Gürsel YILDIRIM

Gürsel YILDIRIM

İNSANOĞLU VE ŞİİR “2”

 İNSANOĞLU VE ŞİİR  “2” 

           İnsanın buluşlarla birlikte süregelen yaşamında şiir geride kalmaz. Eşlik eder buluşlardaki güzelliğe. Biz de “İnsanoğlu ve Şiir” konulu yazımızı sürdürmeye devam edelim.

           Yel değirmenleri ve su değirmenleri uzun süre Çin ve İran"da kullanıldıktan sonra diğer  türleriyle birlikte Avrupa"dakilerle tanışır. Guillevic"de şiiriyle buna tanıklık eder.

          “Gerekirse bir gün açıklamak

           Dünyanın güzelliklerini,

             Kimseler unutmayacak

             Onun yel değirmenlerini.”

             Sarkaçlı duvar saatinin çalışma biçimini 1000 yılında Papa Gerbert akıl eder. Marcel Proust da saati görünce duygularını şiire döker:

           “Günler

             belki eşittir

             bir saat için,

             ama eşit olamaz

             bir insan için.”

             Kitap basım işini 800 yılında asıl Çinliler bulmuşlardır. Ama Avrupa bu tekniği geliştirip, hele Gutenberg"le kollu baskı makinesini bulunca olaya sahip çıkmışlar. Elbetteki Avrupalı bir şair olan Victor Hugo"da dizelerine yansıtmış meseleyi.

           “Öylesine sağlam

             öylesine kalıcı olan

             o taş kitap

             yerini

             çok daha sağlam

             ve çok daha kalıcı olan

             kâğıt kitaba bıraktı …

             Basımevi

             ortadan kaldıracak

             mimarlığı.”

             1543!te “Dünya yuvarlaktır” der Kopernik. Andre Clair"de onu tanımlar.

           “Dünya yuvarlaktır

             apaçık bir gerçektir bu

             dünyanın dört köşesinde kabul

             köşesinde

             kabul gören.”

             Sonra silgi bulunur. Hani o yanlışlık yaptığımızda elimize aldığımız, sanki sırrımızı yok edeceğini sandığımız yumuşak nesne. Jeanine Moulin de şöyle der onun için:

            “Ayıklar silgi

              yumuşacık kabuğunu

                        meyvenin

                        bilir emmeyi

                        tadını nanenin

                        anasonla birlikte

               ücra bir köşesinde

               kalemliklerde kalan

               siler bozgunu

                         kirli kağıdın

               üzerinde saklanan

               hani iyilikle

                cezalandırılan

                Silgi, benzer

                          çekip uzatılmış bir

                hayata, yıpranıp ta

                hiçbir işe

                yaramadığında.” 

                Şiir serüvenimizi sürdüreceğiz.

                Şiirsiz kalmayın. 

                             [email protected] 

    

             

            

              

Önceki ve Sonraki Yazılar