Ordulu İstiklal Harbi Şehitler1

Ordulu İstiklal Harbi Şehitler1

Böyle hazırlanmıştı Ordulular büyük mücadeleye. Sonrasında ise en değerli varlıkları olan evlatlarını Kurtuluşun Cephelerine Türk’ün bağımsızlığına bedel olarak göndermişlerdi. Gidenlerin birçoğu ise Vatan harcı olmuşlardı düştükleri yerlerde. Hiçbir zama


Ordulu İstiklal Harbi Şehitleri

Mondros Mütarekesi sonrasında Yunan askerlerinin 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal etmeleri sonucu, Türk Milleti yıllardır sürdürdüğü mücadelelerin bir yenisine daha başlamak zorunda kalmıştı. Bu işgalin Türk milletinin ruhunda kopardığı fırtına ise Anadolu’nun her yanında dalga dalga mücadele ateşini körüklemişti.

Ordu’da bunlardan bir tanesiydi. İşgalin hemen sonrasında Ordulular ilk iş olarak Belediye aşkanlığında bir toplantı yapmışlardı. Toplantıya başkan Yusuf bey (Furtun) o günlerde İstanbul’a gitmiş olduğundan yerine vekalet eden Hacı İzzet Bey başkanlık yapmıştı. Toplantı sonunda İstanbul’daki idarecilere bir telgraf çekilmişti. Telgrafta;“…İzmir Vilayetinin herhangi bir toprağına dikilecek Yunan bandırası Müslümanların kalplerine saplanmış bir hançer demektir. Bunu biz Türkler ve Müslümanlar bütün varlığımızla ve büyük bir şiddetle ret ediyoruz. Ve bu uğurda kanımızı ve canımızı feda edeceğimizi arz eyleriz. (Ordu Kazası bütün Türk ve Müslüman ahalisi adına Belediye Resi Hacı İzzet) deniliyor ve böylece Ordulular Milli Mücadele saflarında yerlerini alıyorlardı.

Telgrafın hemen sonrasında ise Mustafa Kemal’in öncülüğünde başlatılan oluşumların şubeleri Ordu’da da faaliyete geçirilmeye başlanmıştı.

Bu amaçlarla ilk olarak 15 Kasım1919’da Milli Mücadele’nin sesi olacak Güneş Gazetesi İsmail Hakkı Bey (Garipoğlu) tarafından çıkarılmıştı. Daha sonra Güneş etrafında toplanan gençler Milli İnkılab-ı İctimai Kulübü’nü kurmuşlardı. Ancak kurtuluş için en önemli oluşum ise 1920 yılı başlarında, Hazinedarzade Cüce Mustafa Bey, Felekzade Süleyman Ağa ,Kadızade Mehmet Recai Bey(Baykal), Furtunzade Yusuf Bey, Şair Tıflı’nın oğlu Sıtkı Bey (Savaşkan) gibi bazı isimlerin de aralarında bulunduğu Ordulular tarafından Ordu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasıyla gerçekleştirilmişti.

Böyle hazırlanmıştı Ordulular büyük mücadeleye. Sonrasında ise en değerli varlıkları olan evlatlarını Kurtuluşun Cephelerine Türk’ün bağımsızlığına bedel olarak göndermişlerdi. Gidenlerin birçoğu ise Vatan harcı olmuşlardı düştükleri yerlerde. Hiçbir zaman ayrıştırılamayacak şekilde yoğurmuşlardı toprağı.

Şimdilerde ise onların her birinin adları bizler için birer abidedir. Ancak halen bu şehitlerimizin bazılarının adları da tam tespit edilebilmiş değildir.

Ordulu İstiklal Harbi Şehitlerinin bugüne kadar 429 tanesi tespit edilebilmiştir.

Adları  Tespit edilebilen,

Ordulu İstiklal Harbi Şehitleri

 AdıBaba AdıLakabıİlçe,Köy, As.ŞbŞehit Düştüğü tarih ve Yer
 1.  
AbdurrahmanHalilBörekçioğullarıPerşembe16.7.1921

Çamlıtepe

 1.  
AhmetDurmuşTütüncüoğullarıOrdu29.6.1921

Çaldağı Muharebesi

 1.  
AhmetHalilKösemelikoğullarıOrdu6.2.1922

Samsun Hastanesi

 1.  
AhmetHüseyinGedikoğullarıOrdu27.8.1922

Arpalı

 1.  
AhmetHalil-Ordu29.6.1921
 1.  
Ali (Er)MehmetKalıkoğluOrdu16.7.1921

Duaköy

 1.  
Ali (Er)MehmetDeliömeroğullarıOrdu27.6.1922

Kütahya

Harbi

 1.  
Ali (ErMustafaAliustaoğullarıOrdu26.8.1922

Tınastepe

 1.  
Ali (Er)MustafaDanacıoğullarıOrdu1.10.1921

Meydan-ı Harp

 1.  
Ali (Er)SaitRecepoğullarıOrdu5.9.1921

Ankara

Merkez Hastanesi

 1.  
Ali Osman (Er)MehmetHacı MehmetoğullarıOrdu26.8.1922

Tınastepe

 1.  
Ali Osman (ErMehmetDelihasanoğulları 26.8.1922

Tınastepe

 1.  
Asım (Er)Veysel-Ordu3.2.1922

Deretli

Civarı

 1.  
Aziz (Er)MehmetTuranoğullarıOrdu29.6.1921

Çaldağ

 1.  
Aziz (Er)Mehmet Ordu28.8.1921

Evliya Baba Tepesi

 1.  
Bayram( Er)Mustafa-OrduArpalı Tepe

10.9.1921

 1.  
Dursun (

Onbaşı)

Mehmet OrduMeydan Harbi

19.8.1921

 1.  
Fehmi (Er)Ahmet DüzceTınastepe

27.6.1922

 1.  
Hakkı (Er)ÖmerKara

Mahmutoğullar

Ordu23.8.1921

Sakarya Muharebesi

 1.  
Halil (ÇavuşMahmut Ordu8.6.1922

4. Seyyar Hastanesi

 1.  
Hasan (Er)HasanBektaşoğullarıOrdu31.8.1921

Çaldağı

 1.  
Hasan (ErAliSarıcıOrdu31.8.1922

Meydan Harbi

 1.  
Hasan (Er)Hasan-Ordu26.8.1921

Çaldağı

 1.  
Hasan (ErMehmet Ordu18.91921

Ankara Sarıkışla Hast.

 1.  
Hüseyin(Er)OsmanKulaksızoğluOrdu10.7.1922

Bursa

 1.  
İbrahim (Er)Mustafa Ordu28.8.1921

Sakarya Muharebesi

 1.  
İbrahim (Er)Selim Ordu28.8.1921

Duaköy

 1.  
İhsan (Yd.Sb)Abdullah Ordu16.7.1921

Kırmızı Tepe

 1.  
İhsan Efendi (Yd..Sb)Abdullah  9.6.1921

Ankara Hast

 1.  
İsmailİbrahimKosacıoğluOrdu29.6.1921

Türbetepe Muharebesi

 1.  
İzzet (Er)Mustafa-Ordu15.5.1921

İmsu

Tepesi

 1.  
Kazım (Er)MehmetSerdaroğluOrdu26.8.1922

Tınastepe

 1.  
Mahmut (Er)MustafaÖmeroğluOrdu24.5.1920

Kantarkaya

 1.  
Mahmut (Er)MustafaHasanağaoğluOrdu26.8.1922

Meydan

Harbi

 1.  
Mehmet (Er)HasanGaripoğluOrdu26.9.1921

Türbetepe Muharebesi

 1.  
Mehmet (Er)AliCandaloğullarıOrdu26.9.1921

Gedikli

sırtları

 1.  
Mehmet (ErHafız Ahmet-Ordu27.8.1921

Tınastepe

 1.  
Mehmet (ErHalilSağıroğullarıOrdu26.6.1922

Tınastepe

 1.  
Mehmet (Er)İbrahimKöselioğluOrdu30.8.1921

Yamak

Sırtları

 1.  
Mehmet (Er)İbrahim Ordu31.8.1921

Çaldağı

 1.  
Mehmet (Er)MustafaHocaoğluOrdu29.9.1921

Tersittepe

 1.  
Mehmet (Er)OsmanTamtakırOrdu29.6.1921

Meydan

Harbi

 1.  
Mehmet (Er)RuşenAlisipahiOrdu10.1.1922

2. İnönü

 1.  
Mehmet (Er)OsmanLazoğluOrdu29.8.1922

1.Ordu Hastanesi

 1.  
Mustafa (Er)HasanMurtezaoğluOrdu26.9.1922

Tınastepe

 1.  
Mustafa(Er)İbrahim-Ordu30.1.1920

12. Fırka Sıhhıye

Bölüğü

 1.  
Mustafa (Er)MahmutHacıoğluOrdu29.6.1922

Sakarya

 1.  
Mürsel(Er)MuharremKaravelioğluOrdu26.8.1921

Evliyatepe

 1.  
Osman(Er)Ahmet Ordu3.8.1921

Taşlıtepe

 1.  
Raif (Er)OsmanKafaoğluÜnye9.9.1921

Sakarya

 1.  
Salih(Er)OsmanBaharoğluOrdu12.4.1921

Dumlupınar

 1.  
Salim(Er)İbrahim  25.6.1921

I.Seyyar Hastanesi

 1.  
SüleymanAhmetZeybekOrdu21.5.1921

Eskişehir Muharebesi

 1.  
Süleyman Efendi

(Üsteğmen)

Hüseyin  25.6.1921

Kaltaklar Sırtlarında

 1.  
Şaban(Er)AhmetYanıkoğullarıOrdu16.7.1921

Duaköy 

Harbi

 1.  
Şerif(Er)Ahmet Ordu28.8.1921

Meydan

Harbi

 1.  
Tevfik(ErAhmet Ordu13.9.1921

Meydan

Harbi

 1.  
Yakup(Er)Hasan Ordu28.8.1921
 1.  
Yusuf (Er)İbrahimKel MustafaoğluOrdu29.6.1921

Çaldağı Muharebesi

 1.  
Yusuf (Er)  Ordu8.9.1921

Ankara Hastanesi

 1. 3
Ahmet (Çavuş)AliKüçükoğluAkkuş, Gökçebayır10.3.1921

İnönü Muharebesi

 1. 4
Ahmet (Er)AliKurumahmutoğluAkkuş,

Kızılelma,

Ünye

8.7.1922

İnegöl Civarında

 1. 5
Ali (Er)AbdullahKurumahmutoğluAkkuş,

Kızılelma,

Fatsa

16.5.1921

Duaköy

 1. 6
Ali (Er)AliKüçükAkkuş,

Haliluşağı

Ünye

21.7.1921

Gediz

 1. 7
Ali (Er)EmrullahİmamhasanoğluAkkuş,

Çayıralan,

Ünye

12.9.1921

Deytepe

 1. 8
Ali (Er)İbrahimKarahasanoğluAkkuş,

Çökek,

Ünye

11.7.1921

Sakarya Muharebesi

 1. 9
Ali (Er)VeliİsmailoğluAkkuş,

Çaldere,

Ünye

3.1.1922

Eşkıya Çatışması

 1. 1
Hamdi (Er)HasanGökmenoğluAkkuş,

Kuzköy, Ünye

14.9.1921

Savaş 

alanında

 1. 11
Hasan (Er)MehmetÇöpoğluAkkuş,

Haliluşağı

18.5.1921

Duaköy

 1. 1
Hasan (Er)SüleymanTorunoğluAkkuş, Dağyolu29.6.1922

Çankapı Muharebesi

 1. 1
Hüseyin (Er)HüseyinTöngeloğluAkkuş,

Çayıralan,

Ünye

14.9.1921

Savaş 

anında

 1. 1
Hüseyin (Er)HüseyinSarıoğluAkkuş, Kuzköy

Ünye

28.8.1921

Meydan

Harbi

 1. 1
Hüseyin (Er)TahirKöseoğluAkkuş, Dağyolu

Ünye

5.7.1921

5.Kafkas Fırkası Sıhhıye Hast.

 1. 1
İbrahim (Er)FeyzullahKaluncuAkkuş, Yolbaşı,

Ünye

17.8.1921

15.Seyyar

Hast.

 1. 1
Kamil (Er)HalilİlyasoğluAkkuş, Dağyolu,

Fatsa

31.6.1921

Çaldağı

 1. 1
Kazım (Er)HabipKürtoğluAkkuş, Ormancık,

Ünye

16.7.1921

Sakarya Muharebesi

 1. 1
Mehmet-HüseyinParmakAkkuş,Damyeri

Fatsa

31.8.1921

Çaldağı Muharebesi

 1. 2
Mehmet (Er)HasanKöpekoğluAkkuş, Damyeri

Fatsa

29.6.1921

Boğucalı’da

 1. 2
Mehmet (Er)KamilMahmutAkkuş, Kurtboğazı,

Ünye

11.9.1921

Çaldağı Meydan

Harbi

 1. 2
Mehmet (Er)MustafaKadirAkkuş, Gökçebayır,

Ünye

16.7.1921

Sakarya Muharebesi

 1. 2
Mustafa (Er)MehmetBekirlioğluAkkuş, Kuşçulu,

Ünye

17.7.1921

Sakarya Muharebesi

 1. 2
Mustafa (Er)BektaşKaimoğluAkkuş,Karaçal,

Ünye

31.1.1922

Ankara

Merkez

Hast.

 1. 2
Ömer(Er)CemalEmirAkkuş,Damyeri,

Ünye

11.7.1921

15. Seyyar Hastanesi

 1. 2
Ömer(Er)MehmetEmirAkkuş,Damyeri

Ünye

10.9.1921

15.Fırka

Seyyar Hast.

 1. 2
Raşit(Er)AhmetKelvelioğluAkkuş, Kuşçulu,

Ünye

16.5.1921

Kütahya Duaköy

 1. 2
Rıza (Er)VeliTekkenişinoğluAkkuş, Kuşçulu

Fatsa

26.12.1921

-

 1. 2
Şükrü (Er)MehmetBektaşoğullarıAkkuş,Haliluşağı

Fatsa

17.7.1921

Sakarya Muharebesi

 1. 3
Ahmet (Er)HasanGedikoğullarıAybastı,Ünye28.8.1922

Düzağaç Muharebesi

 1. 3
Mehmet (Er)AliGeneraloğullarıAybastı,Alacalar,

Fatsa

29.6.1921

Haymana Gedikli Sırtları

 1. 3
Mehmet (Er)MustafaHaliefendioğluAybastı,Pelitözü, Fatsa16.5.1921

Çamlıtepe

 1. 3
Salih (Er)OsmanBaharoğluFatsa16.9.1920

Kars Vezinköy Muharebesi

 1. 3
Seyit Ali (Er)AhmetTopçuoğullarıAybastı1921

Meydan Harbi

 1. 3
Yusuf (Er)İbrahimKel MustafaOrdu31.8.1921

Çaldağı Muharebesi

 1. 3
Ahmet (Er)AhmetCeceçoğluÇamaş, Budak

Fatsa

-.6.1921
 1.  
Kadir (Er)MustafaDumanoğluÇamaş,Hisarbey,

Fatsa

27.6.1921

Perişanlı Gediği

 1.  
Osman (Er)HasanVelioğluÇamaş,Sakargeriş

Fatsa

26.6.1922

Tınastepe

 1.  
Ahmet (Er)ŞakirMustafaefendioğullarıÇatalpınar,Keçili,

Fatsa

11.7.1921

Duatepe

 1.  
Ali (MustafaTekeoğluÇatalpınar, Karahamza, Fatsa29.6.1921

Türbetepe Muharebesi

 1.  
Ali (Er)AliCadıoğluÇatalpınar, Sayacatürk, Fatsa16.5.1921

Gümele sırtları

 1.  
Ali (Er)MustafaTekeoğluÇatalpınar,

Karahamza

Fatsa

1.7.1921

Çaldağı Civarında

 1.  
İbrahim (Er)OsmanMollaoğullarıÇatalpınar,Karahamza

Fatsa

16.5.1921

Çamlıtepe

 1.  
Mustafa (Er)MehmetHatipoğluÇatalpınar.

Keçili

Fatsa

16.5.1921

Savaş

alanında

 1.  
Mustafa (Er)MehmetGülcüoğluÇatalpınar, Keçili, Fatsa-
 1.  
Abdullah (Er)Mahmut--1.7.1921

Alpu Hast.

 1.  
Abdullah (Er)MehmetÇamlıoğullarıYukarıardıç, Fatsa31.8.1921

I.Seyyar Hast.

 1.  
AbdülkerimMuratMaharYusuflu,

Fatsa

29.6.1921

Çaldağı Muharebesi

 1.  
AliAbdullahKurumahmutoğullarıFatsa15.2.1921

Dumlupınar

 1.  
AliAhmetHatipoğullarıFatsa29.6.1921

Çaldağı

 1.  
AliAliKaraalioğullarıFatsa29.6.1921

Türbetepe

 1.  
AliHüseyinAhmetoğullarıFatsa29.6.1921

Türbetepe

 1.  
Ali (Er)AliKüçükoğullarıFatsa29.5.1921

Eskişehir Muharebesi

 1.  
Ali (Er)AliÇarıkoğullarıFatsa25.6.1921

Mangaltepe

 1.  
Ali (Er)AliHocaoğullarıFatsa16.5.1921

Duaköy

 1.  
Ali (Er)OsmanBöcekoğullarıFatsa16.5.1921

Yassıhamal

 1.  
Emrullah (Er)AhmetMacaroğluFatsa22.4.1920

Ermenilerle çatışmada

 1.  
Halil (Er)HasanHasanketioğullarıFatsa2.7.1921

Çaldağı

 1.  
HamdiMehmetEskicioğluBolaman,

Fatsa

29.6.1921

Türbetepe

 1.  
Hamdi (Onbaşı)HasanGökmenoğullarıFatsa17.6.1921

Topuzoğlu

 1.  
HasanHüseyinŞahlıoğluFatsa21.5.1921

Eskişehir Muharebesi

 1.  
HasanSüleymanKonzerzeoğluFatsa,

Duayeri

21.3.1921

Eskişehir Muharebesi

 1.  
Hasan (Er)AhmetHahutoğluFatsa,

Yusuflu

16.5.1921

Duaköy

 1.  
Hasan (Er)HüseyinSarıoğullarıFatsa28.6.1921

Meydan

Harbi

 1.  
Hasan (Er)SaitAbdioğullarıFatsa, Yukarıtepe28.6.1921

Meydan Harbi

 1.  
Hasan (Er)SüleymanKuşzeyrizeoğullarıFatsa,

Duayeri

28.6.1921

Karapazar

Sırtlarında

 1.  
Hasan (Er)TahirKöroğullarıFatsa6.7.1921

İstinat Tepesi

 1.  
Hayri (Er)VeliMarazoğullarıFatsa16.5.1921

Duaköy

 1.  
Hüseyin (Er)AliMusaoğullarıFatsa23.7.1921

Ankara Sarıkışla

Hast.

 1.  
Hüseyin (Er)HüseyinTungaloğullarıFatsa29.6.1921

Soğucalı

 1.  
Hüseyin (Er)SalihKahvecioğullarıFatsa,

Bolaman, Demirci

7.7.1922
 1.  
İbrahim (Er)OsmanTopçuoğullarıFatsa2.7.1921

Çaldağı

 1.  
İbrahim (Er)ÖmerHafızoğullarıFatsa1.10.1922

Ankara

Merkez Hastanresi

 1.  
İsmailNuriCemiloğluFatsa,

Yusuflu

29.61921

Türbetepe Muharebesi

 1.  
İsmailRamazanHatipoğluFatsa31.8.1921

Çaldağı

 1.  
İsmail (Er)HüseyinÇamaşırcıoğluFatsa14.8.1921

Kutpınarı

 1.  
İsmail (Er)MehmetKarakullukçuoğluFatsa,

Bolaman, Korucak

26.6.1921

Kokartepe Harbi

 1.  
İsmail (Er)MustafaAlemdaroğullarıFatsa,

Yassıtaş

1921

Sakarya Muharebesi

 1.  
Kazım (Er)HabipSurtoğullarıFatsa17.7.1921

Sakarya Muharebesi

 1.  
Mehmet (Er)BekirİnceosmanoğullarıFatsa24.6.1921

Tamburoğlu

 1.  
Mehmet (Er)KamilMahmutoğullarıFatsa11.7.1921

Çaldağı

 1.  
Mehmet (Er)YusufHacıimamoğullarıFatsa26.6.1922

Tınaztepe Muharebesi

 1.  
Mehmet (Onbaşı)AliÇırakoğullarıFatsa31.6.1922

Adatepe

 1.  
Mehmet Ali (Er)İsmailBerberoğullarıFatsa31.6.1921

Taşlıtepe

 1.  
Mehmet ArifMuratMüstahzaoğullarıFatsa

Yusuflu

1921

Meydan

Harbi

 1. M
MevlütHasanPençecioğluFatsa29.6.1921

Çaldağı

 1.  
Osman(Er)HasanAlabaşoğluFatsa31.8.1921

Çaldağı

 1.  
Osman(Er)AliKocamanoğullarıFatsa16.7.1921

Sakarya

 1.  
Osman(Er)Mehmet-Fatsa26.6.1921

15.Fırka Sıhhıye

Bölüğü

 1.  
Osman(Er)SaitKırimamoğullarıFatsa, Kösebucağı11.7.1921

Çaldağı

 1.  
MustafaSaitLazoğluFatsa,29.6.1921

Türbetepe

 1.  
Mustafa (Er)BektaşBekiroğullarıFatsa17.7.1921.

Sakarya Muharebesi

 1.  
Mustafa (Er)MehmetKasımoğluFatsa31.10.1922

Ankara

Merkez Hast.

 1.  
Mustafa (Er)SalihSavaçiroğullarıFatsa1.9.1922

Uşak

Hastanesi

 1.  
Rafet (Er)AliTorunoğluFatsa26.6.1922

Tınaztepe

 1.  
Recep(Er)OsmanKeleşoğluFatsa29.6.1921

Türbetepe

 1.  
Salih(Er)HüseyinDemircioğluFatsa13.6.1922

-

 1.  
Salih(Er)RecepÖküzcüoğluFatsa5.10.1921

Sivritepe

 1.  
Şükrü (Er)HasanTopalahmetoğluFatsa17.16.1921

Çubukçu Sırtları

 1.  
Şükrü(Er)TancuBaliçoğullartıFatsa16.5.1921

Duaköy

 1.  
Yakup(Er)MehmetKürtoğluFatsa29.6.1921

Duaköy

 1.  
Yakup(Er)MehmetKüçükoğluFatsa11.7.1921.

Çaldağı

 1.  
Yakup (Er)MehmetKarahasanoğluFatsa30.6.1922

I.Ordu Menzil Müfettişliği

 1.  
Yusuf(Er)ŞakirAlihabiboğluFatsa28.6.1921

Meydan

Harbi

 1.  
Ahmet(Er)İbrahimAbazaoğluGölköyDuaköy
 1.  
Arif(Er)ÖmerTopçuoğluGölköy,

Emirler

16.5.1921

Duaköy

 1.  
Bayram(Er)MehmetCivitoğullarıGölköy, Karahasan28.8.1922

İkiztepe

 1.  
Halil(Er)AliosmanBoşnakoğluGölköy25.7.1821

Ankara

Merkez Hastanesi

 1.  
Hasan (Er)MustafaTokalakoğluGölköy29.6.1922

Çankapı Muharebesi

 1.  
Hüseyin-SalihBoşnakoğluGölköy29.6.1921

Türbetepe

 1.  
Mahmut(Er)OsmanAkçaoğluGölköy, Karahasan29.6.1921

Türbetepe

 1.  
Mahmut(Er)İbrahimAbazaoğluGölköy16.5.1921

Duaköy

 1.  
Mehmet(Er)AliÇolakalioğluGölköy, Aydoğan26.6.1921

Kütahya

Hast.

 1.  
Mehmet (Er)Osman-Gölköy, Karahasan26.6.1922

Tınaztepe

 1.  
Mehmet (Er)SüleymanCüceoğluGölköy, Karahasan26.6.1922

Tınaztepe

 1.  
Mesut(Er)EminVekilharçoğluGölköy,

Özlü

16.5.1921

Duaköy

 1.  
Mustafa (Er)AliÇolakoğluGölköy29.6.1922

Sakarya

 1.  
Mustafa(Er)ÖmerHöyükoğluGölköy,

Karahasan

28.8.1922

Taşlıtepe

 1.  
Nuri(Er)Süleyman-Gölköy23.5.1922

Samsun

Merkez Hast.

 1.  
Osman(Er)MehmetKürthüseyinoğluGölköy,

Özlü

26.6.1922

Tınaztepe

 1.  
Osman (Er)SüleymanKatırcıoğluGölköy28.6.1921

Sakarya

 1.  
SüleymanYusufKadıoğluGölköy,

Bulut

29.6.1921

Türbetepe

 1.  
AbdullahMehmetKaramanoğluGülyalı, Taşlıçay29.6.1921

Türbetepe

 1.  
Ahmet (Er)MustafaKüçükalioğluGülyalı, Mustafalı29.6.1921

Mezartepe

 1.  
Ali(Er)MustafaŞeyhoğluGülyalı,

Kestane

9.9.1921

Mezartepe

 1.  
Ali (Er)MustafaKarahüseyinoğluGülyalı, Turnasuyu24.8.1922

Eşkıya Soytarıoğlu çetesiyle yapılan çatışmada

 1.  
Hüseyin(Er)HasanŞeyhoğluGülyalı, Kestane12.11.1921

Eşkıya çatışması

 1.  
İbrahim (Er)İsmailŞeyhoğluGülyalı, KestaneSeyyar

Hast.

 1.  
Mehmet (Er)HalilHacıdervişoğluGülyalı, Taşlıçay18.7.1921

Kütahya Nasuhçal

 1.  
Hamit(Er)HüseyinZülfikaroğluGürgentepe Dikenlice28.6.1921

Meydan Harbi

 1.  
Şükrü(Er)AhmetDelimehmetoğluGürgentepe, Muratçık25.8.1921

Topuzoğlu

 1.  
Mevlüt(Er)Hasan-Gürgentepe Karapınar7.9.1921

Ankara Hastanesi

 1.  
Tevfik(Er)AhmetKöroğullarıKabadüz, Karakiraz16.5.1921

15.Fırka Sıhhıye

Bölüğü

 1.  
Ahmet(Er)HasanKoçoğullarıKorgan, Çayıralan26.6.1922

Tınaztepe

 1.  
Ali(Er)EmirİmamoğullarıKorgan, Çayıralan29.6.1921

Duatepe

 1.  
Ali(Er)MustafaKerimoğullarıKorgan,3.6.1922

Halaçtepe

 1.  
Bekir(Er)MehmetÇebenkoğullarıKorgan31.8.1921

Çaldağı

 1.  
HasanAliTatarmusaoğllarıKorgan,

Durali

28.7.1921

Sakarya

 1.  
Hüseyin(Er)HüseyinSoftaoğulllarıKorgan, Çayıralan29.6.1921

Türbetepe

 1.  
Mehmet(Er)AbdullahKadıoğullarıKorgan,

Tepeaalan

26.6.1922

Tıınaztepe

 1.  
Mehmet (Er)HalilBektaşoğullarıKorgan, Çayıralan26.6.1922

Tınaztepe

 1.  
Salih(Er)AliRahmanoğullarıKorgan; Yukarıkozpınar27.6.1922

Çiğiltepe Muharebesi

 1.  
Ali(Er)AbdullahKöseoğluKumru,

Divantürk

13.3.1922

Bafra

civarında

eşkıya ile çatışmada

 1.  
İsmail(Er)OsmanGökgözoğluKumru,

Derbent

12.81922

Pozantı 

Menzil Hast.

 1.  
Ömer(Er)OsmanMollaoğullarıKumru, Yalnızdam2.7.1921

Çaldağı

 1.  
Abdullah(Er)HasanUzunalioğluMerkez, Akkese, Uzunisa31.6.1921

Çaldağı

 1.  
Ahmet (Er)Durmuş Merkez,

Yukarıtepe

28.8.1921

Sakarya

 1.  
Ahmet (Er)DurmuşTütüncüoğullarıMerkez,

Yukarıtepe

31.8.1921

Meydan-ı 

Harp

 1.  
Ahmet(Er)HüseyinZülfikaroğullarıMerkez, Dikence28.8.1921

Taşlıtepe Muharebesi

 1.  
Ali(Er)EminÇilanlıoğluMerkez, Yukarıtepe26.6.1921

15.Fırka Hastanesi

 1.  
Ali (Er)Fevzi-Merkez,30.8.1921

Büyükçalış Harbi 2

 1.  
Ali (Er)HasanÇupaoğluMerkez,

Yukarıtepe

15.5.1921

Püreçli

Harbi

 1.  
CemalHasanHasutoğluMerkez, Osmaniye15.7.1921

Meydan-ı Harp

 1.  
Dursun(Er)Mehmet-Merkez,

Saraycık

16.7.1921

Duaköy

 1.  
Halil(Er)MustafaKoç..Merkez,

Hatipli

29.6.1921

Çaldağı

 1.  
HasanHasanKoçalioğullarıMerkez,

Hatipli

1920

Meydan-ı

Harp

 1.  
Hasan(Er)RecepBekiroğullarıMerkez, Osmaniye8.7.1921

Meydan-ı 

Harp

 1.  
Hurşit(Er)MehmetKurşunoğullarıMerkez,

Sağırlı

23.9.1921

Duatepe

 1.  
Hurşit(Er)MustafaKırmustafaoğullarıMerkez, Saraycık30.8.1921

Meydan-ı 

Harp

 1.  
Hüseyin(Er)VeliMollavelioğullarıMerkez,

Gerce

31.8.1922

Arpalıtepe

 1.  
İsmail-İbrahimKocacıoğluMerkez,

Hatipli

15.2.1921

Dumlupınar

Muharebesi

 1.  
İsmail (Onbaşı)MustafaÇolakoğluMerkez, Uzunmusa28.6.1922

Giresun

 1.  
İsmail (Onbaşı)NuriGebeşoğluMerkez,

Işıklı

16.6.1921

Perişantepe

 1.  
Kadir (Er)MehmetHacıoğullarıMerkez,

Sağırlı

17.7.1921

Kanlıpınar

 1.  
Kamil(Er)Hasan Merkez, Övüncük19.1.1922

Çamköy

Tepesi

 1.  
Mehmet(Er)HasanKozakoğluMerkez, Mübarek19.7.1921

Soğalıca

Sırtları

 1.  
Mehmet(Er)HasanDervişoğluMerkez, Yukarıtepe12.7.1921

Kırkkız 

Harbi

 1.  
Mustafa(Er)İsmailBeşirlioğluMerkez, Boztepe26.6.1922

Reşatbey

Tepesi

 1.  
Mustafa(Er)SalihKürtoğluMerkez, Saraycık16.7.1921

Duaköy

 1.  
Ömer(Er)Hüseyin-Merkez,

Artıklı

17.7.1921

Kanlıpınar Harbi

 1.  
Ömer(Er)MehmetLazoğullarıMerkez, Gökömer16.7.1921

Duaköy

 1.  
Ali(Er)İsmailHamzaoğluMesudiye, Beyağaç, Yeşilce17.8.1921

Sivridere

 1.  
Hüseyin(Er)AliYakupoğluMesudiye30.6.1922

Adatepe

 1.  
Hüseyin(Er)SalihTopaloğluMesudiye7.2.1925

Çemişgezek

 1.  
Mehmet(Er)AbdullahMansuroğluMesudiye26.6.1921

Meydan

Harbi

 1.  
Mehmet(Er)KamilŞailoğluMesudiye16.5.1921

Kırmızıtepe

 1.  
Mustafa(Er)HasanKalıncaoğluMesudiye29.6.1922

Meydan

Harbi

 1.  
Mustafa(Er)HüseyinKarahasanoğluMesudiye, Herközü27.6.1922

Meydan

Harbi

 1.  
Osman

(Onbaşı)

AliAlaattinoğluMesudiye9.8.1921

Meydan

Harbi

 1.  
RahimMehmetAbbasoğullarıMesudiye, Celalköy, Yeşilce21.5.1921

Eskişehir Muharebesi

 1.  
Raşit(Er)SalihTosuncuoğullarıMesudiye, Çardaklı12.8.1921

Akşehir

Hast.

 1.  
Yusuf (Er)SailhDemircioğluMesudiye, Esatlı16.5.1921

Çamlıtepe

 1.  
Abdülkadir

(Er)

MehmetApuloğullarıPerşembe, Ortatepe29.6.1921

Soğucalı Sırtları

 1.  
Ahmet(Er)YakupÇandarlıoğullarıPerşembe,16.5.1921

Çamlıtepe

 1.  
Ali(Er)HasanÜzeyiroğluPerşembe11.4.1922

Ladik Kanlıdere

 1.  
Ali(Er)HüseyinKesealişoğluPerşembe, Kovanlı17.6.1922

Tınaztepe

 1.  
Ali(Er)MehmetFalcıoğluPerşembe, Polatlı31.6.1921

Çaldağı

 1.  
Ali(Er)Nali-Perşembe10.7.1921

Konya Hast.

 1.  
Ali(Er)ÖmerAbuloğluPerşembe,

Anaç

25.3.1921

Eskişehir Muharebesi

 1.  
Arif(Er)Mehmet-Perşembe26.8.1922

Tınaztepe

 1.  
Bayram(Er)OsmanÇukuralioğluPerşembe28.6.1921

Meydan Harbi

 1.  
Bayram(Er)
Ömer-Perşembe1.9.1921

Mahmudiye Hast.

 1.  
Dursun(Er)Ramazan-Perşembe6.11.1921

15. Seyyar Hast.

 1.  
Eyüp (Er)İsmailBüyükmehmetoğluPerşembe, Soğukpınar2.6.1921

Perişanlı Harbi

 1.  
Faik(Er)MehmetKeşaplıoğluPerşembe,

Kırlı

26.7.1921

Çaltepe Muharebesi

 1.  
Hakkı(Er)İsmailMollaosmanoğluPerşembe, Kutluca25.6.1921

Mangaltepe

Muharebesi

 1.  
Halil(Er)MahmutÇamkirişoğluPerşembe, Kutluca16.5.1921

Kırmızıtepe

 1.  
Hamdi(Er)MehmetHacaroğluPerşembe, Kazancılı29.6.1921

Türbetepe

 1.  
Hamdi (Er)İbrahimKalyoncuoğluPerşembe, Kutluca28.6.1921

Meydan Harbi

 1.  
Hasan (Er)HüseyinManagaloğluPerşembe10.9.1921

11. Fırka Seyyar Hast.

 1.  
Hasan(Er)ŞakirHatipdaroğluPerşembe16.9.1921

Kirazlıkta

 1.  
HüseyinSüleymanKavukluoğulPerşembe31.8.1921

Çaldağı

 1.  
Hüseyin(Er)AliMollahüseyinoğluPerşembe, Doğanköy26.6.1922

Tınaztepe

 1.  
Hüseyin(Er)HüseyinTöngüllüoğluPerşembe5.9.1921

Ezek Muharebesi

 1.  
Hüseyin(Er)HüseyinSaklıoğluPerşemeb10.7.1921

3. Fırka Sıhhıye Bölüğü

 1.  
Hüseyin(Er)SüleymanFadiklioğluiPerşemeb16.9.1921

15. Fırka Sıhhıye Bölüğü

 1.  
İbrahim(Er)AzizHarmandaroğluPerşembe26.8.1922

Meydan Harbi

 1.  
İbrahim(Er)YusufKahvecioğluPerşembe, Kuyluca16.7.1921.

Sakarya Muharebesi

 1.  
İsmail(Er)NuriKabaktaroğluPerşembe28.8.1922

Meydan Harbi

 1.  
İsmail(Er)RaşitPabuçcuoğlPerşembe,

Selimiye

5.7.1921

Sarı Halil Harbi

 1.  
İsmail(Er)SüleymanBekirköseoğullarıPerşembe26.8.1921

Kokartepe

 1.  
İsmail Hakkı

(Başçavuş)

MahmutBabunoğluPerşembe-.8.1922

Çimyanı yaylasında Soytarıoğlu çetesiyle çatışmada

 1.  
Kamil(Er)HasanBekiralişoğluPerşembe, Doğanköy31.6.1921

-

 1.  
Kadir(Er)İbrahim- 3.9.1921

Ankara Merkez Hast.

 1.  
Kadir(Er)MehmetGogooğullarıPerşembe28.8.1921

Meydan Harbi

 1.  
Kazım(Er)Ali-Perşembe18.7.1921

Meydan Harbi

 1.  
Kazım (Er)MustafaVelioğluPerşembe16.7.1921

Çamlıtepe

 1.  
MehmetİsmailKalaycıoğluPerşembe, Kovanlı29.6.1921

Türbetepe

 1.  
Mehmet(Er)Hasan-Perşembe17.9.1921

Polatlı Hast.

 1.  
Mehmet(Er)HasanBekirisaoğluiPerşembe, Doğanköy11.9.1921

Duatepe

 1.  
Mehmet(Er)Hüseyin-Perşembe2.7.1921

Haymana

 1.  
Mehmet(Er)HüseyinBekiralişoğluPerşembe, Doğanköy10.7.1921
 1.  
Mehmet(Er)İbrahimTüfekçioğluPerşembe, Okçulu20.1.1921

Erbaa Tepeköy’de Eşkıya çatışmasında

 1.  
Mehmet(Er)MehmetFaikoğluPerşembe,

Efirli

30.7.1921

Çaltepe

 1.  
Mehmet(Er)MehmetKadıosmanoğluPerşembe16.7.1921

Çamlıtepe

 1.  
Mehmet(Er)OsmanŞişçioğulPerşembe26.8.1922

Çaltepe

 1.  
Mehmet(Er)OsmanKürthüseyinoğluPerşembe26.6.1922

Tınaztepe

 1.  
Mustafa(Er)AliKarahacıoğluPerşembe25.1.1921

Arslantepe

 1.  
Mustafa(Er)ArifMuratoğluPerşembe16.7.1921

Arslantepe

 1.  
Mustafa(Er)İsmailDervişoğluPerşembe28.6.1922

Sakarya

 1.  
Mustafa İbrahim(Er)İsmailKütükoğluPerşembe26.6.1921

Kokartepe

 1.  
Necip(Er)MehmetLazoğluPerşembe,

Yumrutaş

26.6.1922

Meydan Harbi

 1.  
Osman(Er)AhmetHalil FettahoğluPerşembe28.8.1921

Taşlıtepe

 1.  
Osman(Er)OsmanKocamanoğluPerşembe4.9.1921

Sakarya

 1.  
Osman(Er)OsmanHalil FettahoğluPerşembe30.10.1922

Taşlıtepe

 1.  
Ömer(Er)AliAbuloğluPerşembe20.9.1921

Mudanya

 1.  
RasimSelimHacıefendioğluPerşembe, Doğanköy30.10.1922

Türbetepe

 1.  
Rıza(Er)Ethem-Perşembe21.1.1921

Çinetepe

 1.  
Salih(Er)ArifÇakırahmetoğluPerşembe, Sarayköy1922.

Meydan Harbi

 1.  
Salih(Er)HalilMısırlıoğluPerşembe,

Kuyluca

30.3.1921

Dumlupınar

 1.  
Salih (Onbaşı)MehmetKeleşoğluPerşembe,

Kırlı

31.6.1921

Haymana

 1.  
Süleyman(Er)Ömer-Perşembe,

Anaç

17.5.1921

Meydan Harbi

 1.  
Süleyman(Er)RasimHacıefendioğluPerşembe26.6.1921

Kokartepe

 1.  
Şakir(Er)HalilUstaoğluPerşembe,31.8.1921

Haymana

 1.  
ŞükrüHalilUstaoğluPerşembe5.7.1921

Meydan Harbi

 1.  
Şükrü(Er)HasanİbrahimçelebioğluPerşembe, Çandır16.5.1921

Çamlıtepe

 1.  
Şükrü(Er)MehmetAşıkoğluPerşembe, Kuyluca1.7.1921

Çaldağı

 1.  
Şükrü(Er)MehmetİbrahimoğluPerşembe31.8.1921

Meydan Harbi

 1.  
Şükrü(Er)SelimFındıkalioğluPerşembe, Neneli28.6.1921

Meydan Harbi

 1.  
Veli(Er)HüseyinMilaslıoğluPerşembe, Bolatlı8.5.1921

Kızıloğlak Köyü

 1.  
Yakup(Er)ŞakirKarahasanoğluPerşembe26.8.1921

15.Fırka Sıhhıye Bölüğü

 1.  
Yusuf (Er)MehmetKahvecioğluPerşembe, Bolatlı21.1.1921

Erbaa Tepeköy’de eşkıya çatışmasında

 1.  
Yusuf(Er)OsmanBağdatlıoğluPerşembe30.7.1921

Çaltepe

 1.  
Yusuf Ziyaettin (Başçavuş)Hacı OsmanHacı MustafaağaoğluPerşembe,

Efirli

24.6.1921

Mangaldağı

 1.  
Ahmet (Onbaşı)MehmetİmamoğluUlubey, Durakköy26.6.1922

Tınaztepe

 1.  
Ali Osman(Er)MehmetDaltabanoğluUlubey, Ohtamış15.8.1920

Baykara

 1.  
Aziz(Er)AhmetBabahasanoğullarıUlubey3.7.1922

Meydan Harbi

 1.  
Hasan(Er)HüseyinÇıyanoğluUlubey27.6.1921

Meydan Harbi

 1.  
Hüseyin(Er)MehmetCebelioğluUlubey, Ohtamış17.7.1921

Sakarya Köprübaşı

 1.  
Hüsnü(Er)MustafaHalilefendioğluUlubey10.7.1921

5.Seyyar Hast.

 1.  
Mehmet(Er)Hasan-Ulubey, Akpınar31.8.1921

Çaldağı

 1.  
Mehmet(Er)Ömer-Ulubey,

Yolbaş

1.9.1921

Haymana

 1.  
Mustafa(Er)HüseyinGümüşalioğluUlubey, Fındıklı28.9.1922

Çiğiltepe

 1.  
Mustafa(Er)MehmetÇakıroğluUlubey, Uzunmahmut16.7.1921

Duaköy

 1.  
Mustafa(Er)SüleymanBoduroğluUlubey-28.6.1921

Çaldağı

 1.  
Osman(Er)AbdullahKirmanoğluUlubey, Oyumgürgen6.7.1921

Eskişehir

 1.  
Osman(Er)MustafaBoşnakoğluUlubey, UzunmahmutPerişantepe
 1.  
Rasim(Er)İbrahimKökeşoğullarıUlubey,25.6.1921

Meydan Harbi

 1.  
Salih(Er)Hüseyin-Ulubey; Elmaçukuru16.7.1921

Duaköy

 1.  
Veli(Er)SelimYusufoğluUlubey, Oyumgürgen16.5.1921

Çamtepe

 1.  
Abdullah(Er)HasanSiyambaşoğluÜnye, Çatak27.8.1921
 1.  
Ahmet (Çavuş)MehmetHatipoğluÜnye

Sarıhalil

29.1.1921

2.İnönü Muharebesi

 1.  
Ahmet(Er)AbdülhalimLülecioğluÜnye29.8.1921

Sakarya Muharebesi

 1.  
Ahmet(Er)HasanKalenderoğluÜnye,26.8.1922

Tınaztepe

 1.  
Ahmet(Er)HasanHoşnutoğluÜnye;

Sarıhalil

25.6.1921

Tanburoğlu Yaylası

 1.  
Ahmet(Er)KademKaraabdioğluÜnye24.2.1922

Eşkıya çatışması

 1.  
Ahmet(Er)MehmetHatipoğluÜnye,

Sarıhalil

8.4.1921

İnönü Muharebesi

 1.  
Ahmet(Er)MehmetKökoğluÜnye17.8.1921

Kanlıpınar

 1.  
Ahmet (Er)OsmanDağdevirenoğluÜnye28.8.1921

Meydan Harbi

 1.  
Ahmet (Onbaşı)Hasan Ünye28.6.1922

1.Fırka Hastanesi

 1.  
Ahmet SabriRecepBoşnakoğluÜnye29.6.1921

Çaldağı

 1.  
AliEmrullahÇolakoğluÜnye21.5.1921

Eskişehir

 1.  
Ali(Er)AhmetNurioğluÜnye15.2.1921

Ermeni çeteleriyle çatışmada

 1.  
Ali(Er)AhmetKikeşoğluÜnye14.7.1922

Karaköy

 1.  
Ali(Er)AhmetTevridoğluÜnye15.12.1921

Ermeni çeteleriyle çatışmada

 1.  
Ali(Er)AliCebrikoğluÜnye4.4.1922

Müstakiltepe

 1.  
Ali(Er)HasanGidivelioğluÜnye,

Cevizdere

26.8.1922

Tınaztepe

 1.  
Ali(Er)HasanKalenderoğluÜnye30.7.1921

Çaltepe

 1.  
Ali(Er)İbrahimKuzoğluÜnye29.8.1921

Tersittepe

 1.  
Ali(Er)İsmailDiralioğluÜnye,

Seylan

2.9.1921

Tersittepe

 1.  
Ali(Er)ÖmerBaşıbüyükoğluÜnye,

Beylerce

16.7.1921

Duaköy

 1.  
Behçet(Er)Cuma-Ünye12.7.1922

İzmir Hast.

 1.  
Cemal(Er)AliMerzoğluÜnye16.5.1922

Kozyaka

 1.  
Dursun(Er)AhmetNasuhoğluÜnye11.9.1921

2 No Seyyar Hast

 1.  
Emin(Er)MehmetUzunahmetoğluÜnye,

Tekkiraz,

Yaycı

7.8.1920

11. Fırka Seyyar Hast.

 1.  
Emin (Onbaşı)AhmetResuloğluÜnye26.6.1922

Afyon

 1.  
Emrullah(Er)İbrahimKürtoğluÜnye1921

Rum çeteleriyle çatışmada

 1.  
HabipAliKarapelitoğlÜnye29.6.1921

Türbetepe

 1.  
Halil(Er)DurmuşÇangaloğluÜnye16.7.1921

Duaköy

 1.  
Halil(Er)MustafaPehlivanoğluÜnye28.8.1921

Karkaztepe

 1.  
Halil İbrahim(Er)FeyziKalyoncuoğluÜnye5.9.1921

15.Fırka Hast.

 1.  
Hasan(Er)FeyziEğrioğluÜnye16.5.1921

Kütahya

 1.  
Hasan(Er)İbrahimHatipoğluÜnye,

Sarıhalil

26.6.1922

Tınastepe

 1.  
Hasan(Er)İsmailYusufoğluÜnye,

Saraycık

26.6.1921

Soğucalı

 1.  
Hasan(Er)KamilSiyambaşoğluÜnye, Çatak31.6.1921

Çaldağı

 1.  
Hasan(Er)MustafaOdabaşoğluÜnye,

Gölcüğez

29.6.1921

Karapınar

 1.  
Hasan (Onbaşı)İbrahimHatipoğluÜnye

Sarıhalil

26.6.1922

Tınastepe

 1.  
Hüseyin(Er)AliKarayiğitoğluÜnye28.6.1921

Sakarya

 1.  
Hüseyin(Er)HasanİbrahimağaoğluÜnye

,Denizbükü

29.8.1922

Çankapı

 1.  
Hüseyin(Er)HasanÇolakoğluÜnye,

Keşköy

29.8.1921

Tersittepe

 1.  
Hüseyin(Er)HasanİbrahimoğluÜnye, Cevizdere29.8.1922

Kuyu Civarı

 1.  
Hüseyin(Er)KahramanPerşembelioğluÜnye26.6.1921

Sakarya Mangaltepe

 1.  
Hüseyin(Er)MustafaOdabaşoğluÜnye,

Gölcüğez

4.9.1921

Çaldağı

 1.  
Hüseyin

(Onbaşı)

AhmetİsmailoğluÜnye11.7.1922

Kızkaya

 1.  
Hüseyin (Onbaşı)!KahramanPerşembelioğluÜnye16.7.1921

Kütahya

 1.  
Hüseyin (Onbaşı)MehmetTokaçoğluÜnye26.8.1922

Tınastepe

 1.  
İbrahim(Er)AhmetDağdevirenoğluÜnye28.8.1921

Kütahya

 1.  
İbrahim(Er)AliAbasızoğluiÜnye29.8.1921

Sakarya

 1.  
İbrahim(Er)MehmetKaynakoğluiÜnye,

Yavı

16.7.1921

Kütahya

 1.  
İsmail(Er)YakupSomoğluÜnye26.6.1922

Tınastepe

 1.  
İsmail(Er)YakupHocaoğluÜnye1922
 1.  
Mahmut(Er)AliÇolakoğluÜnye,

Keşköy

21.1.1921

Erbaa’da eşkıya ile çatışmada

 1.  
Mehmet(Er)AhmetKaraalioğliÜnye,

Saraycık

29.6.1921

Kütahya

 1.  
Mehmet(Er)AliAlişanoğluÜnye,

Elmalık

29.6.1921

Karapınar

 1.  
Mehmet(Er)AliKılkaşıncakoğluÜnye,

Sarıhalil

31.8.1921

Kütahya

 1.  
Mehmet (Er)AliDikicioğluÜnye;

Kuşculu

16.5.1921

Duaköy

 1.  
Mehmet(Er)AliÇolakoğluÜnye,

Keşköy

1920

Erbaa’da eşkıya çatışmasında

 1.  
Mehmet(Er)HalilOkculuoğluÜnye,

Koruklu

28.6.1921

Sakarya

 1.  
Mehmet(Er)İbrahimKozali BiraderoğluÜnye,

Saraycık

13.10.1921

Sakarya

 1.  
Mehmet(Er)İbrahimSıpacıoğluÜnye, Meydanköy12.9.1922

Kızancı

 1.  
Mehmet(Er)MustafaKadiroğluÜnye,

Kaleköy

25.11.1920

Meydan Harbi

 1.  
Mehmet(Er)ÖmerFeyzioğluÜnye-16.7.1921

Çamlıtepe

 1.  
Mehmet(Er)SalihSofuoğluÜnye,

Seylan

26.8.1922

Tınastepe

 1.  
Mevlüt(Er)HasanKızılsalihoğluÜnye7.7.1921

Ankara Merkez Hast.

 1.  
Mevlüt(Er)KamilTiryakioğluÜnye,

 Çatak

27.8.1921

Kütahya

 1.  
Mevlüt(Er)RecepHatipoğluiÜnye17.9.1921

Sakarya

 1.  
Murat(Er)Abdullah-Ünye1.1.1923

Merzifon Revirinde

 1.  
Musa(Er)MusaTataroğluÜnye,

Gölcüğez

23.6.1921

Ladik’te Rum eşkiyası  ile çatışmada

 1.  
Mustafa(Er)HasanBalcıoğluÜnye17.7.1925

.

 1.  
Mustafa(Er)HüseyinTombaşoğluÜnye15.5.1922

Darlıce Deresi

 1.  
Mustafa(Er)İzzetSofuoğluÜnye,

Kuşçulu

22.8.1923

Rum eşkıyalarıyla çatışmada

 1.  
Mustafa(Er)KamilGüdekkadıoğluÜnye,

Koruklu

29.6.1921

Sakarya

 1.  
Mustafa MevlütKamilTiryakioğluiÜnye,

 Çatak

29.6.1921

Çaldağı

 1.  
Hüseyin(Er)NuriŞencanoğluÜnye,

Sarıhalil

28.6.1921

Sakarya

 1.  
Osman(Er)Süleyman-Ünye,30.7.1921

9.Seyyar Hast.

 1.  
Ömer(Er)MustafaKaradayıoğluÜnye,28.6.1921

Sakarya

 1.  
Rahim(Er)MehmetAskeroğluÜnye29.8.1921

Tersittepe

 1.  
Raif(Er)OsmanKafaoğluÜnye10.9.1921

Şeyhali civarı

 1.  
Ramazan(Er)AzizGüdekkadıoğluÜnye,

Tekkiraz, Koruklu

6.7.1921

Kanlıpınar

 1.  
Ramazan(Er)Hasan-Ünye30.8.1921

I. Fırka Seyyar Hast.

 1.  
Ramazan(Er)HüseyinMidillioğulÜnye30.6.1921

I. Seyyar Hast.

 1.  
Ramazan(Er)İsmailSefaoğluÜnye28.6.1921

Tersittepe

 1.  
Ramazan

(Onbaşı)

ArifBerbadoğluÜnye16.7.1921

Duaköy

 1.  
Raşit(Er)İbrahimKelvelioğullarıÜnye,

Kuşçulu

16.5.1921

Duaköy

 1.  
Recep(Er)Abdullah-Ünye25.8.1921

I. Fırka Seyyar Hast.

 1.  
Recep

(Onbaşı)

HalilTopoğullarıÜnye16.5.1921

Kozyaka Harbi

 1.  
Rıfat(Er)AhmetGökmenoğullarıÜnye17.9.1922

Bandırma

 1.  
Rıfat(Er)AliTonoğullarıÜnye, Denizbükü26.8.1922

Tınastepe

 1.  
Rıza(Er)AliCambazoğluiÜnye28.6.1921

Sakarya

 1.  
Rıza(Er)VeliTekkenişinoğluÜnye30.12.1922

Tınastepe

 1.  
Rüştü(Er)KahramanDelimehmetoğullarıÜnye,

Kuşçulu

26.6.1922

Tınastepe

 1.  
Sabri(Er)VeliMirhasanoğullarıÜnye,

Erenyurt

16.7.1921

Kütahya

 1.  
Salih(Er)İbrahimRecepoğluÜnye21.5.1921

Eskişehir

 1.  
Süleyman Sabri

(Teğmen)

Musa Ünye30.5.1921

Meydan Harbi

 1.  
Seyit(Er)NecipFeyzioğluÜnye3.10.1921

Şırnak Çatışması

 1.  
ŞakirHalilFeyzioğluÜnye12.9.1921

Eskişehir

 1.  
Şakir(Er)HalilFeyzioğluÜnye,

Kuşçulu

1.7.1921

Mezartepe

 1.  
Şükrü (Çavuş)AliMüstakimoğluÜnye29.6.1921

Haymana

 1.  
Temel(Er)EmrullahÇolakoğluÜnye19.8.1921

Tersittepe

 1.  
Yusuf(Er)ArifKalaycıoğluÜnye31.6.1921

Çaldağı

 1.  
Yusuf(Er)MehmetAliosmanoğluÜnye28.6.1921

Sakarya

 

Kaynak: Şehitlerimiz (yay. Milli Savunma Bakanlığı), Ankara 1998  
 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
3 Yorum