Doç. Dr. Birol ERTAN

Doç. Dr. Birol ERTAN

Bilmediğimiz yönleriyle Atatürk

Bir Yolcunun yolda yürüyebilmesi için ufku görmesi yeterli değildir. Ufkun Ötesi'ni de görmesi gerekir. M.K. Atatürk

Büyük Önder Atatürk, pozitif bilime ve akılcılığa dayalı akılcı öğretisi ve uygulamalarıyla bütün yaşamı boyunca Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma mücadelesi vermiş eşsiz dünya liderlerinden birisidir. Bir çok devlet adamı ve düşünür, dünyaya yön veren liderlerin yüzyılda bir geldiğini, 20. yüzyılda bu liderin Türklere nasip olduğunu açık biçimde dile getirmişlerdir.


Yüksek Lisans öğrenciliğinden arkadaşım olan Sevgili Can Dündar tarafından hazırlanan "Mustafa" isimli belgesel film ile Atatürk'ün sıradan bir insan olduğu hafızalara kazınmaya ve O'nun üstün liderlik nitelikleri göz ardı edilmeye çalışılırken, Atatürk'ün birçoğumuzca bilmediği üstün nitelikleri özenle görmezden gelinmeye çalışılmıştır. Bu makale ve makalenin konusunu oluşturan kitap ile Büyük Önder Atatürk'ün üstün niteliklerinden sadece bir kaçı gündeme getirilecektir.

Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sayısız kitap, makale ve değişik edebi ürünler yayınlanmıştır. Bu makalenin konusu ise Atatürk ile ilgili yazılmış olan 'Gizli Yönleriyle Atatürk' (Ergun Candan, Sınır Ötesi Yayınları, İstanbul, Temmuz 2008) isimli kitaptır.

Bu kitabı okuyanlar, kitapta iddia edilenlerin hayal ürünü ya da abartma olduğunu, bir kısmının da tesadüf olduğuna inanabilirler. Ne var ki, bu kitaptaki ilginç bilgilerin öğrenilmesinde yarar vardır.

Kitaptaki ilginç bilgiler, önceleri değişik kitap ve eserlerde anlatılmış konulardır. Bunlardan bazılarından söz etmek istiyorum.

Atatürk ve subay arkadaşları, gönüllü olarak gittikleri Trablusgarp savaşından Balkan savaşlarına katılmak amacıyla geri dönerlerken, bedevi bir falcının kehanetine gülüp geçerler. Falcı, Atatürk'ün eline bakarak Padişah olacağını ve 15 yıl hüküm süreceğini söyler. Atatürk, 1923'de Cumhurbaşkanı olmuş ve 15 yıl sonra 1938'de vefat etmiştir.

1929'da Hintli bir Mihrace, Atatürk'ü ziyaret edip ipek bir halı hediye etmiştir. Halıda bir saat deseni vardır ve saat, 09:07'yi göstermektedir. Atatürk'ün ölüm saati ise 09:05'dir.

Atatürk, çok ciddi ölüm tehlikeleri atlatmıştır. Savaşlarda düşman askerlerinin yoğun ateşleri karşısında soğukkanlılıkla sigara içmesi ve çok tehlikeli durumlardan mucizevi biçimde kurtulması üzerine kendisine "Efsunlu Kemal" ismi verilmiştir. Bu ilginç tesadüflere, H. C. Armstrong'un Bozkurt kitabında da yer verilmektedir.

Çanakkale savaşında göğsüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle ölümden köstekli saati sayesinde kurtulmuştur. Almanya 'da Mehmet Reşat ile bir askeri üsteki gösteri uçuşunda binmesi gereken uçağa kendi isteği üzerine yoldan geriye dönerek binmemiş, bu uçak da gösteri uçuşunda yere çakılmıştır.

Atatürk'ün yaşamında 9 ve 19 rakamlarının özel bir yeri olduğu ileri sürülmektedir. 19. yüzyılın bitimine 19 kala doğmuştur. Doğum tarihi 1881'in toplamı iki adet 9 etmektedir. Atatürk, doğum tarihinin 19 Mayıs olduğunu söylemiştir. 19 Mayıs 1915'de Albay olmuştur. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a 19 kişi olarak çıkmıştır. 19 Eylül 1921'de Gazi unvanını almış, 9 Ağustos 1923'de CHP'yi kurmuştur. 9 Ekim 1923'de Ankara O'nun önerisiyle Başkent olmuş, 9 Nisan 1928'de Anayasa laiklik ilkesini ilave ettirmiştir. Ölüm tarihi olan 1938'deki (19)38, iki adet 19'un toplamıdır. Cenazesi de 19 Kasım'da kaldırılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, 19 harften oluşur. Ne Mutlu Türküm Diyene sözü de 19 harften oluşmaktadır. Atatürk'ün üstün ve gizli yönleriyle ilgili detaylı bilgileri, Ergun Candan'ın Gizli Yönleriyle Atatürk isimli eserinde bulabilirsiniz.

Bu yazıdaki bilgiler ve Gizli Yönleriyle Atatürk isimli kitapta yazılanlar, bir tesadüf olarak değerlendirilebilir. Ancak, Atatürk, Türk ulusu için tesadüften öte bir anlam taşımaktadır.

Önceki ve Sonraki Yazılar