Ordu’nun yine sahipsiz ve kaderine terk edilmiş

Ordu"nun yine sahipsiz ve kaderine terk edilmiş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının (IPA) Proje Teklif Çağrısı ve üzücü gerçekler..

Ordu"nun yine sahipsiz ve kaderine terk edilmiş olduğu görülüyor..

Türkiye ile Avrupa Birliği mali işbirliği süreci 2007-2013 döneminde Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülecektir. Bu çerçevede Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı -BROP (2007-2009) kapsamında birinci proje teklif çağrısına çıkılmış.
Söz konusu Proje Teklif Çağrısı"na ilişkin “Rehber Doküman” ile model “Proje Tanımlama Dokümanı” Türkçe ve İngilizce olarak merak edenler ve lütfen siyset yapanlar [email protected] sayfasında görsünler.Bununla birlikte Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)"na ilişkin tüm ilgili dokümanlara [email protected] bu linkinden ulaşabilirsiniz.
İlave bilgi ve sorularınız için [email protected] adresinde Proje Teklif Çağrısı Rehberi (Türkçe) ye girdiğinizde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programında her konuda olduğu gibi sahipsiz ve kaderine terk edilmiş ve en geri bir bölge olan Orta ve Doğu Karadeniz ile başta Ordu ilimizin hiçbir projede cazibe merkezi olarak gösterilmediği açıkça görülmektedir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yatırım ağırlıklarının ve proje desteklerinin Karadeniz bölgesinde cazibe merkezi olarak sadece Trabzon ve Samsun illeri gösterilmiş.Bu da Ankara"da bizim oylarımızla seçilmiş vekillerimizin etkisiz ve pasif bir hayat sürdürürken ,el alemin Milletvekilleri ise Malatya İnönü Üniversitesinde kadrolu öğretim üye sayısını artırmak için TBMM"de sabaha kadar iktidar ve muhalefet el ele vererek, Bütçe kanunun içinden istedikleri yasayı geçirdiklerini gıptayla şahit oluyoruz. Bizim vekillerde hazır Ordu Tıp fakültesini hayata geçirecek bir ivmeyi sırf rektöre gıcığına soğuk davranıyorlar, umursamazlık ve arsızlık bizim genlerimize işlemiş nasılsa..
Ayrıca en hayret verici ve üzücü olanı ise , Ordu"lu hemşerimiz Sayın Ertuğrul GÜNAY"ın Kültür ve Turizm Bakanı olmasına rağmen ve yıllardır Karadeniz"de yaylaların yeşil doğa turizmi için en cazip ve bakir alanlar olduğunu hararetle savunan ve turizm firmalarının (Yolu,suyu,kanalizasyonu,telefonu,elektriği vb. hiçbir alt yapısı olmayan yaylalara) yatırım yapmaları için sürekli hamasi nutuklar atarak, çağrılar yapan , Sayın Milletvekillerimiz, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programına ait resmi dökümanlarının içinde bulunan Türkiye"de yatırım yapılacak uygun iller matris tablosunu bir zahmet bir bir incelesinler..
Turizm alt yapısının geliştirilmesi, tanıtımı ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili desteklenecek iller arasında hiçbir Karadeniz vilayeti dahil edilmediğini görecekler, neden Doğu ve Güney doğu illeri turizmde alt yapı ve yatırımları için destek ve teşvik edilen cazibe merkezleri gösteriliyor da,bizim Karadeniz"den tek bir ilimiz dahil edilmiyor..
Karadeniz"e her gelen turistin hayran kaldığı doğal güzelliklerimiz ve yaylarımızda en büyük eksiklik alt yapı olmaması ve dolayısıyla alt yapı yol vs. eksiklikleri yüzünden doğa turizmi yatırımı yapacak olan hiçbir müteşebbisin yöremize gelmemesi bu işi baştan bozuyor..
Bizde İlimize yatırımcı ve müteşebbis bekliyoruz, safça.. Bu güzelim ilde, ne Turizm müdürleri vardı,daha düne kadar,o makamı işgal eden , bitli turist gelip de Ordu"ya ne faydası olacak, ahlak erozyonu yaratır,böyle kalsın, az olsun bizim olsun Ordu"muz diyen , böyle Turizm müdürleri, oldukça biz daha çok yol gözleriz,haberiniz ola…

Önceki ve Sonraki Yazılar