Yıldız ERİŞ AKATA

Yıldız ERİŞ AKATA

30 Ağustos Zafer Bayramı

1.Dünya savaşı sonrası imzalanan Mondoros Mütarekesi ve Sevr Antlaşmaları ile elimizden alınan yurdumuzun, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ordusunun ve topyekün Anadolu insanının kanları canları pahasına düşmanlarımızla savaşarak kazandığı zaferin bayramıdır bu Bayram..

Bu Vatan için ,Çanakkale 'de,Dumlupınarda ,Sakarya,da kazanılan zaferin bayramıdır..

Bütün Dünyanın üzerimize geldiği , Ülkemizi Mondoros ve Sevr,le paramparça edip ,hürriyetimize ve yaşama hakkımıza son vermek isteyen düşmanlarımızdan kurtardığımız günün Bayramıdır

 ..19,Mayıs 1919 ,da Büyük Önder Atatürk,ün Samsuna çıkmasıyla başlayan Kurtuluş savaşı mücadelesi, 23 Nisan 1920 De kurulan T.B.M.M. nin aldığı , Misak,ı Milli sınırları içersinde Vatan bir bütündür bölünemez kararı ile başlayan büyük mücadele de ilk önce doğudaki Ermeni çetelerin temizlenmesi sonrasında kazanılan 1.ve 2.İnönü savaşları ile Yunanlılara büyük darbe indirilmiştir.

Arkasından Büyük Önder Atatürk,ün Ordularına , Hattı müdafa yoktur ,sathı müdafa vardır o satıh tüm Vatandır2diyerek tarihe geçen büyük taarruz emrini verdiği ve şanlı Ordumuzun 23 Ağustos ve 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya Meydan Muharebesini kazanarak destanlar yazdırdığı savaştır.

Bu savaş aynı zamanda Ulu Önder Atatürk,e Gazi ünvanıve Mareşal rütbesinin verildiği savaştır.Tarihin dönüm noktası olan bu savaştan sonra Gazi Mustafa Kemal ,in Başkomutanlığındaki Ordumuz 26 Ağustos 1922 de büyük taarruzu başlattı, Başkomutanlık meydan muharebesi olarak tarihe geçen zafer kazanıldı ..

Devamında düşmanın İzmir,e kadar takip edilmesi ve 9 Eylül 1922 de İzmir,in kurtarılmasıyla Yurdumuz düşmandan temizlenmiş oldu..Bütün dünyanın haksızca ve alçakca işgaline ,dur ,diyen ve kanımızın son damlasına kadar akıtmadan yurdumuzu bırakmayacağımızı dünyaya ıspatlayan bu büyük zaferin her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlandığı gündür

 Bu gün ise hala Sevr,in ve Mondoros,un hayalcilerinin ,yıllardır Ülkemizde estirdikleri terörü,demokrasi ve insan hakları aldatmacaları ile düşman güçlerle işbirliği yapanlar bilmelilerki... Bu 30 Ağustos Zafer Bayramı ,bütün dünyanın Türk Milletine selam durduğu gündür..

Düşmanlarımızın hayallerinin tarihe gömüldüğü gündür..

Kutlu olsun....

Önceki ve Sonraki Yazılar