“1. MART MUHASEBECİLER GÜNܔ

"…Ölçülü davranmayı, yanlıştan korkmayı, belgeye dayanmayı aklını kullanmayı duyguculuğa kapılmamayı ve gerçekçi, düzenli, dengeli, tutarlı olmayı MUHASEBE öğretti bana.
Savunduğum ve uygulamaya uğraştığım nesnel, bilimsel eleştiri anlayışımın güçlenmesine yardım etti. Az şey mi bu."
Asım Bezirci /Muhasebeci - Edebiyatçı.

 

Yaşamda yolu muhasebeye uğramayan insan yok gibidir. Asım Bezircinin yukarıda ki muhasebe tarifindeki derinlikte kaybolmayan muhasebeci yok gibidir. 

Türkiye genelinde TÜRMOB çatısı altında 70 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası ve 8 Yeminli Mali Müşavir odası olmak üzere toplam 78 oda ve bu odalara kayıtlı 75 bin meslek mensubu 15 bin stajyer olmak üzere 90 bin mensubu ile bugün 1 Mart Muhasebeciler Gününü Buruk kutluyoruz.  

Meslek yasamızın 18. yaşını kutladığımız bu yıl meslek yasamızın değiştirilmesi ile ilgili yasa tasarısı ve bu tasarının cıkış noktası hepimizi üzdü.

Biz muhasebeci, mali müşavirler için 1 Mart"ın anlamı çok farklıdır. 1.Mart Muhasebeciler günü, özel bir gün olmasından öte, ülkemizde mesleğin başlangıç tarihlerinden biridir. 1 Mart 1989 tarihi, “3568 Sayılı Meslek Yasasının TBMM Genel Kuruluna sevk edildiği tarihtir. “Mesleğin yasalarla adının koyulduğu gündür”. Böylece muhasebe camiası için yeni bir dönem başlamış oldu.

   Meslek yasası elbette bir günde, bir gecede çıkartılmadı. Bu yasanın çıkartılması için yıllarca mücadele verildi. “Dernekleşme” çalışmalarının meslek yasasının çıkartılmasına büyük katkısı olduğunu biliyoruz.

1989" da Meslek yasası ile sonuçlanan mücadele sürecine katkısı olan bütün meslek mensuplarımıza, üstatlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.

  Onların yılmadan, azimle gösterdikleri çabaların sonuçlarını bugün bütün meslektaşlar onurla yaşıyoruz.

Yasal dayanağı olmayan bir mesleğin icra edilmesinin mümkün olamayacağı bir gerçekliktir. Bu nedenle biz Muhasebeci, Mali Müşavirler için  “Meslek Yasasının (3568 Sayılı yasa)” çıkartılması çok büyük bir adımdır.

  Meslekte “Değişmeyen tek şeyin değişim” olduğunu görüyoruz. Bilgisayar teknolojisi ilk 1980"lerin ortalarında ülkemizde kullanılmaya başlandı. Bizler çok kısa bir sürede yeni teknolojiye adapte olduk ve her birimiz, Excel, Word, Axses uzmanı olduk.

  Kendi meslek örgütümüze, muhasebe programı yazdıracak kadar bilgisayar programcısı olduk. Teknolojinin bizi geçmesine asla izin vermedik.

Türmob öncülüğünde bütün odalar, meslek mensuplarının eğitimleri ile yakından ilgilendi. Odalarımız önceliği hep “eğitime” verdi.

   Ordu SMMM Odası sadece Enflasyon Muhasebesi ile ilgili altı seminer düzenledi.

   Enflasyon Muhasebesini bu örgüt uygulayamaz dediler, dünyada en başarılı enflasyon muhasebesi uygulamasını bizler yaptık. Şimdi sıra “Türkiye Muhasebe Standartlarını” yaşama geçirmekte. Ve sonra sırada “Basel II Uzlaşısı”  var. Şirketleri Yeni Türk Ticaret Kanununa göre yeniden yapılandıracağız.

Bütün bunların yanında eğitimlere katılacağız, mesleki İngilizce öğreneceğiz, bizler için durmak ve yılgınlık asla söz konusu olmayacak. Toplumun tüm bu caba ve gayreti göz ardı etmemesi, saygı duyması gerekir.

Meslek mensupları olarak, vergisel ve sosyal güvenlik ödevlerinin yerine getirilmesinde başrolü oynamaktayız. Küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletmelerden, büyük holdinglere kadar tüm ekonominin kalbini elimizde tutmaktayız.

Bütün bunların yanında pek çok sorun ile boğuşmaktayız. Mesleğin önün açılması, kayıtdışının önlenmesi adına sorunlarımızın çözülmesini bekliyoruz.

  Başlık halinde sıralamak gerekir ise; -Tahsilât sorunu çözümlenmeli,-Serbest Meslekte KDV" nin tahsilât esasına göre beyan edilmesi sağlanmalı, Serbest Meslekte KDV oranı 18 yerine 8 uygulanmalı, Serbest Meslek Sözleşmelerinde Damga Vergisi kaldırılmalı, Geçici Vergide son dönem kaldırılmalı,Meslek mensupları için geçici vergi dönemlerini de içine alan mahsup sistemi getirilmeli, geçici vergi dönemlerinde beyan edilen stopajlar meslek mensuplarının borçlarından düşürülecek cari hesap sistemi getirilmeli,-Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlerin yanlarında staj yapan stajyerlere stopaj ve SSK priminde indirim yapılmalı, -Ba-Bs formları KDV dâhil tutarlar üzerinden beyan edilmeli ve aylık 8.000,YTL limiti daha yüksek bir tutar olarak beyan edilmeli,-Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasına bir an önce başlanmalı ve kayıt dışı ile etkin mücadelede serbest meslek mensubu muhasebeci mali müşavirlere daha fazla yetki verilmelidir.

”Günümüz muhasebecileri, memleketin iğneden ipliğe her şeyinin bilgisine sahip, vergi mükellefi ile idare arasında köprü ve mali sistemin vicdanı haline gelmiştir. Bu yüzden de muhasebecilik bir onur mesleğidir. .”

Mesleğin stresine yenik düşüp aramızdan ayrılan bütün meslektaşlarımızı bu gün vesilesi ile bir kez daha rahmetle anıyorum.

Bu onurlu mesleğin üyesi, tüm meslektaşlarımın 1.MART Muhasebeciler gününü Özdemir ASAF"ın MUHASEBE isimli şiiri ile kutluyorum.

 

Muhasebe

Kazandiklarim bitti, yitirdiklerim kaldi
Söylediklerim gitti, dinlediklerim kaldi
Bir bilmek ülkesinin, düsün iline vardim
Ögrettiklerim gitti, ögrendiklerim kaldi

                                               Özdemir Asaf 

 

BAHADIR BAŞ

ORDU SMMM ODASI

YÖN. KUR. ÜYESİ

[email protected]

 

Önceki ve Sonraki Yazılar