Salih Ziya CÖRÜT

Salih Ziya CÖRÜT

ÜNYE KURULTAYI

ÜNSEV ve ÜNDER"in öncülüğünde Ünye"de Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda 25 - 26 Temmuz 2009 tarihlerinde yapılan TARİH-KÜLTÜR ve TURİZM Kurultayı Amaç ve kapsam itibariyle Ordu İlimizin en büyük İlçesi Ünye"nin geleceği ile ilgili olarak önemli mesajlar vermiştir


Özellikle 25 Temmuz 2009 Günü Başlayan Kurultayın birinci gününde yapılan üç oturumu başından sonuna kadar bizzat takip ettim.


Bir gün evvelinden Cuma Günü ÜNDER Başkanı Av. Ahmet YILMAZ ve ÜNSEV Genel Sekreteri ve ORDEF Genel Başkan Yardımcısı Ayhan DOĞAN tarafından organize edilen Yunus Emre Türbesi ziyareti gerçekten övgüye değerdi. Burada yapılan türbe ve ebediyete göç eden yöre insanlarının defnedildiği mezarlıklar da son derece düzenli ve bakımlı idi. Görenlerin örnek alacağı bir yer olarak tefriş edilen mekan ziyaret edenlerin beğenisini ve takdirini kazanmada önemli bilgiler sunmuştur.


Kurultayın 1. Gününde Ünye Kaymakamı Osman GÜNAYDIN, Ünye Belediye Başkanı Ahmet ARPACIOĞLU, Ordu Milletvekili Eyüp FATSA, Ordu Milletvekili Av. Mustafa HAMARAT ile Ünder Başkanı Av. Ahmet YILMAZ ve ÜNSEV Genel sekreteri Ayhan DOĞAN"ın yapmış olduğu protokol konuşmalarının ardından 1. Oturum Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU"nun başkanlığında açıldı


Bu bölümde İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Nadir Eserler Uzmanı İrfan DAĞDELEN Tapu Tahrir defterlerinde Ünye ve Çevresi hakkında, Başbakanlık Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Arşiv Uzmanı Sabri BACACI Arşiv Belgelerinde Ünye, İstanbul İl Genel Meclisi Hukuk Komisyonu Sözcüsü – Araştırmacı Yazar Av. Hüseyin YÜRÜK Yazılı Kaynaklarda Ünye, Eğitimci – Tarihçi Aynur TAN Ünye"de Yerel ve sözlü tarih çalışmaları, Bahçeşehir Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Nuri YAZICI Ünye ve civarında azınlıkların yıkıcı faaliyetleri, İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğünde Kütüphaneci olan Selçuk AYDIN Seyahatnamelerde Ünye konularında aydınlatıcı ve eğitici bilgiler sundular.


Daha sonra Saat 15.00"de II. Oturum İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY Başkanlığında açıldı.

Bu bölümde Ordu İl Kültür Turizm Müdürü Erkan GÜLDEREN Ünye kalesi restorasyonu ve Ünye Sokak sağlıklaştırılması çalışmaları, Araştırmacı Yazar Ahmet Derya VARİLCİ Ünye"de tarihsel miras ve beklentiler, İktisatçı – Araştırmacı – Ünye Tarih Araştırma Grubu adına Ahmet KABAYEL Kültür Turizm ve çevre konusunda son yıllara bakış hususlarında konuşmalar yaptılar.


Günün son oturumu olan III. Oturum Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Nuri YILMAZ tarafından açıldı.

Ünye"de İktisadi Hayat başlığında açılan bu bölümde Ünye Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Hasan ŞİMŞEK Ünye Ekonomisinin bugünü, Ünye Ziraat Odası Başkanı İsmail ŞİRİN Ünye Tarımı, Ünye Ticaret Borsası Başkanı Osman ATİK Fındık, Yard.Doç. Dr. Ümit AKÇAY Araştırma Görevlisi Çağatay E. ŞAHİN 2008 Ekonomik Krizi ve Ünye"de Etkileri, Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Yard. Doç. Dr. Seval MUTLU Ünye İlçesinin Tarımsal Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri hakkında görüş ve önerilerini sundular.


Ertesi gün 26 Temmuz 2009 Tarihinde yapılan ve yoğun işlerim nedeniyle katılamadığım IV. Oturum ise İstanbul Milletvekilimiz ve Ak Parti Genel Sekreteri İdris Naim ŞAHİN tarafından Ünye"de Kültür – Sanat ve Tasavvuf konularında konuşmalar yapılmak suretiyle kurultay tamamlanmış oldu.


Özellikle katıldığım birinci gün işlenen konular üzerinde en fazla dikkat çeken hususların başında Ünye Ekonomisi, Fındık, Tarım, hayvancılık ve ulaşım konuları ile Ürün ihtisas borsalarının kurulması gündeme getirildi.


Kurultayda tüm programlarını bıkmadan sabırla bekleyerek takip eden Ünye Kaymakamı Osman GÜNAYDIN ile Ordu Milletvekili Av. Mustafa HAMARAT ve MHP Ünye Belediye Başkan adayı Nihat ŞEN"i kutlamak gerekir.Şüphesiz memleketimizin her yöresinin sorunları ile çözüm önerilerini başından sonuna kadar tam olarak izlemek gerekirdi.Ünye Kurultayı da bu yönü ile Ünyeliler için bir fırsattı. Bu fırsatı iyi değerlendiren elbette kazanacaktı ve programı sonuna kadar takip edenler bence kazandılar.....


Ayrıca böyle bir tablonun elbette vazgeçilmezi ve Kurultay Sonuç bildirgesinin altına imzasını koyan İstanbul Milletvekili ve Ak Parti Genel Sekreteri İdris Naim ŞAHİN de İlimize ve İlçelerimizi sahiplenmede gösterdiği tevazu ile takdir edilecek davranışlar sergilemiştir. Kendisini ve bu programa emeği geçen herkesi kutluyor ve tebrik ediyorum.Özetle, Ünye Kurultayı sonuç olarak yöreye fayda sağlamış olsa da özellikle Belediye Başkanı Ahmet ARPACIOĞLU"nu protokol konuşmalarının dışında fazla gördüğümüz söylenemez. Elbette Şehrin en etkin ve yetkin kişisi olan belediye başkanının bu tür programlarda kendisini ilgilendiren konuları kaçırmaması gerektiği kanaatindeyim.


Bir de Ticaret Odası başkanı Hasan ŞİMŞEK"in ORGİ Havaalanı ile ilgili olarak sormuş olduğum soruma net cevap vermemesi ve bu projenin ikinci planda değerlendirilmesi düşüncesine katılmadığımızı burada ifade etmek istiyorum. Çünkü Havaalanı projesinin sadece Ordu İl Merkezini değil, İlçeleri ile tümünü ilgilendiren bir husus olduğunu idrak etmek gerekir. Elbette Ünye İlçemizin Turizminin, Sanayisinin, Tarım ve Hayvancılığının gelişmesine olumlu katkılarının olacağı unutulmamalıdır. Kendi ifadeleri ile Ordu ilinin genelde Devlet desteğinden pay almada 57. Sırada yer almış olması ORGİ projelerinin ne denli desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaya yetmektedir.


Sonuç olarak İhraç satış fiyatı 7.67 ABD. olan fındık ürünü satış fiyatının üreticiye olumlu yansıması, Ünye Turizminin gelişmesi, Ulaşım açısından Havaalanı ve Çevreyolu bağlantılarının yapılması, Tarım ve Hayvancılığın gelişmesi hususunda önemli projelerin geliştirilmesi Tarihi dokunun korunarak Turistik Tesis ve Değerlerin muhafaza altına alınması hepimizin görevidir.


Özgeçmişimizi tam anlamıyla özümseyerek aslımızın sahiplenilmesi ve desteklenilmesi temennileri ile bu kurultayda emeği geçen başta Ünder Başkanı Av. Ahmet YILMAZ ve Ünsev Genel Sekreteri Ayhan DOĞAN ile Ordu Milletvekili Av.Mustafa HAMARAT"ı; bu kurultaya emeği geçen tüm hemşehrilerimi tebrik ediyor ve kutluyorum.


Salih Ziya CÖRÜT

Önceki ve Sonraki Yazılar