletvekili meclise gönderilmiş ve böylece Ordu, ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde müstakil bir vilayet olarak milletvekilleriyle temsil edilmeye başlanmıştı.

1923’ten günümüze kadar olan sürede ise Ordu ili toplam 163 milletvekilliği kontenjanı kullanmıştır.

1954 – 1957

X. DÖNEM /

Tekrar Seçilenler:

Refet AKSOY/ DP (1950-1954/IX.,1954-1957 /X.,1960-1965./ XII.)

Feyzi BOZTEPE/DP(1950-1954 IX.,1954-1957/X.)

İlk Defa Seçilenler:

188041)

Bekir BAYKAL/DP

Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu/Ulubey,1910, Baba Adı:Abdulkadir, Ana Adı: Huriye Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yabancı Dil:Fransızca Görev ve Faaliyetleri: Orman Yüksek Mühendisi, İspir, Ardahan, Dursunbey, Sinop Orman Mühendisi Sinop Orman Başmühendis Muavini, Orman Müfettişi, Devlet Orman İşletmesi Dursunbey Müdürlüğü Başmühendisi, Serbest Ticaret, Ordu Belediye ve İl Genel Meclisi Üyesi, Özel Karadere Kışla Orman İşletmesi Sorumlu Müdürü, Tüccar, X. Dönem Ordu Milletvekili.

Medeni Hali: Evli, 2 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 29.09.1984

18805(2)

Mehmet Cemil BENGÜ/DP

Doğum Yeri ve Tarihi: Mesudiye - 1914, Baba Adı: Mehmet Halit Ana Adı:Binnaz Eğitimi: Ankara Üniversitesi ve Cenevre Hukuk Fakültesi, Cenevre Hukuk Fakültesi Doktora. Yabancı Dil: Almanca, Fransızca. Görev ve Faaliyetleri: Hukuk Doktoru, Hâkim ve Savcı, Sivas Mahkemesi, Namzet Kâtibi, Ankara İcra Memuru, Ankara Hâkim Muavini, Adliye Vekâleti Ceza İşleri Umûm Müdürlüğü Tetkik Hâkimi, Ankara Yargıcı, Beykoz Sulh Hâkimi, İstanbul Asliye Hukuk Yargıcı, İş Mahkemesi Başkanı, Ankara Cumhuriyet Savcısı, X. Dönem Ordu Milletvekili,22. Hükümet Devlet Bakanı.

Medeni Hali: - Evli, 2 Çocuk

Ölüm Tarihi: 16.04.1958

(3)18806

Fazıl ERİM/DP

Doğum Yeri ve Tarihi: Fatsa - 1909, Baba Adı: Pertev Vehbi Ana Adı: Ayşe Eğitimi: İstanbul Askerî Tıbbiye Yabancı Dil: İngilizce Görev ve Faaliyetleri: Gülhane Askerî Tıp Akademisi Röntgen Mütehassısı, Samsun Hastanesi Röntgen Mütehassısı, Ankara Gülhane Hastanesi Röntgen Başasistanı, Balıkesir Hastanesi Röntgen Uzmanı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Röntgen Öğretim Görevlisi – X. Dönem Ordu Milletvekili.

Medeni Hali: Evli.

Ölüm Tarihi: 31.03.1977

(4)18807

Fazlı ERTEKİN /DP

Doğum Yeri ve Tarihi: Bağdat- 1911 Baba Adı: Osman Nuri. Ana Adı: Fatma Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yabancı Dil:Fransızca.Görev ve Faaliyetleri: Hâkim ve Savcı, İstanbul Tophane Maliye Tahsil Şubesi İcra Memuru, Ardahan Hâkim Muavini, Göle Sulh Hâkim Muavini, Fatsa Müddeî-i Umûmî Muavini ve Müddeî-i Umûmîsi, Giresun Müddeî-i Umûmî Muavini, Serbest Avukat, Yazar. X. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 3 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 17.02.1977

(5)18808

Mustafa Sabri İŞBAKAN/DP

Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu/Mersin Köyü - 1916, Baba Adı: Mehmet Tevfik Ana Adı: Binnaz Eğitimi: Siyasal Bilgiler Okulu Yabancı Dil: Az düzey İngilizce, Fransızca Görev ve Faaliyetleri: Maliye ve Bankacılık ,Gümrük ve İnhisârlar Vekâleti Muhasebe Müdürlüğü Tetkik Memuru, Maliye Bakanlığı Muhâsebât Genel Müdürlüğü Memuru, Tahsilat Müdürlüğü Tahsil Kontrol Memuru, Mümeyyizi, TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Müfettişi ve Ticarî Krediler Müdür Muavini, X. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 3 Çocuk

(6)18809

Selâhattin ORHON/DP

Doğum Yeri ve Tarihi: Giresun Baba Adı: 1914, Mehmet Nazif Ana Adı: Vedia Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Yabancı Dil: Fransızca Görev ve Faaliyetleri: Çıldır, Fatsa Hükümet Tabîbi, Serbest Doktor – X. Dönem Ordu Milletvekili - Bekâr.

Medeni Hali: Bekâr.

Ölüm Tarihi: 05.12.1990

(7)18810

Memiş Ethem YAZICI/DP

Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul - 1890, Baba Adı: İbrahim Ethem Ana Adı: Gülsüm Eğitimi: İstanbul Hukuk Fakültesi Görev ve Faaliyetleri: Erzurum Maârif Müdürü, Serbest Avukat, Serbest Ticaret, IX. Dönem Erzurum, X. Dönem Ordu Milletvekili – X. Dönem Ticaret Komisyonu Başkanı

Medeni Hali:Evli, 4 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 22.05.1974

1957 – 1960

XI. DÖNEM

Tekrar Seçilenler

Arif Hikmet ONAT/CHP,( 1946-1950/VIII. (Ara Seçim), 1957-1960/XI. 1960-1965 /XII1965-1969/ XIII.)

Atıf TOPALOĞLU/CHP,(1950-1954/IX. 19571960 XI)

İlk Defa Seçilenler:

(8)18811

Eşref AYHAN/CHP

Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril Karabedirler Köyü- 1917, Baba Adı: Ömer Ana Adı: Nazife Eğitimi: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Yabancı Dil: Az düzey İngilizce, Fransızca. Görev ve Faaliyetleri: Maliye Bakanlığı ve Basın-Yayın Genel Müdürlüğü Memuru, Eflani Bucak Memuru, Manisa İl Maiyet Memuru, Refahiye ve Gölköy Kaymakamı, Serbest Avukat, XI. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 2 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 19.06.1971

(9)18812

Münir EKŞİ/CHP

Doğum Yeri ve Tarihi: Mesudiye Aşağıgökçe (Aşağıfaldaca) - 1924, Baba Adı: Hüseyin Ana Adı: Fatma Eğitimi: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yabancı Dil: Az düzey Fransızca Görev ve Faaliyetleri: Alaca Hâkimi, Serbest Avukat , XI. Dönem Ordu Milletvekili - Medeni Hali: Evli, 2 Çocuk

Ölüm Tarihi: 08.09.2003

(10)18813

Hasan Ferda GÜLEY/CHP

Doğum Yeri ve Tarihi: Aybastı/Çakırlı – 1916, Baba Adı:Ali Osman Ana Adı: Makbule Eğitimi: Harp Okulu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü Yabancı Dil: İngilizce Görev ve Faaliyetleri: Kuleli Askerî Lisesi Edebiyat Öğretmeni, Müteahhit, Harp Okulu Öğretmeni, Yazar, XI., XII, XIII, XIV ve XV Dönem Ordu Milletvekili, Kurucu Meclis Cumhuriyet Halk Partisi Temsilcisi (06.01.1961 – 15.10.1961),XII. Dönem Milli Savunma Komisyonu Başkanı, 37. Hükümet Ulaştırma Bakanı

Medeni Hali: Evli, 4 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 17.11.2008

(11)18814

Şevket KÖKSAL/CHP

Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu - 1920, Baba Adı: Mehmet Ana Adı: Fatma Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Yabancı Dil: Fransızca Görev ve Faaliyetleri: İstanbul Sıtma Savaş Başkanlığı Tabîbi, Ordu Merkez Belediye Tabîbi, Serbest Tabip, XI. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 2 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 05.12.2001

(12)18815

Zeki KUMRULU/CHP

Doğum Yeri ve Tarihi: Fatsa/Karacalı - 1909, Baba Adı: Mahmut Murat. Ana Adı: Huriye Eğitimi: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Görev ve Faaliyetleri: Savcı ve Hâkim, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Hekimhan Cumhuriyet Savcısı, Ankara Cumhuriyet Savcı Başyardımcısı, Ankara Hâkimi, Millî Korunma Mahkemesi Hâkimi, Yargıtay Raportörü, Serbest Avukat, XI. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: - Evli, 2 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 23.02.1982

(13)18816

Kahraman SAĞRA/CHP

Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu - 1910, Baba Adı: Kahraman Ana Adı: Fatma Eğitimi: Ortaokul Görev ve Faaliyetleri: Ziraat ve Ticaret, Tüccar, Çiftçi, XI. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 4 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 09.07.1983

(14)18817

Muammer TEKİN/CHP

Doğum Yeri ve Tarihi: Ünye - 1913, Baba Adı: Mehmet Remzi Ana Adı: Servet Eğitimi: Ortaokul Görev ve Faaliyetleri: Ticaret, Ziraat,Tüccar ve Çiftçi, Ünye Belediye Başkanı, Ordu İl Genel Meclis Üyesi, XI. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli

Ölüm Tarihi: 29.04.1982

1961 – 1965

XII. DÖNEM

Tekrar Seçilenler:

Refet AKSOY/ DP (1950-1954/IX,1954-1957/X,1960-1965/XII)

Hasan Ferda GÜLEY/CHP (1957-1960/XI.,1960-1965/XII 1965-1969/XIII, 1969-1973/XIV, 1973-1977/XV)

Arif Hikmet ONAT/CHP (1946-1950/VIII. (Ara Seçim), 1957-1960/XI. 1960-1965 /XII,1965-1969/ XIII.)

İlk Defa Seçilenler:

(15)18818

Yusuf İzzettin AĞAOĞLU/CHP

Doğum Yeri ve Tarihi: Mesudiye Baba Adı: 1915, İzzet Ana Adı: Zülaliye Eğitimi: Lise Görev ve Faaliyetleri: Ticaret, Tüccar, İl Genel Meclisi Üyesi, Mesudiye Belediye Başkanı, Halkevi Başkanı XII. Dönem Ordu Milletvekili.

Medeni Hali: Evli, 5 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 19.11.1986

(16)18819

Ata BODUR/YTP (Yeni Türkiye Partisi

Doğum Yeri ve Tarihi: Mesudiye Baba Adı: 1921, Nuri Ana Adı: Cavide Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yabancı Dil: Fransızca Görev ve Faaliyetleri: Serbest Avukat XII, XIII. XIV. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 3 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 05.03.2007

(17)18820

Orhan Naim HAZİNEDAR/CHP

Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu – 1919, Baba Adı: Mustafa Hikmet Ana Adı: Sıddıka Eğitimi: Lise Görev ve Faaliyetleri: Ziraat, Çiftçi, Gazeteci, Ordu İl Genel Meclisi Üyesi XII. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 2 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 19.06.1991

(18)18821

Şadi PEHLİVANOĞLU/AP

Doğum Yeri ve Tarihi: Fındıklı – 1927, Baba Adı: Mesut Ana Adı: Rabia Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yabancı Dil: Az düzey İngilizce Görev ve Faaliyetleri: İstanbul Müftülüğü Memuru, Sosyal Sigortalar Kurumu Tepebaşı Satınalma Müdürlüğü Memuru, Ankara Türk Ocağı Türk Yurdu Dergisi Yayın Müdürü, Türk Ocağı Merkez Heyet Müdürü, Emekli Sandığı Avukatı, Serbest Avukat, Yazar, XII ve XIII Dönem Ordu Milletvekili, XIII. Dönem Millet Meclisi Başkanlık Divanı İdare Amiri.

Medeni Hali: Evli, 2 Çocuk.

(19)18822

Ata TOPALOĞLU/YTP-BAĞIMSIZ-CHP

Doğum Yeri ve Tarihi: Fatsa – 1920, Baba Adı: Ali Rıza Ana Adı: Emine Eğitimi: İlkokul Görev ve Faaliyetleri: Belediyecilik Müteahhit, Fatsa Belediye Başkanı, İl Geneli Meclis Üyesi XII ve XIVDönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 6 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 13.11.1987

Not: Tekrar seçilen milletvekillerinin seçildiği tüm dönemler isimlerinin önünde verilmiştir. Özgeçmişleri ise seçildiği ilk dönemde verilmiştir.

(Devam edecek)

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum