Ordu Milletvekilleri (2) (1923-2011

 

 

Ordu Milletvekilleri (2) (1923-2011

(BİRİNCİ  BÖLÜM)

Ordu 1921 yılına kadar Trabzon Vilayeti’ne bağlı bir kaza olduğundan, 23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin ilk döneminde Trabzon Mebusu sıfatıyla seçilen milletvekillerince temsil edilmişti. Ordu’nun il olmasından sonra ilk seçimler1923 yılında yapılmıştı. Bu dönem yapılan seçimlerde Ordu’dan 5 milletvekili meclise gönderilmiş ve böylece Ordu, ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde müstakil bir vilayet olarak milletvekilleriyle temsil edilmeye başlanmıştı.

1923’ten günümüze kadar olan sürede ise Ordu ili toplam 163 milletvekilliği kontenjanı kullanmıştır.

Ordu Milletvekilleri   (1923-2011)

III Dönem                 1927- 1931 

 

Tekrar Seçilenler:

Halil Sıtkı KUMRU (1923-1927/II, 1927-1931/III)

Ahmet Hamdi YALMAN:(1923-1927/II 1927-1931/III, 1931-1935/IV, 1935-1939/V 1939-1943/VI, 1943-1946/VII, 1946-1950/VIII

Mehmet Recai BAYKAL(1923-1927/II, 1927-1931/III,1931- 1933’de vefat)

İsmail ÇAMAŞ (1923-1927/II, 1927-1931/III, 1931-1935/IV; 1935-1939/V; 1939-1943/VI, 1943-1946) /VII

İlk defa seçilenler:

18681
 

Ahmet Şevket AKYAZI

Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu - 1885, Baba Adı: Asım Ana Adı Rabia,Eğitimi: İngiltere Grinic Bahriye Mektebi Yabancı Dil: Almanca, İngilizce, Fransızca Görev ve faaliyetleri: Bahriye Kıdemli Yüzbaşı, Makine Subayı, Şakirdan Mektebi Öğretmeni, Çarkçı Kursu Öğretmeni, Bahriye Mektebi Makine Öğretmen Yardımcısı, Ordu Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi, Belediye Meclisi ve Liva Genel Meclisi Üyesi, Tekamül Gazetesi sahibi, Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Eskişehir Atölyeler Müdürü III., IV., VII. ve VIII. Dönem Ordu Milletvekili – III. Dönem Arzuhal Encümeni Reisi - Harp ve İstiklâl Madalyası sahibi.

Medeni Hali: Evli, 2 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 01.12.1947

18682
 

Hasan Fahri GÜLER

Doğum Yeri ve Tarihi: Ünye-1882. Baba Adı: Mehmet Ana Adı: EmineEğitimi: Dârü’l-Fünûn Edebiyat Görev ve faaliyetleri: Çarşamba Rüştiyesi 2. Öğretmeni, Ünye İlköğretim Müfettişi, Ünye Numune İlkokulu Müdür Yardımcısı, Ünye İdâdisi Matematik Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı, Ünye ve Fatsa İlköğretim Müfettişi, Ünye Belediye Başkanı - III. Dönem (Ara Seçim) Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 7 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 13.07.1950

IV. DÖNEM

1931-1935


 

Tekrar Seçilenler:

Ahmet Hamdi YALMAN (1923-1927/II 1927-1931/III, 1931-1935/IV, 1935-1939/V 1939-1943/VI, 1943-1946/VII, 1946-1950/VIII)

İsmail ÇAMAŞ (1923-1927/II, 1927-1931/III, 1931-1935/IV; 1935-1939/V; 1939-1943/VI, 1943-1946) /VII

Mehmet Recai BAYKAL (1923-1927/II, 1927-1931/III,1931- 1933’de vefat)

Ahmet Şevket AKYAZI (1923-1927/II, 1931-1935 IV, 1943-1946/VII, 1946-1950/VIII)


 

İlk defa seçilenler:

18683
 

Ahmet İhsan TOKGÖZ

Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul – 1868. Baba Adı: Halit Ana Adı: Hatice Eğitimi: Mülkiye Yabancı Dil:Fransızca, Almanca Görev ve faaliyetleri:Hariciye Nezâreti Tercüme Odası Mütercimi, Tophane Müşirliği Tercümanı, Âlem Basımevi sahibi, Şafak, Ümran, Serveti Fûnun ve Uyanış Dergileri sahibi, Yüksek Ticaret Mektebi Coğrafya Öğretmeni, Beyoğlu 6. Daire Belediye Müdürü, Piyer Loti Derneği Kurucusu ve Başkanı, Lozan Barış Konferansı için kurulan Basın Bürosu Yöneticisi, Hilâl-i Ahmer (Kızılay), Himâye-i Etfâl Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu), Türk Hava Kurumu Dernekleri Üyesi - IV. ve V. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 3 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 28.12.1942

18684
 

Ali Canib YÖNTEM

Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul – 1887. Baba Adı: Saip Ana Adı: Hafize Nuriye. Eğitimi: Selanik Hukuk Mektebi Yabancı Dil Fransızca, Farsça Görev ve Faaliyetleri: Profesör,İttihâd ve Terakkî Mektebi ve Ziraat Mekteb-i Alisi Öğretmeni, Çanakkale Sultânîsi Edebiyat ve Felsefe Öğretmeni, İstanbul Gelenbevi Sultânîsi Öğretmeni, Daru'l-Muallimîn-i Aliye Öğretmeni, Trabzon Sultânîsi Müdürü, Giresun Maârif Müdürü, Maârif Müfettişi, Daru’l-Fünûn Edebiyat Şubesi Türk Edebiyat Tarihi Hocası, İstanbul Erkek Öğretmen Okulu, Kabataş Lisesi Öğretmeni İstanbul Kütüphaneleri Tasnif Heyeti Başkanı, Tarih Encümeni Üyesi, Maârif Vekâleti Umûmî Müfettişi, Bağçe, Kadın, Yeni Kalemler, Hayat Mecmuası, Yeni Mecmua, Türkiyat Enstitüsü ve Yakın Tarihimiz Mecmuaları Yazarı, IV. Dönem (Ara Seçim) ve V. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 1 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 26.10.1967

V. DÖNEM

1935 – 1939


 

Tekrar Seçilenler

İsmail ÇAMAŞ (1923-1927/II, 1927-1931/III, 1931-1935/IV; 1935-1939/V; 1939-1943/VI, 1943-1946) /VII

Ahmet Hamdi YALMAN (1923-1927/II 1927-1931/III, 1931-1935/IV, 1935-1939/V 1939-1943/VI, 1943-1946/VII, 1946-1950/VIII)

Ahmet İhsan TOKGÖZ (1931-1935/IV),1935-1939/V)

Ali Canip Yöntem (1931-1935/VI, 1935-1939/V)

İlk defa seçilenler

18685
 

Muhittin Baha PARS

Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa - 1884 Baba Adı: Baha Nakiye Eğitimi:İstanbul Hukuk Mektebi. Yabancı Dil Fransızca. Görev ve Faaliyetleri:Bursa Bidâyet Mahkemesi Üyesi, Bursa Sultânîsi edebiyat Öğretmeni, Millet Yolu gazetesi ve Haftalık Bursa dergisi sahibi I. Dönem Bursa, V. Dönem Ordu Milletvekili, I. Dönem Divân-ı Riyâset Kâtibi, Maârif Encümeni Reisi - Eskişehir, Konya İstiklâl Mahkemeleri Üyesi.

Medeni Hali: Evli.

Ölüm Tarihi: 29.08.1954

18686
 

Selim Sırrı TARCAN

Doğum Yeri ve Tarihi: Mora/Beyşehir – 1874. Baba Adı: Yusuf Ana Adı: Zeynep Eğitimi: Mühendis-hâne-i Berrî-i Hümayûn Mektebi Harbiye Bölümü, İsveç Beden Eğitimi Okulu. Yabancı Dil: Fransızca Görev ve Faaliyetleri: Beden Eğitimi Öğretmeni, Özel Jimnastik Okulu sahibi, İstanbul 5. Tevriye-i Bedeniye Müfettişi, Maârif Nezâreti Tevriye-i Bedeniye Müfettişi, Maârif Nezâreti Heyeti Teftişiyye Üyesi, Daru’l-Muallimîn-i Aliye Müdürü, Muallimler Cemiyeti Reisi, Mekteb-i Sultâni Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni, Maârif Vekâleti Başmüfettişi, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı, Yazar, V. VI. ve VII. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 2 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 02.03.1957

18687
 

Ziya Naki YALTIRIM

Doğum Yeri ve Tarihi: Keskin - 1892 Baba Adı: Mehmet Nakiddin. Ana Adı: Hatice Eğitimi: İstanbul Tıbbiye Askerîye Bölümü, Fransa’da Uzmanlık Yabancı Dil: Fransızca Görev ve Faaliyetleri: Kulak, Burun, Boğaz Mütehassısı, Tabip Binbaşı, Çanakkale Cenup Grubu Kabatepe Sıhhiye Reis Muavini, Medine Emrâzı Sariye Hastanesi Ser Tabîbi, Tuzla Hastanesi ve Tıbbiye Kulak Burun Boğaz Kliniği Askerî Tabip Muavini, Kırkkilise Hilâli Ahmer Hastanesi Tabîbi, 2. Kolordu Balıkesir Merkez Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı, Haseki Hastanesi Uzmanı, Ankara Devlet Demiryolları ve İstanbul Etfal Hastaneleri Tabîbi, V. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 3 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 27.12.1954

VI. DÖNEM

1939 – 1943

Tekrar Seçilenler:

İsmail ÇAMAŞ (1923-1927/II, 1927-1931/III, 1931-1935/IV; 1935-1939/V; 1939-1943/VI, 1943-1946) /VII

Ahmet Hamdi Yalman (1923-1927/II 1927-1931/III, 1931-1935/IV, 1935-1939/V 1939-1943/VI, 1943-1946/VII, 1946-1950/VIII)

Selim Sırrı TARCAN (1935-1939/V, 1939-1943/VI,1943-1946/VII)

Ahmet İhsan TOKGÖZ (1931-1935,1935-1939)

Ali Canib YÖNTEM (1931-1935,1935-1939)

İlk defa seçilenler

18688
 

Vehbi Demir

Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa – 1885. Baba Adı: Mustafa Ana Adı:Nebiye Eğitimi: İstanbul Tıbbiye Mektebi Yabancı Dil: Az düzey Fransızca Görev ve Faaliyetleri: İstanbul Haseki Nisa Hastanesi ve Tıp Tıbbiye Vilâdiye Servisi Asistanı, Hicaz Demir Yolu Şam Kısım Doktoru, Baş Tabip Muavini, Şam Hastanesi Nisaiye Tabîbi, Şam Belediyesi Sıhhiye Müşaviri, Ankara-Sivas Hattı Baştabîbi, Devlet Demiryolları Sıhhat İşleri Başhekimi, Kızılay Merkezi Umûmî Azası, Ankara Belediye Meclisi Azası, Ankara 1. Mıntıka Tabipler Odası Reisi, VI., VII. ve VIII. Dönem Ordu Milletvekili. İstiklâl Madalyası sahibi –

Medeni Durumu: Evli, 3 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 23.06.1950


18689

Hüseyin EKŞİ

Doğum Yeri ve Tarihi: Mesudiye/Faldaca -1900, Baba Adı: Ali OsmanAna Adı: Fatma Eğitimi: İdadi Görev ve Faaliyetleri: Ticaret, Çiftçilik, Ordu Daimî Encümen Azası – VI. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 5 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 19.08.1968

18690
 

Ahmet Hamdi ŞARLAN

Doğum Yeri ve Tarihi: Rize - 1893 Baba Adı:Sadık Ana Adı: ŞakireEğitimi: İstanbul Hukuk Mektebi Görev ve Faaliyetleri: İstanbul 2. Hukuk Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Keşan Hâkim Yardımcısı, İpsala Sorgu Hâkimi, Malkara Bidâyet Hâkimi, İnöz Cumhuriyet Savcısı, Ordu, Kastamonu Sulh Hâkimi, Ordu Gölköy Sulh Hâkimi, Serbest Avukat, Ordu Hazine Avukatı, Ordu Baro Başkanı, VI., VII. ve VIII. Dönem Ordu Milletvekili, Alman Demir Salip Nişanı ve Harp Madalyası sahibi

Medeni Hali: Evli, 3 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 01.09.1972


 

Not: Tekrar seçilen milletvekillerinin seçildiği tüm dönemler isimlerinin önünde verilmiştir. Özgeçmişleri ise seçildiği ilk dönemde verilmiştir.

(Devam edecek)

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.