301 kabul edildi

301 kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın 'Türk Ceza Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini tamamladı.

TBMM Genel Kurulu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın 'Türk Ceza Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini tamamladı.

3 maddeden oluşan Kanun Teklifi'nin yaklaşık 8 saat süren görüşmeleri saat 04.30'da sona erdi. Görüşmeler sırasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. MHP Genel Başkanı Devet Bahçeli, 301. maddede değişiklik öngören Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin sonuna kadar Genel Kurul salonundan ayrılmadı.

Görüşmelerin sonunda teklifin tümü için yapılan açık oylama sonucunda Teklif 65 ret oyuna karşılık 250 oyla kabul edildi. Teklifin görüşmelerinin sonunda milletvekillerinin eleştirilerine cevap veren Adalet Bakanı Şahin, ceza hukukunda lehe olan düzenlemelerin geriye yürüdüğüne işaret ederek, derdest olan dosyaların yeniden ele alınacağını ifade etti.

Adalet Bakanlığı'nın bu konuda son derece tecrübeli olduğunu ifade eden Şahin, "Dosyalar önümüze gelsin inceleriz" dedi. Böyle bir değişikliğin, korunması gereken değerleri korumaktan vazgeçme ve onları korumasız bırakma anlamında bir değişiklik olmadığını çok iyi bildiği için hiçbir rahatsızlık duymadığını ifade eden Şahin, "Vicdanım da son derece rahattır" diye konuştu.

TCK'nın 301. maddesinde değişiklik yapılmasını öngören Kanuna göre 'Türklük' ibaresinin yerine 'Türk Milleti', 'Cumhuriyet' ibaresinin yerine ise 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti' ibaresi getiriliyor. Bu maddeye ilişkin suçlar için ceza üst sınırı 3 yıldan 2 yıla indirilirken, bu suçtan dolayı soruşturma yapılması Adalet Bakanı'nın iznine bağlanıyor. Kanuna göre TCK'nın 301. maddesi şöyle değiştirildi: "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması Adalet Bakanının iznine bağlıdır."

DTP'li Kurtulan: Amaç AB'yi kandırmak

DTP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan da partisinin görüşlerini dile getirirken, "İfade özgürlüğü önündeki tek engel 301'inci madde. Bu madde değiştirilirse düşünceyi açıklamak suç olmaktan çıkacak" şeklinde bir yanılsama yaratıldığını söyledi.

Bu maddeyle ne ifade özgürlüğünün gelişeceğini ne de manevi değerlere hakaretin serbest olacağını belirten Kurtulan, sadece AB'nin kandırılmaya çalışıldığını, hükümetin tek derdinin AB'yi memnun etmek olduğunu savundu.

"AB kafayı 301'inci maddeye taktığı için hükümet, sadece bu talimatı yerine getirmek adına, makyaj yapan bir düzenleme sunmaktadır" diyen Kurtulan, AB'nin daha sonra bu maddeden tatmin olmadığını ifade edeceğini iddia etti.

Kurtulan, insanların, Kürt, Türk ya da başka bir etnisiteye ait hissetmesinin kötü olmadığını, kötü olanın asimilasyon ve inkarcılık olduğunu ifade ederek, "Anayasa'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinin Türk olarak kabul gördükleri ve eşit oldukları doğru olsaydı, sokaklarda dağıtılan 'Kürtlerden alışveriş yapmayın, kız alıp vermeyin' gibi hakaret içeren bildiriler karşısında savcılar 301'inci maddeden dava açmalıydı" diye konuştu.

MHP'li Bal'dan sert açıklama

MHP Grubu adına söz alan Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Faruk Bal, 301'inci maddenin "Gazetecilere karşı işlenen cinayetlerin azmettiricisi; Türkiye'nin tarihiyle yüzleşmesinin önünde engel olduğu" yönündeki sözlerin birer yalan ve iftira olduğunu belirterek, "Bunlar,Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesiyle sorunu olanların attığı iftiralardır" dedi.

AB'yi kuran ülkelerin kendi rejimlerini ve ortak değerlerini korumaya yönelik kanunlar bulunduğuna işaret eden Bal, "Avrupa ülkelerinin geçmişine baktığımızda Türkiye'ye akıl verme hakları ve hadleri olmadığını görüyoruz. Bu Meclis, bu devleti, Türklük ve Cumhuriyet üzerine kurmuştur; biri millet diğeri devlet değeridir. Tarihiyle yüzleşecek olan biz değil, Avrupa ülkeleridir" diye konuştu.

Milletvekillerinden ettikleri yeminin gereğini yerine getirmelerini isteyen Bal, "Türkiye ve Cumhuriyeti kuran Gazi Meclis olarak, yüreğimizdeki sesi dinlemelisiniz" dedi.

MHP'li Bal, "AB, 301'inci maddeyi 2.5 yıldır ortaya koymuştu, ama AKP duymazdan geldi. AKP, kapatma davasına karşı milli, meşru ve makul çözümü Türkiye'de araması gerekirken, yabancılardan yardım beklemiştir. Beklenen imdat yardımı gelmiştir; bunun faturası da 301 olmuştur" dedi.

"Ermenilerin tanınma, toprak ve tazminat taleplerinin önünde engeldir 301" diyen Bal, "Ermenilerin itham ve iddialarını Türkiye'de yayabilmek için önlerinde engeldir. Hain teröristleri, bölücüleri siyasi çözüm için masaya oturmalarının önünde bir engeldir 301. Bu maddeden içeride rahatsız olanlar da var. Bunlar 'Numaralı Cumhuriyetçi' olarak tanınanlar, fatura karşılığında her türlü fikri, köşelerinde yazanlardır. Bunların hepsi birer şer cephesidir" diye konuştu.

MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ise, Türklüğe hakareti suç olmaktan çıkaran bu teklifin, "Ecdadın kemiklerini sızlatacağını" söyledi.

Bu teklifin, hükümetin, AB'den aferin almasını sağladığını belirten Yalçın, "Eğer bu madde ifade özgürlüğüne engel oluyorsa, neden bütün AB ülkelerinde var?" diye sordu.

Öztürk : Haksız dayatmalarla gündeme geldi

Söz alan CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ise, AK Parti'nin, top çevirmekten başka birşey yapmadığını, AB'nin haksız dayatmalarla 301'inci maddeyi gündeme getirdiğini, maddenin tekrar Meclis gündemine geleceğini savundu.

Öztürk, teklifin, Türk ulusu ve milletine hiçbir yararının bulunmadığını, ifade özgürlüğünü genişleten bir yanının olmadığınıs öyledi.

Bozdağ: Uygulamadan kaynaklanan sıkıntı gideriliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ise, yeni Türk Ceza Kanunu'nda, özgürlükçü bir yaklaşımın benimsendiğini belirterek, bu kanunun ilk maddesinde bile kişi hak ve özgürlüklerinin korunduğunu söyledi.

301'inci maddenin değiştirilme gerekçesinin, uygulamadan kaynaklanan sorunlar olduğunu belirten Bozdağ, sivil toplum örgütlerinin de bu konuda talepleri olduğunu, bu taleplerini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini bildirdi.

Bozdağ, 301'inci maddenin benzerlerinin AB ülkelerinde de bulunduğuna dikkati çekerek, "Avrupa'daki yargılama sonuçlarıyla Türkiye'deki sonuçlar arasında uçurumlar var. Danimarka, Polonya, Avusturya gibi birçok ülkede aynı konu hakkında birer dava açılmasına rağmen Türkiye'de sadece 2003 yılında 55 hapis cezası, 87 para cezası, 13 hapis ve para cezası verilmiş. Uygulamadan kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi içindeğişiklik yapılıyor" diye konuştu.

Teklifle, Türklük yerine Türk Milleti, Cumhuriyeti yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti ibarelerinin getirildiğine dikkati çeken Bozdağ,"Anayasada, Türk Milleti ibareleri yer alıyor. Yemin maddesinde de aynı şekilde 'Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerinde ant içerim' diyoruz. Anayasa Mahkemesinin içtihatları var. Yargıtay'ın verdiğikararlarda da Türklük'ten maksadın Türk Milleti olarak anlaşılıyor. Yapılan değişiklik, Anayasa'nın, yargının anladığı şeyi yazmaktır" dedi.

Bozdağ, 301'inci maddenin mevcut halinde "Cumhuriyeti" ibaresi bulunduğunu belirterek, "Bir sürü cumhuriyet var. Dünyanın birçok yerinde cumhuriyet rejimi uygulanıyor. Hangi cumhuriyet? Buradaki Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Yaptığımız şey, bunu yasaya yazmaktan ibarettir" dedi.

Orhan Pamuk örnek gösterildi

Nobel ödülü alanların konuşmalarını genellikle İngilizce olarak yaptıklarını belirten Bozdağ, Orhan Pamuk'un ödülünü aldığında konuşmasını Türkçe yapmasından dolayı gururlandığını, göğsünün kabardığını söyledi.

Bozdağ, "Orhan Pamuk, Türkçe'nin güzelliğini tüm dünyaya anlattı. Ancak hakkında açılan dava nedeniyle adliyeye giderken yumurta, domates yağmuruna tutuldu. Tüm dünyaya bu resim verilmiş. Şimdi Orhan Pamuk mu Türk Milletinin haysiyetine şerefine hizmet etmiştir, ona yumurta, domates atan mı?" diye sordu.

Şahin: Madde tamamen kaldırılmamalı

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, TCK'nın 301.maddesinin tamamen kaldırılmasını doğru bulmadığını belirtti.

Bakan Şahin, değişiklikle, Türklüğe ve cumhuriyete hakaretin ve saygısızlığın cezasız kalmayacağını bildirdi.

301'inci maddenin tamamen kaldırılmasını doğru bulmadığını vurgulayan Şahin, hükümet olarak da 301'inci maddenin tamamen kaldırılması yönünde düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Şahin, hukuk ve ceza tekniği açısından, ifade özgürlüğüyle ilgili sorunlar yaşanmaması için maddede değişikliğe gittiklerini dile getirdi.

Şahin, 301'e benzer maddelerin AB'de de olduğunu, İtalya, Fransa, Polonya, İspanya'da bu tür düzenlemelerin bulunduğunu belirtti.

Şahin, AB ülkelerindeki benzer maddelere paralel düzenleme yaptıklarını kaydetti. 301'inci maddeyle ilgili açılan dava sayısına yönelik "rakam kirliliği"nin bulunmadığını ifade eden Şahin, Adalet Bakanlığı'nın verilerine güvenilmesini istedi.

Şahin, "Cumhuriyeti de korumasız bırakıyorsunuz" şeklinde eleştiriler yöneltildiğini ifade ederek, "Cumhuriyet'i bu metinden tamamen çıkarsaydık bile cumhuriyet korumasız mı olurdu? Olmazdı" dedi.

Bu arada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teklifin görüşmelerini baştan sonuna kadar izledi.

TBMM Başkanvekili Meral Akşener, birleşimi, bugün saat 13.00'te toplanmak üzere kapattı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.