KALKINMA AJANSI BİZİ NEDEN ES GEÇTİ

 TÜRKİYE"DE 13.01.2007 TARİHİNDE FAALİYETE GEÇEN KALKINMA AJANSI BİZİ NEDEN ES GEÇTİĞİNİ AŞAĞIDAKİ MADDELERİ ÖZÜMSEYEREK OKURSANIZDAHA İYİ ANLAYACAKSINIZ... 

Madde 1)  Kalkınma Ajansları, yüksek nitelikli personeli, esnek kaynak ve istihdam yapısı ile kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler olmak üzere bütün yerel aktörlerin kalkınma çabalarına katılımını teşvik edecek, Orta ve Doğu Karadeniz illerinde bol miktarda Milletvekilimiz, Bakanımız ve yüksek nitelikli bir çok girişimcimiz olduğundan Kalkınma ajanslarına ve elemanlarına hiç ihtiyaç olmamıştır..

Madde 2)  Kalkınma Ajansları, sağlayacağı proje ve faaliyet desteklerinde kişi, kurum ve kuruluşların eş finansmana dayalı ortak proje üretme ve yönetme kültürü ve yeteneğini geliştirecek; sahiplenme ve işbirliği duygusunu güçlendirecek; bölgenin girişimcilik potansiyelini harekete geçirecek, Orta ve Doğu Karadeniz illerinde proje üretme ve yönetme kültürü olan, bol miktarda Milletvekilimizin ve Bakanlarımızın var olmasının sayesinde, Kalkınma ajanslarına gerek görülmemiştir.. 

 Madde 3) Kalkınma Ajansları, yerel potansiyeli, dinamikleri, özgünlükleri, kaynak ve imkanları ortaya çıkararak harekete geçirecek ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüştürecek; ama Orta ve Doğu Karadeniz illerinde bol miktarda Milletvekilimiz, Bakanımız ve yerel potansiyeli, dinamikleri, özgünlükleri, kaynak ve imkanları sürekli ortaya çıkararak, harekete geçiren bir çok ünlü girişimcimiz olduğundan, Kalkınma ajanslarına ve metotlarına hiçbir zaman ihtiyaç görülmemiştir. 

Sonuç olarak, Kalkınma Ajansları, hem ulusal, hem de bölgesel-yerel düzeyde başta istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin genel refahının artırılması ve istikrarının pekiştirilmesine olumlu katkılar sağlayacaktır.

Amma velakin; Orta ve Doğu Karadeniz illerinde bol miktarda Millet vekilimiz, Bakanımız ve yerel bir çok ünlü girişimcimiz olduğundan (!), bölgesel-yerel düzeyde istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik ve sosyal göstergelerde çok yüksek düzeyde çıktığından (!), diğer bölgeler ile ve bölge içi gelişmişlik farkı hiç mi hiç olmadığından (!) dolayı, Kalkınma ajanslarına İlimizde, hiçbir zaman ihtiyaç görülmemiştir.

Bahtı kara halimiz ve hali perişan geleceğimiz, ilgili ve ilgisiz tüm vatandaşlarımıza "gereğine binaen" İlanen duyurulur.

 TÜRKİYE"DE 13.01.2007 TARİHİNDE FAALİYETE GEÇEN KALKINMA AJANSI BİZİ NEDEN ES GEÇTİĞİNİ AŞAĞIDAKİ MADDELERİ ÖZÜMSEYEREK OKURSANIZDAHA İYİ ANLAYACAKSINIZ... 

Madde 1)  Kalkınma Ajansları, yüksek nitelikli personeli, esnek kaynak ve istihdam yapısı ile kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler olmak üzere bütün yerel aktörlerin kalkınma çabalarına katılımını teşvik edecek, Orta ve Doğu Karadeniz illerinde bol miktarda Milletvekilimiz, Bakanımız ve yüksek nitelikli bir çok girişimcimiz olduğundan Kalkınma ajanslarına ve elemanlarına hiç ihtiyaç olmamıştır..

Madde 2)  Kalkınma Ajansları, sağlayacağı proje ve faaliyet desteklerinde kişi, kurum ve kuruluşların eş finansmana dayalı ortak proje üretme ve yönetme kültürü ve yeteneğini geliştirecek; sahiplenme ve işbirliği duygusunu güçlendirecek; bölgenin girişimcilik potansiyelini harekete geçirecek, Orta ve Doğu Karadeniz illerinde proje üretme ve yönetme kültürü olan, bol miktarda Milletvekilimizin ve Bakanlarımızın var olmasının sayesinde, Kalkınma ajanslarına gerek görülmemiştir.. 

 Madde 3) Kalkınma Ajansları, yerel potansiyeli, dinamikleri, özgünlükleri, kaynak ve imkanları ortaya çıkararak harekete geçirecek ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüştürecek; ama Orta ve Doğu Karadeniz illerinde bol miktarda Milletvekilimiz, Bakanımız ve yerel potansiyeli, dinamikleri, özgünlükleri, kaynak ve imkanları sürekli ortaya çıkararak, harekete geçiren bir çok ünlü girişimcimiz olduğundan, Kalkınma ajanslarına ve metotlarına hiçbir zaman ihtiyaç görülmemiştir. 

Sonuç olarak, Kalkınma Ajansları, hem ulusal, hem de bölgesel-yerel düzeyde başta istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin genel refahının artırılması ve istikrarının pekiştirilmesine olumlu katkılar sağlayacaktır.

Amma velakin; Orta ve Doğu Karadeniz illerinde bol miktarda Millet vekilimiz, Bakanımız ve yerel bir çok ünlü girişimcimiz olduğundan (!), bölgesel-yerel düzeyde istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik ve sosyal göstergelerde çok yüksek düzeyde çıktığından (!), diğer bölgeler ile ve bölge içi gelişmişlik farkı hiç mi hiç olmadığından (!) dolayı, Kalkınma ajanslarına İlimizde, hiçbir zaman ihtiyaç görülmemiştir.

Bahtı kara halimiz ve hali perişan geleceğimiz, ilgili ve ilgisiz tüm vatandaşlarımıza "gereğine binaen" İlanen duyurulur.

Önceki ve Sonraki Yazılar