YEŞİL ALAN GASPINA SON YEŞİL ALAN GASPINA SON

Son Belediye meclis toplantısında yeşil alanların imara açılması ile ilgili

çok önemli bir karar alındı.Bu karar ile ilgili madde değişikliği daha önce de
gündeme gelmiş ve oy çokluğu ile reddedilmişdi.
 
Bu maddenin düzeltilmesi ile ilgili Ordu Mimarlar Odasının da itirazı olmuş ve madde değişikliği tekrar meclis gündemine taşınmıştı.
 
İmar komisyonunda Ak-Parti ve DSP li meclis üyelerinin almış olduğu ortak karar tekrar meclis gündemine geldi.Önce bu değişiklik ile ilgili madde neyi içeriyor onu tanımlamamız gerekir:
 
"Ordu Belediyesi İmar Planı notlarının 22.maddesinin ,İmar Kanunu Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 2.maddesine ve yine aynı yönetmeliğin 13.maddesinin 2.bendi gereğince 3194 sayılı  İmar Kanununa aykırı bir karar olması  bakımından söz konusu maddenin iptali" istenmiş idi.  Değişiklik ile park alanlarının yüzde 5 i geçmeyecek şekilde yapıların  inşaasına izin veriliyor.
 
 Yapılan düzenleme ile meclis onayına ihtiyaç duyulmadan Belediye Başkanı'nın onayı ile bu tür keyfi uygulamlara izin verilebiliyordu.
Söz konusu Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği Madde 2 'de "Tanımlar ve ruhsata 
ilişkin hükümler hariç,bu yönetmelikte yer alan diğer hususlar imar planlarında 
aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır" deniliyor.
 
Yönetmelikde:
"Ancak imar planlarında,parselasyon durumları ve bina kitleleri ,bilhassa bu 
maksatla etüt edilerek,ölçüler verilmediği takdirde ,sadece ayrık veya bitişik
bina yapılacağını, ön bahçeli veya ön bahçesiz nizamın kabul olunacağını ,binaların 
tertip şeklini ve yüz alacakları cehpeyi tespit maksadı ile şematik olarak 
gösterdiğinden ,bunlara ait ifadeler imar planlarının kayıtlarından sayılamaz."
denilmektedir.
 
İmar planı notlarındaki 22.madesinin hepimizin net anlayabileceği açılımı şudur.  Artık park ve yeşil alanlarımız ile ilgili herhangi bir şahıs Belediye'ye müracatta bulunup:"Ben buranın yüzde beşini kullanabilir miyim?" dediğinde Belediye Yönetimi   bu talebi  daha önce Belediye meclisine bile sormaya gerek görmeden karar verebiliyordu.
 
Ama bundan sonra bu kararı Belediye Meclisi verecek.
 
Bu uygulama ile daha önce verilen bir çok imar uygulamaları verdır. Bundan 
böyle bunun kararını Belediye Başkanı değil Belediye Meclisi verecektir.

Önceki ve Sonraki Yazılar