Beyler, Abartmayın,'Apart'tırtmayın!

Ordudaki Fındık, ağırlıklı olarak,  bu günkü teknik ve koşullarda Ağustos ayı başında başlayıp, 10- 20 gün arası toplanmak zorunda olan bir ürün.

Dünya fındık üretiminin 4 te 3 ünü Türkiye üretirken bununda en az yarısını ( ortalama 350-bin ton ) Ordu-Giresun illeri üretiyor.

Ordu ilinin Fındıkta ihracat - karar alıcı olarak ön plana çıkmasının nedeni ise hem geçmişte Avrupaya  ihracat yapan 40 a yakın fabrikacısının olması hemde bu yurtaşların kişisel ilişki/ güven zincirini sağlamış olmasıdır.fındık-kurdu-1.jpg

Gerçi günümüzde avrupalı Fındık Tedarikçileri ve yerli işbrlikçilerinin  uzun süren Tavşan- Tazı oyunu sonucu "bizimkilerin sayısı bir elin parmakları kadar azalmış"  vaziyete geldi.

Umut Yıldız ve Nevzat Akata 2010'da REWE'mi DEWE mi diye uyarmıştı

umut-yıldız.jpgÜlkemiz Topraklarında Tarımın bir çok üründe Köküne -GDO Ve HİBRİT Tohumla-  kibrit suyu döken Küresel Gıda Tekelleri , Fındıkta halen bildiğimiz kadarı ile tohumlama olmadığı/ yapamadıkları için olsa gerek, tarımını yaptığımız fındık alanlarını yakın on yıllar içinde ele geçirmek ve üreticiyi güçsüzleştirmek adına, her zaman başka ülkelerde yaptıklarını ülkemizdede yapacaklar.

Küresel Gıda Tekelleri ve yerli işbirliği aktörleri, "İnsani/ vicdani temel güdü"  saldırılarına başlayarak , bizleri topraklarımız üzerinde kiracı hale getirecekler ve devamında da bahçelerimizi bizlere yasaklayacaklar.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenle de 2010 yılında Ordu Kent Gazetesi olarak yaptığımız uyarı ve öngörünün bu güne gelindiğindeki yansıması olarak, Avrupa tekelleri “Türk tarımını ve Özelimizde Fındığını bitirmek vedahi bahçemizde kendi Plantasyonlarını kurmak için” alt yapı hazırlıyorlar.

Ve de 3 yıl önce Hollandadan başlayarak uygulamaya koydukları "bir projeyi adım adım YERLİ AKTÖRLER vasıtası ile hayata geçirmeye devam ediyorlar , bizde izliyoruz.

REWE vasıtası ile icraya koydukları durumu biz 2010 yılı Kasım ayı itibarı ile duyurmuştuk.

Ordu Kent Gazetesindeki yazı özetleri aşağıdaki linktlerde  

http://www.ordukentgazetesi.com/news_detail.php?id=14029&uniq_id=1377686213

http://www.ordukentgazetesi.com/news_detail.php?id=18045&uniq_id=1377676452

Proje Öncelikle Ordu ' da Başlatıldı21638

22 Nisan 2013 tarihinde, "Çocuğun “tehlikeli olabilecek ya da eğitimini engelleyebilecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişimi için zararlı olabilecek herhangi bir işte çalıştırılmasına” karşı korunma hakkını savunmak" adına, "Uluslarararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Çikolata, Bisküvi ve Şekerleme Sanayi Derneği (CAOBISCO) Türkiye’de mevsimlik fındık tarımı işlerinde en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine katkıda bulunmaya yönelik bir proje işbirliği anlaşmasını” imzaladılar.(Türkiye’de mevsimlik tarım işlerinden fındık üretimindeki en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik bir proje işbirliği anlaşması ILO Türkiye Direktörü Ümit Deniz Efendioğlu ve CAOBISCO Genel Sekreteri Sabine Nafziger tarafından imzalandı. Bahse konu anlaşma halihazırda ILO ve Hollanda Hükümeti girişimiyle geliştirilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ILO tarafından Karadeniz Bölgesindeki Ordu ilinde ortaklaşa yürütülmekte olan projenin kamu-özel sektör ortaklığı bileşenini tamamlayacaktır. CAOBISCO katkısıyla yürütülecek proje faaliyetleri Nisan 2013 ve Nisan 2014 arasında 12 aylık bir süreyi kapsayacaktır )

Bizce, Küresel Sermayenin, Emperyalist ülkelerin, Dünyanın her yanında yaptıkları gibi, yerel işbirlikçi kaynaklarından da takviye /destek almak özelliği nedeni ile olsa gerek ki, Ordu'da da, gelirleri - ağırlıklı olarak kamu kuruluşlarında çalışan- üyelerinden olan sendikacıların da“ İnsani nedenlerle (!?)” kendilerine yardım/ desteğini sağlamaya çalışıyorlar.

http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/info/press/caobisco_and_ilo_against_child_labour.htm

Eğitim-İş Sendikası ve Bileşenler, 1 Mayısı Bile Ayrı Kutlamıştı

21639Normal zamanı bırakın, Sendika ve üyelerinin en temel bayramı olan 1 Mayıs Bayramı”nı bile birlikte kutla/ya/mayan. Eğitim İş Ordu Başkanı Hikmet Pala, “1 Mayıs'ı ayrı kutlayacaklarını izah edip sonuçta da ayrı kutlamıştı”, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim  Bir-Sen) Ordu Şube Başkanı İsmail Çelenk, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Ordu Şube Başkanı Ahmet Süngü, Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim Sen) Ordu Şube Başkanı Ömer Okumuş, Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (Teç Sen) Ordu İl Temsilcisi Nihat Koç, Gazeteciler Cemiyetinde bir araya gelerek Fındıkta -Ağır- çocuk işçiliği ile ilgili ortak bildirim açıkladılar. http://www.orduhayatgazetesi.com/news_detail.php?id=16991

Önümüzdeki günlerde, muhtemelen onları bir araya getiren gücünde süreç içinde “İrade Beyanı” nı da sayfalarımızda okuyabileceksinz.

Adı geçen “ Duyarlı” Sendika Başkanlarını, Sendikacıları, yılın 12 ayı yaşadıkları Kentte meslekleri ile ilgili olarak yada öğrencilerinin yaşadıkları kentte yaşam ve kentlerini kullanma zorluklarına değinmek bile yalılamazken, onların temel çalışma nedenleri olan çocuklara ve öğrencilerine yönelik çalışmalarda -neredeyse yok denecek kadar -çok az görünürken, nedense geçen gün Gazeteciler cemiyetinde toplantı yaparak, Mevsimlik ve gezici tarım işinde çalıştırılan çocuklar, ülkemizde çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Fındık hasadında çalışan mevsimlik ve gezici çocuk işçiler de bu kapsamda yer almaktadır.” beyanını rahatlıkla telaffuz edebilirlerken, bir arada görüyorum, görebiliyorum.

Hatta bazılarının bu toplantıyı -Eğitim -İş sendikasının internet sitesinde bile- yayınlanarak daha geniş kitle/kamuoyu yönlendirmesi yapılmış görünüyor  http://www.orduegitimis.org/haber_detay.asp?haberID=365

Vali Düzgün 2010 da ilgilendi gereğini yapmıştı21641

Küresel Sermayenin ve FINDIK TEKELLERİnin özellikle Ordu' dan başlayarak uygulamaya koydukları “Temelde Haklı/İnsani “, ama yukardan baktığımızda, 2010 yılında Vali Orhan Düzgün zamanında alınmış basit tedbirlerle giderilebilen,

Çalışma/Barınma/ konaklama/ Eğitim koşulları” nın islahı sonucu İlimizde ağırlıklı olarak 2 hafta kalan bu kardeşlerimizin vede çocuklarının temel insanı ihtiyaçlarını/ gereksinimlerini karşılamıştı.

Gelen talepler doğrultusunda da iyileştirmeler devam etmekte idi.

 https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.orduozelidare.gov.tr%2Fdosyalar%2Fpdf%2Fdergi%2F2.pdf 

http://www.ordu.gov.tr/tr/index.php?option=com_content&task=view&id=2891&Itemid=31

REWE Projesi, İyice DEWE'ye mi gidiyor.

216432010 Tarihinde Hollanda' da yaşayan, bu gün ABD' de NASA ya davet edilen Astro Fizikçi ve Ordulu olan Umut Yıldız' arkadaşımın 26 kasım 2010 da Ordu Kent Gazetesinde yayınlanan  haberinde izaha çalıştığıhttp://www.ordukentgazetesi.com/news_detail.php?id=14029&uniq_id=1334129852 

 Kampayadaki sahte onermelere gore Turkiye'nin cesitli yerlerinden gelen insanlar kışın ve Mart'ta Ordu'ya gelmeye basliyorlar, burada cocuklari calistirip findik topluyorlarmis.

Ve boylelikle cocuklar okula gidemiyorlarmis.

Bu cocuklar gunde 12 saat agir sartlar altinda calistirilip sadece 1 saat izin alabiliyorlarmis ve daha inanilmaz yalanlar.

Bunların Resmi sitesi bu; http://www.stopchildlabour.eu/ .

Bunun yaninda cok gec farkettim , Amsterdam'da bu konu ile ilgili bir gece bile duzenlemisler.

http://www.stopchildlabour.eu/stopkinderarbeid 

Adamlarin amaclarinin altindaki gizli gercek ve bu isin sonucu da cocuk calistirildigi one surulerek Turkiye'nin findik satisini engellemek”  olarak görüp özetlediği bu durumu, Ordu'daki Eğitim Sendikacılarının görmemesini ne ile izah edebiliriz!?

Sendikacılar nedense CAOBISCO 'yu görmüyorlar !?21642

http://caobisco.eu/

http://caobisco.eu/caobisco-chocolate-biscuits-confectionery-europe-news-25-CAOBISCO-committed-to-a-multi-stakeholder-platform.html

21640Basın ve Kamuoyuna yaptıkları açıklamada, Avrupa Çikolata, Bisküvi ve Şekerleme Sanayi Derneği (CAOBISCO) ninde bu projenin üst imzacılarından olmasına -bilerek yada bilmediklerinden – değinmeyen sendikacılarımız ve kamuoyuna Deklare ediyoruz ki;

Dünya Fındık üretiminin Dörte üçünü gerçekleştiren ülkemize, yeni alternatif ülkeler yaratarak ve tüketici bilincini ikna edip, çikolatada rakipsiz olanFındığımızın “Damak tadı değişikliği”ni de -zorunlu/ insani nedenlerle- sağlamayada yönelikolan bu çalışmalara Ordu Kent Ve Nevzat AKATA olarak itirazımızı her yerde ve her koşulda yürüteceğiz.

Ayrıca, Uluslarararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Çikolata, Bisküvi ve Şekerleme Sanayi Derneği (CAOBISCO)' nun “ Türkiye’demevsimlik fındık tarımı işlerinde en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine katkıda bulunmayayönelik bir proje işbirliği anlaşmasını 22 Nisan 2013 tarihinde imzaladığı” bu projeyi ve özellikle ORDU-GİRESUN- KEŞAP hattındaki işbirliği ve uyumu senkronize edenleri de dikkatle takip ediyoruz vede etmeye devam edeceğiz.

Önceki ve Sonraki Yazılar