Sayın Naim Güney'e Aleni Teşekkür

Sayın Naim Güney, Kapitalizmin gelişimi ile birlikte oluşan "Artık Değer'i yoğunlaştırıp, az sayıda elde toplatan"  Modern Çağda -Sömürü Çağında- Kentleri Kent Yapan Kapitalistlerin   "Burjuva Kültürü"dür...

Günümüzün Kapitalist Realitesinde, Kentlerimizi "Burjuva Kültürü" almış/adepte olmuş insanlar yönetirse -Bana görede, Sosyalist bir yönetim ve kültür-, Kentler, insanlar için "yaşam alanı" olur!..

Bizdekilerden bu döneme kadar gördüklerimiz, “Mujik” kültürü ve "Zübüklük  Tedrisatı"ndan diploma aldıkları için, sanıyorlar ki; ”Kentler, Araçlar ve Beton’lar içindir!!..

23209

Batılı anlamda bildiğimiz Burjuvazi, Sömürü ve Artıkdeğer yaratma azgınlığının yanı sıra, kendilerince oluşturdukları gerçek Burjuva Kültürünü yani “Modern Sanat , Estetik ve diğer Görsellikleri” korur ve kollarlar!… NGO - Sivil Toplum Kuruluşları- lar da onlara Uyarı yapar, Set Çekerler...

Buna rağmen halen Kent'e saldırmak iştahında olan Azgın Kapital sahiplerinin karşısında da Kapitalizmin yarattığı proleterya ve eşdeğeri beyaz- mavi yakalı ve dahi küçük burjuvalar ve örgütleri NGO müttefiki olarak birlikte "Hoyrat Burjuvalara" karşı sürekli teyakkuzda olurlar!

Sayın Günay, Maalesef Orduda Burjuvaziyi temsil edebilecek kimse kalmadı.

Kentli Ailelerin Burg'lu olan Okuyanları ile Parayı bulanlar gittiler buralardan!

Özetle Kent Kültürü özümsemiş yurttaşlarımız büyük kentlere göçtükçe, Kırsaldan Kentimize ve Büyük kentlere de Yoğun Köy Alışkanlıkları/Görgüsü/Birikimi yığılmış oldu!

12 Eylül Darbesi ve Kenan Evren Cuntasının Payını ve Turgut Özal'ın 24 Ocak Kararlarınında En Önemli Etkenlerden biri olduğu gözden kaçmıyor, tabiiki!

Özetle Teori ve Pratik Çalışmalarını Üniversitenin ezberci "Çömez Papağanlarına" bırakarak günümüz Ordusunun kısa tarihçesine gelirsek, 70 li yıllarda Modernlik ayağına sahil bandındaki katliamı biliyorduk!

12 Eylül Darbesinden sonra Ordu, Maalesef Kazım Türkmen'in İmar Planlaması vede "Rus Pazarı önünde asfalt kıyısına bırakıldığı söylenilip sonrada imara açılan "Kuyumcunun Yeşil Alanı"nı  Sarı Öküz olarak Kent Katillerine verdiler, artık kenttte kent denecek hal kalmadı!

Kazım Beyle başlayıp Fikret bey ile devam eden Kent kimliği talanı, Seyit Torun isimli şahsın Ordu Belediye Başkanı olmasından sonra, 10 Yılda Onbin yıl Kocadı!

O alıştığımız o güzelim "Ordu" adı artık İdris Naim Şahin denilen şahsın inadı ve ikbali adına "Altınordu" denilen ucube bir isme sahip oldu...

Ve Bu Cürüm İşlenirken de Hepimiz "Sustuk-Pıstık" !

Günümüz Başkanı Enver Yılmaz'ı İlgi ve dikkatle izliyoruz!

Umarım ve Beklentimiz O'dur ki OBB Başkanı Enver Yılmaz,"Kent Konseyi" kurumu na yine danışsın etsin, amma lakin, 

Yarı Feodal-Komprador artığı zenginler ile, “ Mujik Elitlerin “ oluşturduğu parası olanlar vede  Bazı Bürokrat-Hekim- Mimar -Müyendis- Abukat- V.b gibi orta ve orta üstü sınıfa atlamışların, "Hak ve Taleplerini" görmezden gelmezken, gelemezken, bu kentte doğup büyüyenlerin ve dahi kent belleğini sahiplenenlerin de Görgü-Bilgi ve Anılarına da Özen göstermelidir..

Gelişen teknoloji, Artan Nufüs ve onların mekansal taleplerini karşılamak, daha iyi koşullarda eyllenm/dinlenme  alanları temin ve oluşturmak Başkanların görevi olmakla birlikte, yapılan İcraatlarla Ordu "Demans" Olmamalı!

Özetle Sayın Günay, Sayın Tansel Eribol -  https://www.facebook.com/tansel.eribol?fref=ts -gibi sizinde  Çalışmalarınızın ve Çabalarınızın "Fahri durumu"nu gördükçe -Eleştiri hakkımız saklı kalmak kaydı ile - tekrar teşekkür ederken,

Ordu için yapabilecek şey, 

yada yapmak zorunda olduğun-m-uz şey,

Ormanda yangın çıkmış.

Karınca Ağzında bir damla su!

Yangını seyredenler Ormana doğru giden  karıncaya sormuşlar

- Ağzındaki su damlası ne,

- Ormanda yangın var!,

Demişlerki

-O damla ne işe yarayacak,

Demiş ki

- Olsun, ben çabalayayım da safım belli olsun !

Çabasıdır. 

Sizi Kutluyorum...


Ziyaret etmek isteyenler için Naim Güney'in Face Book Adresi

https://www.facebook.com/huseyinnaim.guney?fref=ts

Önceki ve Sonraki Yazılar