Ertuğrul Yüksel güven tazeledi

Ertuğrul Yüksel güven tazeledi

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 19. olağan genel kurulu yapıldı. Seçimlerde Ertuğrul Yüksel yeniden seçilerek güven tazeledi.

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 19. olağan genel kurulu yapıldı. Seçimlerde Ertuğrul Yüksel yeniden seçilerek güven tazeledi

 

Ordu SMMM Odası 19 Olağan Genel Kurulu 24.05.2008 tarihinde oda hizmet binasında yapıldı.

 

            

Genel Kurula, Ordu Belediye Başkanı Seyit TORUN, Samsun Odası Başkan Yardımcısı Hayrul KAYAR ve Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa AKSUOĞLU, Trabzon Odası Başkan Yardımcısı Ahmet DEMİR, Oda Sekreteri Mustafa ALKAN ve Oda Uyesi Teoman KOÇ katıldılar.

Divan Heyetine , Orhan Ümit Felek, Murat Başaran Sağra, Aysun Azaklı, İlkaç Kılıç seçildiler. Divan heyetinin teşkilinden sonra açılış konuşması yapan  ORDU SMMM ODASI Başkanı Ertuğrul YÜKSEL, konuşmasında şu hususlara değindi.. “

                

Değerli Meslektaşlarım;

19.Genel Kurulun her şeyden önce ülkemize, Camiamıza hayırlı olmasını diler, şahsım ve yönetim kurulumuz adına sevgiler, saygılar sunarım.

Muhasebeci mali müşavirlerin genel kurulu olunca ekonomiden söz etmeden geçmek olmaz.

Çünkü ekonominin içinde, kalbinde olan muhasebeci mali müşavirlerdir. İğneden, ipliğe ticari hayatın içinde meslek hayatını sürdürmekte, ülkenin kayıtlarını tutmaktadırlar.

 

Ülkemiz 2007 yılında çok önemli demokrasi sınavı vermiştir. Birincisi 22 Temmuz genel secimler, sorası cumhurbaşkanlığı seçimleri ve peşine de bir referandum yaşamıştır. Seçim savurganlığı ile ekonomi ihmal edilmiş ve bugün bunun sıkıntılarını 2008 yılında yaşadığımız bir gerçektir.

 

  Peşine suni olarak yaratılan türban krizini ve parti kapatılma davaları, PKK ve sınır ötesi harekatında eklediğimizde, her şey bir kenara itilmiş, ikinci plana itilen Ekonomi duvara toslamış, adeta bugün üstü örtülü kriz olduğu bir gerçektir.   2008 yılı için öngörülen hesapların hepsi tersyüz olmuş daha 3 ayda dış ticaret açığı 16 milyar doları bulmuş, bu yılsonunda 65 milyar dolar olabileceği tahmin edilmektedir.

 

2008 yılı için  %4-5 hedeflenen enflasyon son günlerde tırmanışa geçmiş yıl sonunda çift haneli rakamlara ulaşılacağı tahmin edilmektedir.

 

Ekonominin kırılganlığı hala devam etmekte, ekonomik istikrarsızlığın getirdiği sonuç, işsizliğin artmasına sebep olmuştur.. Ekonomiye iki taraflı bakarsak, 1.ci ayağı döviz-borsa-faiz ekonomisi yani paradan para kazanma ekonomisi. Buda zaten yabancı sermayenin elindedir. 2.ci ayağı ise üretime dayalı olan sanayi ve tarım sektörüne dayalı, ülkeyi kalkındıracak ekonominin dibe vurduğu da bir gerçektir.

 

Ekonomi yabancı sermayenin getirdiği ve IMF verdiği yüksek faizli borçlarla sıcak paranın üzerinde oturmaktadır. Son beş yılda yabancı sermaye tarafından getirilen 49 milyar doların 21 milyar doları kar transferine gittiği, gelen sermayenin yüzde 59,4 ü finans sektörüne yüzde 24 ü mali aracı kurumlara aktığı yani yatırım yapılmadığı istihdama hiçbir katkı sağlamadığı bir gerçektir.  

 

Bu bıçak sırtında ekonomi ile 2009 Mart ayında yapılacak olan mahalli seçimlerde geçmişten ders alıp savurganlık yapılmamasını diliyoruz. Türkiye de kayıt dışı ekonomi yüzde 50 nin üzerindedir. Kişisel ve kurumsal servetin artmasına karşın, servet üzerinde kapsamlı bir vergi düzenlemesi yapılmadığından, dolaylı vergilerin payı gittikçe artmaktadır. Vergi yükü son 12 yılda yüzde 67 artarken dolaylı vergilerin payı yüzde 72.3 e çıktığını görüyoruz. Beyan üzerinden alınan vergi yüzde 10 civarında seyretmektedir.

 

Bu durum gelir adaletsizliğini derinleştiren bir durumdur.  Kayıt dışı ekonomi oranı gelir açığı yaratırken, dolaylı vergiler artırılmak suretiyle açık kapatmaya çalışmak vergide adalet ve eşitlik prensibine aykırı olduğu gibi sosyal dengeyi bozan bir sistemdir.

 

Değerli meslektaşlarım;

 

Muhasebe, mali müşavirlik mesleği İngiltere de 1870 yılında, ABD. de 1886 yılında Hindistan da 1949 yılında Yunanistan da 1950 yılında yasallaşmış. Bizim meslek yasası ise bir sürü eksikliklere rağmen 1990 yılında yasal statüye kavuşmuştur.

 

Bu 18 yıllık sürede meslek örgütlerinin çabalarıyla yol kat etmeye çalıştığımız gerçektir. Bu odalar kurulurken bir tane sandalyesi yoktu. Bu gün çok şükür her şeyimiz oda binalarımız bile var. Meslek yasasının yasallaştığı 18 yıllık süreçte tabiî ki çok şey değişti. Ticari hayat değişti.  

 

 

Bu bağlamda 3568 sayılı meslek yasası da değişmesi çağdaş hale getirilmesi gerekirdi. Maliye bakanlığı bu 3568 sayılı meslek yasasını alel acele, mesleğin sahibi olan mali müşavir muhasebecilere, odalara ve TÜRMOB a sormadan yangından mal kaçırırcasına ve genel kurullara üç gün kala değiştirmeye ve siyasete alet etmeye kalkmıştır.  Hâlbuki S.Muh. Mali müşavirler Gelir idaresinin doğal müttefikidir. Kaldı ki, demokrasinin temel taşı olan sivil toplum örgütleri, meslek odaları özerk olmalı, vesayet altında olmamalıdır.

 

 Bizim odalarımız anayasanın 135. maddesine dayalı olarak kurulan kamu kurumu niteliğinde olan odalardır. Bu değiştirilen meslek yasası kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alacak ve mesleğin sorunlarını çözecek bicimde değil siyasi olarak değiştirilmiştir. TÜRMOB çatısı altında 70 s.muhasebeci mali müşavir, 8 yeminli mali müşavir odası olmak üzere toplam 78 oda ve bu odalara kayıtlı 74 bin meslek mensubu bulunmaktadır.

 

Bu 74 bin meslek mensubunun yalnızca 3800 – 4000 bini sadece yeminli mali müşavir olmasına rağmen TÜRMOB un 9 kişilik yön. Kurulu üyesinin 5 i yeminli mali müşavir 4 kişisi S. muh. Mali müşavir ve 5 kişilik disiplin kurulu üyesinin 3 ü yeminli mali müşavir 2 si s. Muh. Mali müşavir olmasına rağmen yani 74 bin kişilik bir meslek mensubunun idaresi bu 3800 kişi olan yeminli mali müşavirler idare etmesini normal karşılayıp, azınlığın çoğunluğa tahakkümünü göz ardı edip, birçok şeyi de kendine bağlayıp bu meslek yasasını değiştirmiştir. Halbuki bu mesleğin tahsilat sorunu vardır, bu mesleğin haksız rekabet sorunu vardır, bu mesleğin vesayet sorunu vardır, bu gibi sorunları maliye bakanlığı düzenleme yapmadan çözmemiz mümkün değildir. Böyle bir yasa değişikliğini kabul etmemiz mümkün değildir. 

 

 Nitekim Odaların yapmış olduğu haklı mücadele sonunda cumhurbaşkanı tarafından Bu yasa veto edilmiştir. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

                      

            Sayın  davetliler,değerli meslektaşlarım;


Muhasebecilik mali müşavirlik mesleği günümüzde çok önemli değişikliklere uğramaktadır. Sınır tanımayan sermaye karşısında,  muhasebe mesleği de teknoloji ile birlikte çok önemli hale gelmektedir. Bundan 450 – 500 yıl önce İtalyan Luca Papyaloni çift taraflı kayıt sistemi ile muhasebeyi bir bilim dalı haline getirmiş, o günden bu güne bazı değişiklik ler ve bir iki ilave ile gelmiş işin esasına dokunulmamış ama bugün teknoloji ile birlikte muhasebe mesleği, değişikliklerle adeta bir miladı yaşadığı da bir gerçektir.

 

2009 yılında uygulamaya girecek olan ve Meclis gündeminde bulunan 1538 maddelik TTK. Ve Baz el 2 uygulamaları ile de daha da önemli hale gelecektir.  Çünkü denetlenmiş raporlar yayınlanacak, şeffaflık ön plana çıkacak, hiçbir ticari kuruluş teminat verip veya kefil gösterip ticari kredi alamayacak, ancak bilânço veya gelir tablosuna göre kredi alabilecektir.

 

Onun için bu önemli kriterlere de hazır olmalıyız. Değişen, gelişen bu gelişmelere kendimizi hazırlamalıyız. Bu gelişmelere ayak uyduramayan muhasebeci mali müşavir zaten bir süre sonra bu mesleği yapma imkânı bulamayacaktır.

 

 

            Saygı değer konuklar, değerli meslektaşlarım;


Bir meslek örgütünün tek amacı, salt meslek sorunları ile sınırlı değildir. Bir meslek örgütü önce ülkesine, Sonra yaşadığı kente, kentte yaşayan insanlara karşıda sorumludur.

 

Ordu SMMM odası yönetim kurulu bu sorumluluklarının bilinci içinde yapılan davetlere ve ilde Valilik tarafından kurulan komisyonlara katılarak en iyi şekilde sizleri temsil etmenin onurunu ve gurunu yaşamaktadır.  Bu uygularla 19.cu Genel Kurulun hepimize hayırlı olmasını diliyor, sevgiler saygılar sunuyorum.“ dedi.

 

Konukların konuşmalarından sonra genel kurulun diğer maddeleri görüşüldü ve karara bağlandı.

19 Olağan Genel Kurul Seçimleri,  Pazar günü 09:00 – 17:00 saatleri arasında üyelerin oy kullanması ile son buldu. Seçimlere 79 üye katıldı ve tüm oylar geçerli sayıldı. Kullanılan oyların tamamını alan Ordu SMMM Odası yeni yönetimi belirlenmiş oldu.

 

 

 

 

2008–2010 Dönemi Ordu SMMM Odası Kurullarına seçilenlerin listesi şöyle:

 

YÖNETİM KURULU                                                                                

ERTUĞRUL YÜKSEL                                                      

SEZAİ KANTAR                                                                

EROL KURUCU                                                               

BAHADIR BAŞ                                                                  

DOĞAN ÇELEBİ                                                               

DİSİPLİN KURLULU

ERCAN KIR                                                                       

AKİF AYDOĞDU                                                               

ABDURRAHMAN KARAGÖZ                                        

HALUK CİVANBAY

RECAİ ŞAHİN

DENETLEME KURULU

TUĞRUL ODABAŞ                                                           

MUSTAFA CÖRTÜK                                                        

HİCABİ DURAK

ÜST BİRLİK DELEGELERİ

ERTUĞRUL YÜKSEL                                                      

BÜLENT GENCEL                                                           

AHMET ARPACIOĞLU                                                    

ORHAN ŞEBCİOĞLU                                                       

KEMAL BAŞTUĞ                                                              

FİKRİ TEFİL                                                                       

SEDAT ÖZEL                                                                    

RÜŞTÜ DEMİREL                                                            

ZEKİ ODABAŞ                                                                  

SAYGIN TORUNOĞLU                                                   

ORHAN ÖZGÜR                                                               

HALİS IŞIK                                                                         

TURGAY ALTINIŞIK          

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.