Başkan Şanser beyin marifetnamesi..

Başkan beyin marifetnamesi..

Şanser bey ya da bu işte bir tuhaflık var...

Ordu ili Genel Meclis Başkanı olan Şanser Şahin beyefendi, hakkında yargıda devam eden yolsuzluk suçlamaları ve dosyaları olmasına ve aynı zamanda müflis bir ticaret adamı olmasına rağmen, kalkmış memleketin gidişatı hakkında konuşuyor, beyanatlar verip, inciler saçıyor..

Bunları oraya seçerek yollayan Ordu"lu, ağzı açık adamları dinliyor..

Yarın ilk mahalli seçimlerde de gider destekler, bir daha o makamlara oturtur ve sonuçlarına katlanırsınız..

Bu yüzden, yaklaşan mahalli seçim öncesi bu zihniyetin ipliğini pazara çıkartmak için, marifetlerini şöyle bir bir sırlayalım…

İl Genel Meclisinde hızla yükseliş..

Sayın Şanser Şahin beyefendi, Turnasuyu köyünde sahibi olduğu Petrol istasyonunu iktidar partisine mensup (En verimli) bir Milletvekilinin Kayınbiraderine el altından devredince şansı ve işleri birdenbire açıldı, sanki sihirli bir değnek deymiş gibi oldu..

Egzoz işinden "Kazanılanlar" ise işin cabası …


Peşinden, Ordu ilinin birinci derecede mülki amiri olan, Validen sonra gelen, en onurlu ve en yetkili makama oturdu ve muradına erdi.

Genel Meclis içinde çoğunluğa sahip olan iktidar partisinin “işini bilir” diğer meclis üyelerinden bir Ali Cengiz gurubu ile birlikte resmi kurumlarda açıkça "iş ve ihale takipçiliği yapmaya başladılar" lafları ayyuka çıktı.

KÖYDES "Kime hizmet götürme" oldu


2005 yılından itibaren ilin Milletvekilleri Köylere Hizmet Götürme Birlikleri (KHGB) adı altındaki siyasi iktidarın etkisinde ve uydusundaki yarı resmi organlara KÖYDES işleri için trilyonlarca ödenek yollamaya başlayınca işin rengi değişmişti.


Köylere gelen hizmetin hızlanması ve önündeki engellerin kaldırması bahanesiyle, TBMM"den bir yasa geçirilmiş. Bu yasa ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu"nun Köydes ihaleleri ve bu tip işlerin tümünün denetimi ve ihalesi kapsamdan çıkarılmıştır. Bu kanunla, Kaymakamların, Muhtarların ve İl Genel Meclisi üyelerin ve bazı il yöneticilerinin, KÖYDES ve benzeri ihale ve inşaat sürecine direkt dâhil edilmesine başlanmıştır.

126 milyon YTL ödenek "Çarçur edildi "


Köylerin alt yapı ihtiyaçlarının yerel düzeyde giderilmeye başlanması hedeflenen KÖYDES "in işi ve içeriği değil ortada parçalanmayı bekleyen lop eti olan ödenek bolluğu iştahları kabartmıştı..

Tüm Türkiye"deki furya gibi, Ordu"da da, KÖYDES kapsamında son 3 yıl içerisinde gönderilen 126 milyon YTL ödenek devasa paralar çarçur edilmiş, bu para bolluğu da şartları gereği çıkar gurupları doğurmuş, paranın olduğu her yerde olduğu gibi Ordu"da da bir takım muhtarlar, azalar, çaycılar, çorbacılar, buzdolabı satan iş adamları,cemaatler ve cemiyetler,il meclisi ve encümenlerin içinden uyanık geçinen köşe dönmeci bir kesim ihalelerde ve her türlü nakit takibinde köşe başlarını tutmuş, gereken yerlerini almışlardır..


KÖYDES" ler de ne yapılmış?


Hiçbir planlamaya ve rantalbiliteye dayanmayan, mühendislik ölçü ve hesaplarıyla uzaktan yakın ilgisi olmayan, Muhtarların kahve kenarlarında sigara kağıtlarına çizdikleri krokileri proje diye ihaleye çıkarılmış...

Üçer dörder guruplar halinde işler parsel parsel parti yandaşlarına ve çıkar guruplarına teslim edilmiş, işleri köyde dağda doğru dürüst takip edilmeden ve denetlenmeden, ilçe kaymakamlarının sözleşmeli olarak işe aldıkları genç ve tecrübesiz teknik elemanlar,işi bildiğine değil taşeronların kalfalarının akıllarına göre bakmışlar...

Dağda, derde yaptıkları kutu menfezlere yağmurda dik ve rusubatlı derelerin coşkun suları büzlere sığmamış, yıkılıp gitmiş, yolları yakıp yıkmış...

Peşinden köy yollarına attıkları yalancı ince sathi kaplama asfalt bozuntuları ilk yağmurda delik deşik olmuş, yağmurların peşinden yollarda asfalt olduğunu ispat etmekte bile teknik elemanlar ve müteahhitler zorlanmış...

Yaptıkları istinat duvarlarının temelleri çıkmamış, ilk yağmurda duvarlar yan yatarak çökmüş gitmiş, içme suyu için Horlak suyunu onlarca köye getireceğiz diye yola çıkılmış, iş daha başlamadan Horlak suyu projesinin ve tüm köylerin hayalleri tükenmiş, sonuçta KÖYDES defteri de dürülmüştür.


KÖYDES, "Köydes zenginleri" yarattı...

Beş yüz milyar dolar iç diş borcu olan ülkemin kıt kaynakların KÖYDES işinde rasyonel kullanımı sağlanmamış ama KÖYDES sayesinde yurt çapında yeni zengin siyasiler ve Müteahhitler türetilmiştir.

Ödeneklerin yıl içerisinde herhangi bir aracı kurum olmadan doğrudan KHGB"lere gelmesi ve işlerin yıl içinde bitirilmesi zorunluluğu, ihaleleri masa altından yapılmasını sağlamış, hizmetlerin süratli gerçekleşmesi hem de zamandan tasarruf edilmesi gerekçe gösterilerek projesiz ve kontrolsüz bir sürü usulsüz işler yapılmıştır.

Açık yazsınlar hangi köye ne yaptılar?


Eski köy imamını ve ilahiyatçı bir idareciyi sırf yandaş diye İl Genel Sekreteri yapmak için aylarca pazarlıklar yapan İktidar vekilleri ve mahalli il genel meclis üyeleri ile Şanser Şahin bey KÖYDES kapsamında hangi köylerin nefes aldığını, hangi köyde doğru dürüst bir eksiğin giderildiğini hangi köylerin çehresinin değiştiğini son 3 yıl içerisinde il genelinde yapılan hangi yolun doğru dürüst işlediğini, asfaltının sağlam kaldığını, 320 köyde yapılan hangi içme suyu şebekesinde doğru dürüst suyun aktığını somut olarak açıklasınlar..


KÖYDES"e harcanan ve buharlaşan o 126 trilyon TL. ile ondan sonra övünsünler...

Ya da bu paraların hesabını versinler…

Önceki ve Sonraki Yazılar