Doğalgaz dağıtımından sorumlu olan herkese!....

 

Ben şahsen Fındıkgaz firmasının şehrimiz doğal gaz dağıtımını neye ve hangi ölçü ve kıstaslara göre gerçekleştirdiğini anlamış değilim.

    Aslında dağıtımın sadece Fındıkgaz firmasının keyfine bırakılması da doğru bir hareket değil. Dağıtımın adaletsiz gerçekleştirilmesi veya keyfi kriterlere göre gerçekleştirilmesi durumunda, firmaya müdahale edecek bir kurumun mutlaka var olması gerekir.

    Şehrimize doğalgaz getirildiğinde çok sevinmiştik ve bir an önce doğalgazın bağlanmasını beklemiştik. Ancak, geçen zaman süresi içinde, beklentilerimizin boşuna olduğunun hayal kırıklığını yaşadık.

    Aradan geçen bu kadar süre içinde doğalgazın dağıtımındaki görebildiğimiz aksaklıkları daha önce yazdığımız yazılarla kamuoyuna ve yetkililere duyurmaya çalıştık.

    Sayın valimiz sağ olsunlar, yazılanlara karşı sessiz kalmadılar ve gereken duyarlılığı göstererek doğalgaz dağıtımının daha hızlı gerçekleştirilmesinin sağlanması hususunda ilgili firma ve diğer kurumlarla toplantı yaptılar.

    Bu toplantının ardından dağıtıcı firma da aynı duyarlılığı  gösterir ve şehrimizin tamamı bir an önce doğalgazına kavuşur diye düşündük. Ama, yaptığım görüşmelerde bu konuda da yanıldığımız kanısına vardım.

    Şöyle ki Geçenlerde, Fındıkgaz firmasına uğrayarak, dağıtım hakkında biraz bilgi alayım dedim. Firma yetkilisine Cumhuriyet Mahallesine doğalgazın ne zaman verileceğini sordum. Yetkili adres sordu. Adresi verdim. Yetkili kişi bu adresin Mimar Sinan caddesinin deniz tarafında olması dolayısıyla, 2012 yılı yatırım programında olmadığını söyledi.

    Ben de kendilerine aynı bölgede oturmamıza rağmen, benden 100 metre mesafede bulunan evlere doğalgaz bağlanırken, bize doğalgaz bağlanmamasının mantığı nedir acaba diye sordum. Gayet tabi ki mantıklı  bir cevabı olamadı.

    Doğalgaz dağıtımı bir mahallede başladığı zaman mahalle içinde ayırım yapılmasının ve bazı sokak ve caddelere doğalgaz bağlanırken, bazı cadde ve sokaklara doğalgaz bağlanmamasının mantığını ben şimdi buradan yetkili ve ilgili herkese soruyorum?

    Fındıkgaz firması bu hizmeti kamu adına yerine getirmektedir ve bir kamu hizmeti ifa etmektedir. Kamu hizmetinde de, ayırımcılık olmaz. Kamu hizmetini yerine getirenler, bütün vatandaşlara karşı eşit mesafede olmalı ve adil davranmalı.

    Aynı  mahallede oturmamıza rağmen deniz tarafında oturuyoruz diye bize doğalgaz bağlanmaması, vatandaşlar arasında bir türlü ayırımcılık değil midir?

    Ayırımcılık demek ki sadece siyasette yapılmıyormuş. Doğalgaz dağıtımında da aynı mahallede oturan vatandaşlar arasında ayırımcılık yapılabiliniyormuş. Ben bu dağıtım sisteminden bu kanıya vardım.

    Bunu firma yetkilisinin kendisine de açıkça söyledim. Bir mahallede doğalgaz dağıtımı başladığında, sırasıyla bütün mahalleyi kapsayacak şekilde hiçbir yer atlamaksızın her evin önüne doğalgaz kutusunun konulması daha adil ve daha uygun bir davranış değil midir?

    Kaldı  ki, Cumhuriyet Mahallesinin Mimar Sinan Caddesine göre deniz tarafında oturan sakinleri doğalgaz bağlatmaya daha istekli ve maddi konumları itibariyle de daha elverişli olan kesimidir. Aynı zamanda, Cumhuriyet Mahallesinin her tarafı kazıya uygun olduğundan dağıtımın daha kolay ve daha az zamanda gerçekleştirilme şansı bulunmaktadır. Yine bu bölgede doğalgaz dağıtım maliyetleri şehrimizin diğer bölgelerine göre daha düşük olacaktır.

    Buradan başta sayın valimiz olmak üzere yetkili bütün kurumlara sesleniyorum. Yetkili firmaya gerekli uyarıyı yapmalarını ve doğalgaz dağıtımında böylesine ayırımcılık fiilinde bulunmadan, dağıtımın başlatıldığı mahallelerde, cadde ve sokak ayırımı yapılmaksızın, bütün cadde ve sokakları kapsayacak şekilde dağıtımın sırasıyla ve adil olarak gerçekleştirilmesini sağlamalarını Ordu kamuoyu adına talep etmekteyiz.

Önceki ve Sonraki Yazılar