24 mübadelesi ve göç

Vecdi gönülün brükselde yaptıgı konuşma ,türkiyede bazı kesimlerde infial uyandırdı , kınandı ,gazete manşetleri şaşkındı .

Nedir mübadele?

Sebepleri ,nedenleri ve türkiyeye verdigi zaraları gerek iktisadi gerek vijdani olarak degerlendirelim.

Bir diş sorunum nedeni ile doktora gitmiştim, atmışlı yaşlarda bir doktordu sohbet açıldı ordan burdan derken, mübadele konusu açıldı , Şebinkara hisarlıydı 24 mübadelesiyle ikibine yakın rumun yunanistana gönderilmesini anlatmaya başladı
Kasabanın bütün terzileri rumdu bir baktılarki birtek dahi terzi kalmıyor , neyse birini bırakıyorlar çırak olarak terziligi ögrettikten sonra gönderiyorlar.

Zanaatkar ,ticaret erbabı insanlar bunlar , osmanlıyı osmanlı yapan insanlar ,mallarını arazilerini , tarihini ve tümanılarını bırakıp gittiler.

Eger mübadele olmasa idi bu gün türkiye nufuzu doksan milyon olacaktı ve dünyanın ileri milletleri arasında olacaktı .

Mübadele ile birlikte yetişmiş insan gücü ve sermaye göçüde olmuştur .Ulus devlet yaratacagım diye sırf türklerin yaşayacagı bir ülke kurulmak isteniyordu. Diger milletlerin varlıgı olmamalıydı bu anlamda helenler madur olmuşlardı.

Ya museviler ? aslında mübadele korkusu ve heyecanı onlarıda tedirgin etmiş 1917 de kudusün elimizden çıkması ile birlikte Tanrının vadettigi topraklara dönme gerekçesi oluşmuştu.
Yahudiler mübadele kapsamı dışındaydılar. Lakin onlarında kendi devletlerini kurma istekleri vardı 2000 yıldır zamanın gelmesi için tarihe yön vermeye çalışıyorlardı. Bu süreci hızlandıran osmanlının yıkılması olmuştur .

Sultan Abdülhamit hatıralarında şöyle diyordu beni kimse yıkamaz ancak bu adam yıkar beni diyordu bu adam teoder herzh di.

Siyonizmin kurucusu kabul edilen bu zat padişahtan filistinde toprak satın almak istemiş ,devletin bütün borçlarını ödeme taütünde bulunmuştur sultan bunu reddetmiştir.

Milyonlarca altına yaptıramadıkları çözülmeyi 8 teneke altına jön türklere yaptırmışlardır .

On senede toprakların dörtte üçü kaybedilmiş ,mikro bir devlet olmaya razı olmayı kabul etmişiz.

Ümmetçi, islamcı karakteriyle yüz yıllardır bu toprakları bize saglıyan armagan eden payü tahtı tasfiye edip , milyonlarca müslümanın lideri olan halifeligi kaldırıp dünyadaki müslümanlarla bagı ve irtibatıda koparmışız.

Dünyada sanayi devriminin başlangıcı nı oluşturan kömür ve demir ,yerini petrole bırakınca petrolünde osmanlı topraklarında oldugunu herkesin bildigi halde petrol bölgelerinide ingilizlere bırakmışız ve yeni devlet olmamızıda bu koşullarla tescil ettirmişiz.

Padişahına ve devletine baglı türkiyede yaşayan halklar Ankara hükümetine her bölgede isyan etmiş ve ayaklanmıştır .

Ankara hükümeti iki yıl istanbula girememiştir yeni devlete karşı çıkan aydınlar sürgün edilmiş yeni rejimi benimsicek yeni bir halk bulunmuştur " Balkanlar ve selanik "Atatürk yunanbaşbakanı venizelosla anlaşıp
tarihe 24 mübadelesi diye geçen göç degişimini başlatmıştır.

Takriben 600 bin küsür göçmen türkiyenin muhtelif şerihlerine iskan ettirilmiştir. Yeni devletin bütün kadroları bu gelenlerle takviye edilmiş en önemli kurumlara yerleştirmek süreti ile cumhuriyet tesis edilmiştir.

Gelenler arasında önemli bir yer tutan Sabatay sevi yandaşları 'bunlar aslen yahudi olup , müslüman gibi davranan dönmelerdir .

Bu kesime şimdi SABATAYCI denmektedir.

Ülkede savaşlarla kırılan halk ekonomik iktisadi dermanı kalmamış bu halk , yeni dönemde fakirlik sefalet içinde 50li yıllara kadar gelmiş 30 sene sıkıyönetimle idare edilen ülkede hiçbir idari kadrolarda varlıgı olmamıştır.

Mübadele ile birlikte boşalan araziler peşgeş çekilmiş bu imtiyazdan kendi halkımız faydalanmamıştır.

Cumhuriyet bu kadrolarla varlıgını bu güne getirmiştir.
En önemli iş kollarında , sanatta ,televizyon da sinamada, bürokraside siyasette medyada köşe başlarını tutmuşlar , ülkenin kaderine yön verir olmuşlardır .

Tanrının seçilmiş halkı olarak kendini gören bu dönme yahudiler
YALÇIN KÜÇÜK gibi bilim adamlarının araştırmalarıyla bu tarihi süreci ve yapılanmayı ifşa etme fırsatı dogmuştur.

Sayın bakan vecdi gönülün bahsetmek istedigi konu bence budur . Ulus devlet olmak için türk olmayanların tasfiyesi gerekliydi .

İşte mubadele bunun için yapıldı.

Yahudiler bu konudan gayet memnundular ,Yeni bir devlet kurmak için türkiye rezerv bir devletti.

Avrupadan ve dünyanın birçok yerinden gelen yahudiler türkiye üzerinden filistine gittiler.
Filistine göçü teşvik için anti semitist politikaları tetikleyen destekleyenlerde siyonist yahudilerdir .1937trakya olayları bunun bir örnegidir.

Almanyada ırkçı liderleri finanse edenlerde bunlardır .

Yani holokost denilen soykırımın gerçekleşmesini isteyenler de siyonistlerdir .

Bu sebeble israil devletinin kurulması saglanmıştır.

Vecdi gönülün ifade ettigi "tarihte mağdur olduklarını söyleyenler bu gün teröre destek vermektedirler " demesi israili işaret etmektedir.

Önceki ve Sonraki Yazılar