ORDU MİLLETVEKİLLERİ 1923-2011 (5)

ORDU MİLLETVEKİLLERİ 1923-2011 (5)

Ordu 1921 yılına kadar Trabzon Vilayeti’ne bağlı bir kaza olduğundan, 23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin ilk döneminde Trabzon Mebusu sıfatıyla seçilen milletvekillerince temsil edilmişti. Ordu’nun il olmasından sonra ilk seçimler1923 yılında yapılmıştı.


ORDU MİLLETVEKİLLERİ 1923-2011 (5)

Ordu 1921 yılına kadar Trabzon Vilayeti’ne bağlı bir kaza olduğundan, 23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin ilk döneminde Trabzon Mebusu sıfatıyla seçilen milletvekillerince temsil edilmişti. Ordu’nun il olmasından sonra ilk seçimler1923 yılında yapılmıştı. Bu dönem yapılan seçimlerde Ordu’dan 5 milletvekili meclise gönderilmiş ve böylece Ordu, ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde müstakil bir vilayet olarak milletvekilleriyle temsil edilmeye başlanmıştı.

1923’ten günümüze kadar olan sürede ise Ordu ili toplam 163 milletvekilliği kontenjanı kullanmıştır

1965 – 1969     XIII DÖNEM

Tekrar Seçilenler:

Arif Hikmet ONAT/CHP- BAĞIMSIZ-AP (1946-1950/VIII. (Ara Seçim), 1957-1960/XI. 1960-1965 /XII,1965-1969/ XIII.)

Ata BODUR/AP (1960-1965/XII, 1965-1969/XIII,1969-1973/XIV,1973-1977/XV)

Hasan Ferda GÜLEY - CHP  (1957-1960/XI.,1960-1965/XII 1965-1969/XIII, 1969-1973/XIV, 1973-1977/XV

Şadi PEHLİVANOĞLU/AP (1960-1965/XII, 1965-1969XIII)


İlk Defa Seçilenler:


raif-aybar-1.jpg(1)

Raif AYBAR /YTP

Doğum Yeri ve Tarihi: Karacabey - 1915, Baba Adı: Mehmet Emin Ana Adı:Fatma Eğitimi: Siyasal Bilgiler ve Ankara Hukuk Fakültesi Yabancı Dil: Az düzey Fransızca Görev ve Faaliyetleri: Kocaeli Maiyet Memuru, Fatsa, Gürpınar Kaymakamı, Edirne Hukuk İşleri Müdürü, Yozgat Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü 6. Şube Müdürü, Serbest Avukat, Hürriyet Partisi Kurucu Üyesi, Yeni Türkiye Partisi Kurucu Üyesi IX. ve X. Dönem Bursa, XII Dönem Ankara, XIII. Dönem Ordu Milletvekili, Kurucu Meclis Millî Birlik Komitesi Temsilcisi (06.01.1961 – 15.10.1961), IX. Dönem TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi ,27. Hükümet Devlet Bakanı,

Medeni HaliEvli, 2 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 08.01.2005


feridun-cemal-erkin-2.jpg2

Feridun Cemal ERKİN/CHP-AP

Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul – 1899, Baba Adı: Mehmet Cemal Ana Adı: Rukiye Nesibe Eğitimi: Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yabancı Dil: Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca Görev ve Faaliyetleri:Duyûn-u Umûmiye İdaresi Muhasebe Memuru, Muhtelit Mübadele Komisyonu Türk Delegasyonu Başkâtibi, Londra Büyükelçiliği Başkâtibi, Berlin Büyükelçiliği Müsteşarı ve Maslahatgüzarı, Beyrut ve Berlin Başkonsolosu, Dışişleri Bakanlığı Ticaret İktisat ve Siyasi Daireler Umûm Müdürü, Umûmi Kâtibi, Siyasi Müşaviri, Roma, Washington, Madrid, Paris, Londra Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler San Francisco Konferansı Başdelegesi, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları İdare Kurulu Üyesi, Yazar XIII Dönem Ordu Milletvekili, 26., 27. ve 28. Hükümet Dışişleri Bakanı

Medeni Hali: Bekar

Ölüm Tarihi: 21.06.1980


hamdi-maden-3.jpg3

Hamdi MAĞDEN/AP

Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu – 1925, Baba Adı: Yusuf Ana Adı: Ayşe Eğitimi: Ortaokul Görev ve Faaliyetleri: Ticaret – Tüccar, XIII, XIV ve XVI Dönem Ordu Milletvekili, XVI Dönem Millet Meclisi Başkanlık Divanı İdare Amiri

Medeni Hali: Evli, 2 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 11.03.2007


kemal-sensoy-4.jpg4

Kemal ŞENSOY/AP

Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu – 1926, Baba Adı: Sayit Ana Adı: Ayşe Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yabancı Dil: Fransızca Görev ve Faaliyetleri: Serbest Avukat, İnan Gazetesi Kurucusu, Ordu II. Noteri XIII, XIV, XV ve XVI Dönem Ordu Milletvekili. Medeni Hali: Evli, 3 Çocuk

Ölüm Tarihi: 29.09.1998


          1969 – 1973   XIV DÖNEM

Tekrar Seçilenler:

Hasan Ferda GÜLEY-CHP (1957-1960/XI.,1960-1965/XII 1965-1969/XIII, 1969-1973/XIV, 1973-1977/XV)

Ata BODUR/AP (1960-1965/XII, 1965-1969/XIII,1969-1973/XIV,1973-1977XV)

Hamdi MAĞDEN/AP(1965-1969/XIII, 1969-1973/XIV,1977-1980/XVI)

Kemal ŞENSOY/AP(1965-1969/XIII, 1969-1973/XIV, 1973-1977XV, 1977-1980/XVI)

Ata TOPALOĞLU/CHP (1960-1965/XII, 19691973/XIV)

 

 


İlk defa seçilenler:

cengiz-ekinci-5.jpg5

Cengiz EKİNCİ /AP

Doğum Yeri ve Tarihi: Gümrü – 1919, Baba Adı:Esat Ana Adı:Zühre Eğitimi:Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yabancı Dil:Az düzey İngilizce Görev ve Faaliyetleri: T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Memuru, Gazeteci, Serbest Avukat, Basın Şeref Kartı sahibi –XIII Dönem Kars ve XIV Dönem Ordu Milletvekili

Medeni HaliEvli, 2 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 13.12.1999


orhan-vural-7.jpg6

Memduh EKŞİ/CHP

Doğum Yeri ve Tarihi:Mesudiye/Aşağıfaldaca – 1931 Baba Adı: Hasan Tahsin Ana Adı:Adile Eğitimi:Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yabancı Dil:Az düzey Almanca Görev ve Faaliyetleri: Serbest Avukat, İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, XIV, XV ve XVI Dönem Ordu Milletvekili. XIV.Dönem Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi, XV.Dönem Millet Meclisi Başkanvekili, XVI. Dönem Millet Meclisi Başkanvekili

Medeni Hali: Evli, 3 Çocuk

Ölüm Tarihi: 13.12.1999


memduh-eksi-6.jpg7

Orhan VURAL/CHP

Doğum Yeri ve Tarihi:Ordu – 1932 Baba Adı: Tevfik Ana Adı: Huriye Eğitimi:Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yabancı Dil: Fransızca Görev ve Faaliyetleri: İstanbul Akşam ve Ankara Ulus Gazeteleri sahibi, Mizah Gazetesi sahibi, Serbest Avukat, Halkevi Başkanı, Paris Büyükelçiliği Çalışma Müşavirliği Hukuk Uzmanı. XIV Dönem Ordu Milletvekili.

Medeni Hali: Evli, 2 Çocuk.1973 – 1977  XV DÖNEM

Ferda GÜLEY /CHP(1957-1960/XI.,1960-1965/XII 1965-1969/XIII, 1969-1973/XIV, 1973-1977/XV)

Kemal ŞENSOY/AP(1965-1969/XIII, 1969-1973/XIV, 1973-1977XV, 1977-1980/XVI)

Ata BODUR-DP/BAĞIMSIZ/AP 1960-1965/XII, 1965-1969/XIII,1969-1973/XIV, 1973-1977XV)

Memduh EKŞİ/CHP (1969-1973/XIV,1973-1977XV, 1977-1980/XVI)


mehmet-sait-erbil-8.jpg8

Mehmet Sait ERBİL/CHP

Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu – 1919 Baba Adı:İzzet Ana Adı: Hamide Eğitimi:İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Yabancı Dil: Fransızca Görev ve Faaliyetleri:Kadın Doğum Hastalıkları Mütehassısı, Samsun Devlet Hastanesi Ana Çocuk Sağlığı Nisaiye Mütehassısı ve Baştabibi, 19 Mayıs Üniversitesi Kurma Derneği Genel Başkanı, Ünye Lisesi, Verem Dispanseri ve Ana-Çocuk Sağlığı Kurucusu. XV. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 4 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 07.08.1975


mustafa-kemal-gonul-9.jpg9

Mustafa Kemal GÖNÜL/BAĞIMSIZ

Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu – 1922 Baba Adı:Ahmet Ana Adı: Servi Eğitimi:Ortaokul Yabancı Dil:Az düzey Almanca Tüccar Görev ve Faaliyetleri:Serbest Ticaret, Müteahhit. XV Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 8 Çocuk.


bilal-taranoglu-10.20110318221505.jpg10

Bilal TARANOĞLU/AP

Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu 1920 Baba Adı:Osman Ana Adı: Dudu Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Yabancı Dil: Az düzey Fransızca Görev ve Faaliyetleri:Eleşkirt ve Gölköy Hükümet Tabibi, Çarşamba Sıtma Savaş Tabibi, Ordu ve Giresun Sağlık Müdürü, Bakanlık Müfettişi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı ve Donatım Genel Müdürü.XV ve XVI. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 3 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 19.04.2005


senaii-yazici-11.jpg11

Senai YAZICI /DP-BAĞIMSIZ-AP

Doğum Yeri ve Tarihi:Ünye – 1924 Baba Adı:Mustafa Rasim Ana Adı:Lalizar Eğitimi: Ortaokul Görev ve Faaliyetleri:Fabrikatör, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.XV. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 2 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 19.09.1981

1977 – 1980 XVI. DÖNEM

Hamdi MAĞDEN/AP(1965-1969/XIII, 1969-1973/XIV,1977-1980/XVI)

Memduh EKŞİ/CHP (1969-1973/XIV,1973-1977XV, 1977-1980/XVI

Kemal ŞENSOY/AP(1965-1969/XIII, 1969-1973/XIV, 1973-1977XV, 1977-1980/XVI

Bilal TARANOĞLU/AP(1973-1977XV, 1977-1980/XVI)


ertugrul-gunay-12.jpg12

Ertuğrul GÜNAY/CHP

Doğum Yeri ve Tarihi:Ordu – 1947 Baba Adı:Nazım Ana Adı: Mürvet Eğitimi:İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yabancı Dil:İyi düzey İngilizce Görev ve Faaliyetleri:Serbest Avukat, Doğu Konferansı ve Yeni Siyaset Girişimi Kurucusu, Yazar.XVI Dönem Ordu, XXIII. Dönem İstanbul Milletvekili. 60. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı


Medeni Hali: Evli, 2 Çocuk.

temel-ates-13.jpg13

Temel ATEŞ/CHP

Doğum Yeri ve Tarihi:Gölköy – 1939 Baba Adı:Ali Ana Adı: Zahide Eğitimi:İstanbul Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü Yabancı Dil:İngilizce Görev ve Faaliyetleri:Ordu Aybastı Armutlu Köyü Öğretmeni, Diyarbakır İlköğretmen Okulu Öğretmeni ve Yöneticisi, Beşikdüzü Kız İlköğretmen Okulu Öğretmeni, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü Şube Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü, Ankara Şafak Tepe Ortaokulu Öğretmeni, Gümüşhane Kelkit İmam Hatip Lisesi Öğretmeni.XVI.Dönem Ordu Milletvekili – Medeni Hali: Evli, 2 Çocuk


gunay-yalin-14.jpggunay-yalin-14.20110318221744.jpg14

Günay YALIN/CHP-BAĞIMSIZ-AP

Doğum Yeri ve Tarihi:Fatsa – 1938 Baba Adı:Mustafa Eğitimi:Makbule Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Görev ve Faaliyetleri: Serbest Avukat, Ulaştırma Bakanlığı İş ve İşçi Sorunları Danışmanı.XVI Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 3 Çocuk


Not: Tekrar seçilen milletvekillerinin seçildiği tüm dönemler isimlerinin önünde verilmiştir. Özgeçmişleri ise seçildiği ilk dönemde verilmiştir.

(Devam edecek)


 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
4 Yorum