"Anayasa mahkemesi hesap vermek zorunda"

"Anayasa mahkemesi hesap vermek zorunda"

Anayasa Mahkemesi'nin türban düzenlemesini iptalinin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında konuştu..."Anayasa Mahkemesi bize açıklama yapmak zorunda"

Anayasa Mahkemesi'nin türban düzenlemesini iptalinin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında konuştu...
 
İptal edilen türban düzenlemesi sonrası vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Parti grup toplantısında milletvekillerine hitap ediyor: 

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

"Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. 70 milyon vatandaşın iradesinin tecelli ettiği kutlu çatı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesi 23 Nisan 1920'de burada hayat buldu. İstiklalimizin simgesi olan bu meclis bugüne kadar hiçbir vesayeti kabul etmedi. Bundan böyle de kabul etmeyecek.

"Meclis hiçbir vesayeti hiçbir gölgeyi kabul etmedi"

İstiklalimizin simgesi olan bu meclis bugüne kadar hiçbir vesayeti kabul etmedi. Meclis hiçbir vesayeti hiçbir gölgeyi kabul etmedi bundan böyle de kabul etmeyecek. Zira bu meclis hür iradesiyle bu aziz milletin kurtuluş destanını yazdı. 

"Burası milletimizin evidir"

Burası milletimizin evidir. Bu evin 70 milyon sahibi vardır. Hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın herkesin iradesi buarada temsil edilir. Bu milletin şerefi ve izzeti için sağduyudan ayrılmadan, metanetle ve vakarla, bir ve bütün olarak milletimizin iradesini hakkıyla temsil edeceğiz. 

"Ne milletin bir adım ilerisinde ne de bir adım geride kalacağız"

Bunu hep birlikte yapacağız. Kendimizi geri çekmeden, başkalarını da dışlamadan hep birlikte yapacağız. Ne milletin bir adım ilerisinde ne de bir adım geride kalacağız.

"Milletimizin tamamı adaletten yanadır"

Hiç şüphesiz milletimizin tamamı adaletten yanadır. Siz saygıdeğer milletvekillerini de bu milletin emanetine sadakatle sahip çıktığınız için kutluyorum. 

"Bu ülke için emek harcayan diğer parti gruplarını da samimiyetle selamlıyorum"

Burada yalnızca kendi grubuzumu değil, yalnızca AK Partiye'ye oy verenleri değil bu ülke için emek harcayan diğer parti gruplarını ve kişilerini de aynı samimiyetle selamlıyorum.

"Sorunlarımızın hiçbiri çözümsüz değildir"

Unutmayalım. Sorunlarımızın hiçbiri çözümsüz değildir. Dönemsel sorunlar istikararımızı ve istikametimizi zedeleyemez. Bu istikamet milletindir, sizindir.

"Rotamızı da millet belirlemiştir"

Rotamızı da millet belirlemiştir. Bizler burada milletimizin tarihi yürüyüşne eşilk ediyoruz. Millet adalet istiyor, demokrasi istiyor. Ne bir eksik ne bir fazla adalet ve demokrasi.

 "Başarı asla başımızı döndürmeyecektir"
 
Hiçbir zaman bulunduğumuz makam ve mevkileri kendi mülükümüz zannetmedik, zannetmeyiz. Seçim zaferlerinden sonra dedik ki; 'Bu başarı milletin başarısıdır. Bu başarı asla başımızı döndürmeyecektir. Bize oy versin vermesin istisnasız bütün vatandaşlarının hakkını gözeteceğiz. Çoğulcu demokrasinin gereği de budur. 

"Milletimizin sağduyusuna güveniyoruz"

Ümitlerimizi taze tutmak zorundayız. Zor zamanlarda ortaya çıkan milletimizin sağduyusuna güveniyoruz. Siyasi krizden medet uman anlayışın halen siyasetin içinde var olduğunu görüyoruz.

"CHP Yüksek Mahkeme'yi tehdit ediyordu"

CHP sözcülerinden sadece ve sadece meclisin yetkilerini aştığı iddiasını duyarsınız. Ve bunu da yargının bağımsızlığını bahane ederek yapıyorlar. Geçen yıl bu zamanlar onların istediği yönde karar çıkmazsa Türkiyenin çatışma ortamına sürükleneceğini söyleyerek yüksek mahkemeyi tehdit ediyorlardı. 

"CHP yetki çatışması çıkartmak istiyor"

Peki bu CHP ne istiyor. Anayasa'da belirlenen erkler arasında bir yetki çatışması meydana getirmek istiyorlar.

"Dokunulmazlık kaldırısın talebinin altında yatan neden.."

CHP'nin dokunulmazlık kaldırılsın talebinin altında yatan da budur. Türkiyenin demokrasi tarihi rakiplerine kuyu kazmaya çalışırken kendi bindiği dalı kesen siyasi aktörlerle doludur. 

"İdeolojik yorumlarla muhalefet halkın iradesine tavır almaktır"

Yapıcı değil yıkıcı siyaset, kimseye birşey kazandırmamıştır. Bugün de böyle bir sınavdan geçiyoruz. Bu milet bugünlerin de çetelesini gün gün tutuyor. CHP'nin evrensel hukuk ve demokrasiye karşı yürüttüğü siyaset ülkeye zarar veriyor. İdeolojik yorumlarla muhalefet yapmak halkın iradesine tavır almaktır.

"Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa'dan almayan birşey uygulayamaz"

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel hukuk kaynağı anayasadır. Her kurum ya da kişi anayasaya bağlı icraaat yapmak zorundadır. Anayasa'nın 6. maddesi bakın ne diyor: Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa'dan almayan birşey uygulayamaz. İşte bu yüzden her işlem, her karar, her uygulama anayasaya dayanmalıdır.

"Anayasa mahkemesi anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından inceler"
 
Anayasaya dayanmayan hiçbir karar anlam taşımaz, hiçbir yetki kulanılamaz. Anayasaya göre anayasa mahkemesi anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından inceler. Geçen hafta alınan karar tartışılıyor ve tartışılacaktır.

Anayasa açık

Anayasada bu hükümler yokmuş gibi davranmak daha büyük sorunlara yol açar. Türiyenin bunlara tahammülü yoktur. Anayasal kuralları görmezden gelerek hareket etmemiz söz konusu olmaz. Anayasanın 6. madesi egemenliği, 7. maddesi yasama yetkisini 148. maddesi anayasa mahkemesinin görev alanını tanımlıyor. 6. maddeye göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 

"Kimse kendini yasa koyucu yerine koyamaz"

Türk milleti egemenliğini anayasa esaslarına göre yetkili organlar eliyle kullanılır. 7. maddeye göre yasama yetkisi Türk milleti adına TBM2'ye verilmiştir. Bu yetki hiçbir surette devredilemez. 87. maddeye göre TBMM'nin görev ve yetkileri kanun koymak, değiştirmek ve düzeltmektir. Bu sadece seçilmişlere aittir. Bu yetkiyi kimse yüce meclisimizden alamaz. Kimse kendini yasa koyucu yerine koyamaz. Aynı şekilde TBMM de bu yetkiyi devredemez. 

"Ben yaptım oldu anlayışını demokrasi kaldırmaz"

Onun da yetkisi yok. Ben yaptım oldu anlayışını demokratik rejim kaldırmaz. Kimse bunu yapamaz. Yarı da yaptığıunda kaldırmaz. Yasama yanlış yaptığında yargıdan döner olmadı sandık geldiğinde milletten döner. Peki yargı erki yanlış yaptığında nereden döner.
 
"Sorumlusu CHP'dir"

Bu sorular kamuoyunda tartışılmaya başladı. Bunun da sorumlusu CHP'dir. Kimsenin yargıyı böyle bir tartışmanın muhatabı haline getirmeye hakkı yoktur. Sadece yasama ve yürütmenin yanlış ayapacağını düşünen ve eleştiren bir sistem demokratik sistem olamaz. Elbette yasama ve yürütme denetime tabi olacaktır. Bu demokrasinin gereğidir. 

"Kuvvetler ayrılığı esastır"

Bizimki gibi sistemlerde kuvvetler ayrılığı esastır. Hiçbir kurum kendisini anayasanın ve diğer kuvvetlerin üzerinde göremez. Anayasadan alınmayan hiçbir yetki millet adına kullanılamaz. Erkler anayasadaki yetki sınırlarını aşmamalıdır. Hukuk sistemimiz erkler arasında bir yetki karmaşasına sürüklenirse bundan Türkiye zararlı çıkar. 

"Anayasa Mahkemesi bize açıklama yapmak zorunda"

Bu ortamı hazırlayacak işlerden herkes kaçmalıdır. Hep birlikte sürüklendiğmiz bu yetki çatışmasından çıkarmak zorundayız. Anayasa Mahkemesi 10 ve 42. maddeleri iptaliyle ilgili olarak bize açıklama yapmak zorunda. Türkiye teamüllerle idare edilemez. Anayasada 'İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz' diyor. Bunu ben değil Anayasa söylüyor.

"Ülke yönetiyoruz ülke, oyuncak değil"
 
Bu neden yapıldı peki. Bu ülke zaman kaybediyor. Kamuoyunun tatmin edilemeye ihtiyacı var. Açıklama bekliyor. Gerekçeyi görmek istiyor. Hangi gerekçeyle esastan görüşülerek karara bağlandığı mutlaka açıklanmaladır. Kulis haberlerle ülke yönetilmez. Onun bilmem nerede duyduğu birşey varmış, bunun bilmem nerede kaynağı varmış, onun bilmem içeriden biri söylemiş. Beyler ülke yönetiyoruz ülke, millet yönetiyoruz. Oyuncak değil.

"Mesele Anayasa'ya sadık kalma meselesi"

Yasama yetkisinin korunması tekeli Anayasa ilkelerine sadık kalınması meselesidir. Meselele herkes için bağlayıcı mı dır değil midir. Hukuk devletlerinde Anayasa herkesi bağlar. Herkesten önce hukuk yarı mensuplarının işidir. Dikkat ve özeni göstermelidirler. Karşılık bulmayan işlem toplumda tartışmalı hale gelecektir.

"Anayasa Mahkemesi'ni yıpratmaktan özenle sakınmalıyız"

Her kişi ve kurum Anayasa'ya sadık kalmalıdır. Anayasa Mahkemesi'ni yıpratmaktan özenle sakınmalıyız. Kurumları aynı hassasyetle koruyamazsak ülkeye kötülük ederiz. Her ikisini de güçlendirmek ortak sorumluluğumuzdur. 

"Gayemiz muasır medeniyetler seviyesine çıkmak"

Bizim gayemiz muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak. 5.5 yıl önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye ortada. Mayıs ayı ihracat rakamları aylık bazda en yüksek rakam. 

"Bunların derdi başka"

Yıllık toplam ihracatı 36 milyar dolar seviyesindeydi. Bugün ise 121 milyar dolar oldu. 5 yıl sonra üstüne 81 milyar dolar koyan bir iktidar işbaşında. Bu rakamlar bazıları için hiçbir şey ifade etmediğini biliyorum. Bunların derdi başka. 

"Biz ve onlar diyeceğim"

Yaptıklarımızı kabul etmeyenlere biz diyemem ki onlar diyeceğim. bu çalışmayı yapmak onların karı değil. Onların iktidarını da biliyoruz. Benim ülkemi nereye getirdikleri ortada. Unutmayın o delikli paralara muhtaç olduğumuz zamanları.

"İstikrara çomak sokmak istiyorlar"

Sürekli istikrara çomak sokma peşindeler. Onlara kalsa Türkiye'nin etrafına duvar örülsün. Yabancı gelmesin diyorlar.Yabancı diyenler IMF'den dünyanın borcunu aldılar. 

"Tuzu kurular"

Merkez Bankası'nın döviz rezervi 26.5 milyar dolardı 77 milyar doları aştı. Bu rakamlar tuzu kurular için bir şey anlam taşımaz ama yoksullar için taşır. Bunu dert edinen AK Parti için istikrar için anlam taşır.

"Zat-ı alinizin Enerji Bakanlığı yaptığı dönemde olduğu gibi kuyruk mu yapalım?"

Petrolün varil fiyatı 22 dolardan 139 dolara geldi. İkide bir cari açık diyorlar. İnsaf sahibi olarak şu hesabı yap. Biz petrolü dışarıdan ithal ediyoruz. Zat-ı alinizin Enerji Bakanlığı yaptığı dönemde olduğu gibi kuyruk mu yapalım? 

"Milletim bunu çok iyi görsün"

Artan faizlerin hesabını kimse veremez. Kimse bedel ödetmeye hakkı yok. Çieftçinin cebinden çalışanın, işçinin, cebinden ödeniyor. Milletim bunu çok iyi görsün.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.