CEVAP VE DÜZELTME METNİ

 

CEVAP VE DÜZELTME METNİ

 

Gazetenizin 20 Ocak 2012 tarihli web sitesinde “Çalık-Yedaş Samsuna Sponsor” başlığı altındaki haberimizi okumuş bulunmaktayız.

Enerji, haberleşme. İnşaat,tekstil,medya.madencilik.finans gibi birçok sektörde faaliyet gösteren ve sektörde itibarı,güvenilirliği ile tanınan Çalık Holding'in çatısı altında yer alan şirketimizde ayni misyonu izleyerek faaliyetlerini yürütmektedir. Şirketimiz, Elektrik dağıtım sektöründe Avrupa kalite standartlarını hedeflemiş olup,müşteri memnuniyeti ile bu hedefe her gün güçlenen yapısı ile daha fazla yaklaşmaktadır.

 

Şirketimizin misyon ve hedeflerinin doğal bir sonucu olarak da görev bölgemizdeki illerimizde, Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinde sosyal çalışmalar yapılırken diğer taraftan çalışanlarımızında verimli çalışabilecekleri çalışma ortamları oluşturulmuş şirketimizle çalışmayı isteyen personelle çalışma eğilimi içerisine girilmiştir.

 

Yazıda zikredilen ve tarafımızca kendilerine hak ettikleri ihbar tazminatlarını ödemediğimizin ve haksız olarak iş akitlerinin feshedildiği çalışanların hepsi şirketimize Noter kanalı ile ihbarname göndererek Yedaş'ta çalışmak istemediklerini, kendilerinin 657 sayılı kanunun değişik 4. maddesinin C bendinde belirtilen 4/C statüsünde geçiçi personel olarak kamuda çalışmak istediklerini belirtmişlerdir. “ Kamuda çalışabilmelerinin ön şartı olan Sözleşmelerinin şirketçe feshedilmesi şartı gereği” nce de şirketimizce haklarının zayi olmaması için talepleri gereğince sözleşmelerin feshi yoluna gidilmiştir.Bu nedenlede kendilerine şirketimizce kıdem tazminatları ve kullanmadıkları izin ücretleride ödenmiştir.

 

Yeni özelleştirilen şirketimiz hiçbir zaman yetişmiş elemanlarının bünyesinden ayrılmasına sıcak bakmamıştır. Fakat ben ayrılmak istiyorum sizinle çalışmak istemiyorum diyenyani sözleşmesini sona erdirme yönünde icapta bulunma kararlılığını devam ettiren çalışanın iş gücünden etkin ve verimli bir şekilde şirket olarak faydalanmamız mümkün görünmemektedir.

 

Sayın Ahmet Çalık'ın ismi zikredilerek “Orduspor'u unutarak, yöreye çifte standart yaptığı ortaya çıktı” ibaresi ile şirketimizin Ordu Spor'la ilgili yapmak istediklerini tarafımıza sorma gereği duymadanŞirketimize ve dolayısı ile Çalık Grubuna olan önyargılı bakış açısını dışa vurmuşlardır. Kısa bir zahmete katlanıp tarafımıza müracaat ederek bilgi talep etmiş oluna idi “Şirketimizin Ordu Spor'ada sırt reklamı için sponsorolunması amacı ile müracaat ettiğimizi Fakat Ordu Spor'un tarafımıza yanıt vermeden sırt reklamlarını şirketimizle aynı elektrik dağıtım faaliyetinde bulunan başka firma ile forma reklamı için anlaşma yapıldığı bu nedenlede firmamızın Ordu Spor'a sponsorluk anlaşması yapamadığını öğrenmiş olacaklardı.

 

Neticede iş dünyasında açık ve şeffaf çalışma biçimi ile elde ettiği başarılar çerçevesinde ülkemiz için katmadeğer yaratmış olan Çalık Grubunun yıllar yılı üstün azim ve çalışmaları sonucu oluşturdukları ticari başarılarını haksız yere siyasi bir zemine oturtan. Bir takım akrabalık ilişkilerini çarpıtmak sureti ile kamuoyu önünde olumsuz bir intiba bırakmaya yönelik mesnetsiz yanlı haber ve yorumlar yapılmak sureti ile kamuoyu yanıltılarak müvekkil şirketin mesleki., ticari itibarına gölge düşürülmeye Çalık Grubu aleyhine yönlendirilmeye çalışılmıştır.

Ayrıca Başbakan Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Çalık Holding'te CEO olarak görev yapmasınıda yukarıda bahsetmiş olduğumuz önyargıların bir tezahürü olarak yanlı, araştırma zahmetine katlanılmadan ve gerçek haber yazma gibi bir kaygı duyulmadan kaleme alınan yazıda amacım haber vermek olmadığı, müvekkil şirketin mesleki, ticari itibarına gölge düşürülmeye ve kamuoyunun yanıltılarak Çalık Gurubu aleyhine yönlendirilmeye çalışıldığı açıkça ortaya konmuş olmaktadır.

01 Kasım 1999 tarihinden bu yana 12 yıldır Çalık Grubu bünyesinde farklı sektör ve kademelerde başarılı bir şekilde çalışmakta olan Sayın Berat Albayrak'ın Çalık Holding bünyesinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar göz önüne alınmaksızın Başbakanın damadı olmasından ötürü Çalık Grubu ile iktidar partisi arasında kurulmaya çalışılan ilişki ile kamuoyunun bu şekilde yanıltılmaya çalışılması kabul edilemez bir girişimdir.

 

Bu vesileyle söz kunusu yazıya karşı tüm yasal haklarımızı saklı tutarak kişi ve kurumları yıpratmaya yönelik bir çabanın ürünü olduğu açık olan tüm bu haksız ve gerçek dışı isnat ve yorumları kesin bir dille reddettiğimizi bilgi almak için bir çabanız olmadan oluşturmuş olduğunuz yazınızın tekzip edilmesi aksi takdirde hukuki yollara başvurulacağının bilinmesi hususunu bilgilerinize rica ederiz.

 

Yeşilirmak Elektrik Dağıtım A.Ş Vekili

Av. Ethem ÇEKER

Önceki ve Sonraki Yazılar