VİCDAN MUHASEBESİ İSTİYORUZ

VİCDAN MUHASEBESİ İSTİYORUZ

Taleplerimiz Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmiş olup, en kısa sürede çözüme kavuşturulmalıdır. Demokratik haklarımız saklı kalmak kaydıyla, BU SÜRECİN TAKİPCİSİ OLACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMAMALIDIR.

Ordu Mali Müşavirler Odasında 13 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11:00 da Basın Açıklaması yapıldı.

Mesleki Yasasının TBMM yasalaşmasının 23 yılında yapılan Basın Açıklamasını “Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Oda Başkan Yardımcısı Sezai Kantar, Oda Saymanı Mustafa Çörtük ve Oda Sekreteri Bahadır Baş” yaptı.

 

VİCDAN MUHASEBESİ İSTİYORUZ

 

Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel Şu Açıklamada Bulundu.:

Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel:

“13 Haziran 1989 Meslek yasamızın SMMM Kanunun TBMM Kabul edildiği gündür. Onun İçin 13 Haziranda bu Basın açıklamasını yapıyoruz. Amacımız işimiz aşımız mesleğimizidir. Hiçbir siyasi kurumu hiçi bir sivil toplum örgütünü karşımıza almadan bu basın açıklamasını yapma gereği duyuyoruz . Amacımı meslektaşların sorunlarını tüm kamuoyu ile paylaşmaktır. Dedi ve Devam Etti.”20485

Türkiye genelinde; çalışma arkadaşları ve aileleriyle birlikte muhasebe meslek camiasının 500 bini bulan onurlu çalışanları;3568 Sayılı Meslek Yasası’nın kabul edilişinin 23’üncü yıldönümü olan 13 Haziran 2012’de bugün; Siyasi Erk’den “Vicdan Muhasebesi” talebinde bulunuyor.

Bu talebin gerekçesi;

Angaryaların bitmesi,Vesayete son verilmesi,OlduBitti’lerin yaşanmaması,

Mesleki geleceğimizin karartılmaması Ve en önemlisi insanız, sosyal yaşamın onurlu bireyleri olduğumuzun unutulmaması içindir. Bugün “Yapılanların / yapılmayanların gözden geçirilmesi, doğru veya yanlışların vicdan süzgecinden geçirilmesi” günü.

Yani herkes için “Vicdan Muhasebesi Günüdür!”

Bizler; akademik bir mesleğin mensupları olarak, yıllardır kurum ve kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin, devletle kurduğu vergi‐finans ilişkilerinde, sistemin başrolünde olduk. Bizler; demokratik ve sivil bir örgütlenmenin mensupları olarak, meslekte hem vicdanı hem de hukuksal ağır sorumluluklarla gecemizi gündüzümüze katarak, ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişiminde, özellikle kayıt dışı ekonominin önlenmesinde elimizi taşın altına koyduk.

Yıllarca vergilerin toplanmasında İdare’nin en güçlü “görülmez eli” olduk. Ekonomik

krizlerde “çözüm ortağı” görüldük, refahın paylaşılmasında ise, devletin “yetim çocuğu olduk.

OYSA BUGÜN..!20486

Çatı Örgütümüz TÜRMOB ve ülkemiz genelinde 83 il ve ilçede örgütlü, Serbest

Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Odaları olarak “bıçak sırtı” bile değil, bıçağın kemiğe dayandığı” bir eşiğe getirildik. Adeta TÜRMOB ve Oda’larımızın “ölüm fermanı” yazılmaktadır. 23 yıllık mesleki örgütümüzün “şeffaf, hesap verebilir, denetlenebilir” yapıları yok edilmek istenmektedir.

DÜN VESAYETE SON DERKEN, BUGÜN NE OLDU, YARIN NE OLMAMALI!

DÜN; seçim sistemine yapılan müdahale ile, bugün atanmışların oluşturduğu kurumlarla odalarımızın anayasal hakkı olan yetkileri elinden alınmaya, etkisizleştirilmeye hatta bertarafedilmeye çalışılmaktadır.

DÜN; 3568 Sayılı Meslek Yasamızın 35. Maddesinde “5’e 4” diye bilinen, TÜRMOB

yönetiminde 80 bin SMM’yi 4 üyenin, 4 bin YMM’yi ise 5 üyenin temsil ettiği “azınlığın

çoğunluğu yönettiği ” antidemokratik hükümlerin kaldırılmasını istedik. Duyulmadı!

DÜN; TÜRMOB Genel Kurulu’nun iradesiyle oluşan yönetmeliklerin yayınlanması

özellikle de binlerce meslektaşımızın kariyerlerini ve geleceklerini ilgilendiren ‘yeni sınav hakkı’ çağrısında bulunduk. Sırtlarını döndüler!

DÜN; TÜRMOB genel kurulunda demokratik iradeyle kabul edilmiş meslek mensubunu yakından ilgilendiren ve Maliye Bakanlığı’na gönderilen yönetmelikler hemen yayınlanmalı dedik.Gözardı edildi!

…OYSA BUGÜN; İlgili kuruluşların fikri alınmadan, bir gecede, Kanun Hükmündeki

Kararname ‘yle, 9 üyeden 7’sinin bakanlıklardan atanan özerk olmayan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nu oluşturdular. Üstelik “Yasama, yürütme ve yargı”gibi süper yetkilerle donattılar!

BUGÜN; Denetim yapacak kurum ve müşavirlerden fahiş tutarlı ruhsat harçları talep

ediyorlar. Mesleğin her aşamasında getirilen yüksek harçlarla meslek mensupları

cezalandırılıp denetim, tekellere bırakılmak istenmektedir.

BUGÜN; Ülkemizde yüzbinlerce KOBİ’ye bağımsız denetim hizmeti vermeye hazır olan meslektaşlarımızın önü kesilmek istenmektedir.

 

Oda Başkan Yardımcısı Sezai Kantar Şu Açıklamada Bulundu.:

… VE UYARIYORUZ!

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu TÜRMOB’la mutlaka

işbirliği yapmalı, ûnvanlara eşit davranmalı, denetim yapacak meslek mensupları için asla ve asla sınav getirmemelidir!

ANGARYALAR BİTSİN DERKEN, CEZALANDIRILDIK/YÜK KATARI OLDUK!

ANGARYA’lara karşı çıktık:

 Bürokrasiyi azaltmak için kesin mizan formlarının basitleştirilerek yıllık

beyanname eki olarak alınmasını istedik.

 “Mahsup–iade sorunları”, “internet vergi dairesi uygulamaları” ve “kod

uygulamaları” için vergi daireleri arasında ve vergi dairesinin kendi içinde uygulama birliğinin sağlanmasını talep ettik.

CEZA’larla sindirilmeye çalışıldık:

 Başta Ba/Bs olmak üzere sadece bilgi amaçlı formlar için bile özel usulsüzlük

cezası uygulandı.

 Kesin mizan bildirimlerinin süresi içinde verilmemesi durumunda dahi özel

usulsüzlük cezası uygulandı.

 Mükellef bilgileri bildiriminin eksik ve yanlış verilmesi durumuna özel usulsüzlük

cezası uygulandı.

 Meslek mensupları tahsilat yapmamasına rağmen serbest meslek makbuzu veya

fatura düzenlemek zorunda olduğu için tahsil etmediği “geliri” ve KDV’sini beyan ederek mağdur edildi.

MESLEKTAŞA DESTEK İSTERKEN, ÖNÜMÜZE BARİYERLER GETİRİLDİ! KDV’Yİ İNDİRMEDİLER

Muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinde yüzde 18 olan yüksek Katma Değer Vergisi

oranını, birçok sektörde uygulandığı halde yüzde 8’e düşürmediler.

 

GİDERLERİMİZİ YOK SAYDILAR

Meslek mensubunun işiyle ilgili yaptığı her türlü gideri vergi matrahından indirme  hakkını uygulamadılar.

 

Oda Saymanı Mustafa Çörtük Şu Açıklamada Bulundu.:

BUGÜN, MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR!

Bizler meslek mensupları olarak böylesine ağır sorunlarla boğuşurken gördük ki; bugün demokratik meslek örgütü olma sorumluluğumuzun dahi önü kesilmek istenmektedir.

Çağdaş, bağımsız, yurtsever, emekten ve halktan yana, anti‐emperyalist, ırkçılık ve

gericiliğe karşı, insan haklarını savunan, barıştan yana tavrımız yok sayılmaktadır.

Oysa bizler dün olduğu gibi bugün de; siyasete, mesleki ve meslektaşın sorunlarının,

ülkemizin sorunlarının bir parçası olduğu görüşüyle baktık ve bu konuda asla taviz vermedik. Tüm meslek örgütleri için dillendirilen ve önerilen çerçeve tasarılarla meslek örgütlerinin örgütsel‐mali yapıları, işleyiş ve faaliyet alanları işlevsizleştirilerek örgüt üye ilişkisi tahrip edilmeye çalışılmaktadır. Bu duruma Sessiz kalmayacağız, izin vermeyeceğiz.

Gelin; Artık ülkenin ekonomisine, özellikle mali sistemine çok önemli katkıları olan meslek mensuplarımız ve örgütlerimizi zedeleyen girişimlere son verin.

Gelin; Meslektaşın ailesi ve sosyal yaşamın bir parçası olduğunu unutmayın.

Gelin; Meslek mensuplarımızın aşağıdaki haklı taleplerini yasal düzenlemelerle hayata geçirinki,

ÜLKEMİZ KAZANSIN!

 

 

Oda Sekreteri Bahadır Baş Şu Açıklamada Bulundu.:

Bir ay içerisinde 15-20 arası beyanname ve bildirimi veren süper muhasebecilere ne yazik ki idare tarafından Görünmez Adam muamelesi yapılıyor. Hakkı emeği teslim edilmiyor. Talepleri göz ardı ediliyor. Bu durumun düzeltilmesi için:

 

TALEPLERİMİZ

 Angaryalar kaldırılmalıdır!

 Başta 5 / 4 olmak üzere anti demokratik maddeler kaldırılmalıdır!

 TÜRMOB Genel Kurulunca kabul edilen yönetmelikler yayınlanmalıdır!

 Sınav mağdurlarının ek sınav talepleri yerine getirilmelidir!

 Bilgi amaçlı bildirimlerden alınan özel usulsüzlük cezaları kaldırılmalıdır!

 Müşteri Bildirim Listeleri kaldırılmalıdır!

 Denetim sürecinde; yetki belgeleri ve ruhsat harçları bedelleri kaldırılmalıdır!

 Denetim lisanslamasında asla sınav düşünülmemelidir!

 Ebeyanname şifresi mükelleflere değil, meslek mensuplarına verilmelidir!

 Meslek mensubunun KDV yükü azaltılmalıdır!

 Serbest meslek uygulamasında Gelir KDV çelişkisi düzeltilmelidir!

 Ücret tarifesinin yayınlanması meslek örgütümüze bırakılmalıdır!

 Bakanlık vesayetine son verilmelidir!

 Meslek odalarını işlevsiz kılacak, çerçeve meslek yasasının oluşması asla

düşünülmemelidir!

 MALİ TATİL işlevsel hale getirilmelidir!

 

Taleplerimiz Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmiş olup, en kısa sürede çözüme kavuşturulmalıdır. Demokratik haklarımız saklı kalmak kaydıyla,

 

BU SÜRECİN TAKİPCİSİ OLACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMAMALIDIR.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.