Foto Galeri
Site İçi Arama
Çok Okunanlar
Link Bankası
Yorumlar
Piyasalar
DOLAR
4,6622
EURO
5,4311
IMKB
0.00
Hava Durumu
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
"Avans maaş ödemelerine damga vergisi"
10 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerleri, 01.01.2009 tarihinden itibaren çalıştırdıkları işçilerin ücretlerini banka aracılığı ile ödemek zorundadırlar...
09 Şubat 2009 Pazartesi 09:57

“AVANS MAAŞ ÖDEMELERİNDE DAMGA VERGİSİ ”

10 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerleri, 01.01.2009 tarihinden itibaren çalıştırdıkları işçilerin ücretlerini banka aracılığı ile ödemek zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayan işyerlerine cezai müeyyide uygulanacaktır.

Maaşların bankadan yatacak olması bir başka sorunu daha gündeme getirdi. O da çalışan işçilere yapılan avans ödemelerinin hangi şekilde ödeneceği konusudur. Avans maaş ödemeleri de ücret ödemeleri gibi bankadan yatırılmak zorundadır.

Avans maaş ödemelerinde damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususu ise uygulamada duraksama yaratan bir başka konudur.

Ticari hayatta damga vergisinin en çok uygulandığı senetlerden damga vergisini kaldıran idare, 5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (ç) bendiyle 06.06.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  avans olarak ödenen ücretlere damga vergisi uygulamasını getirmiştir.

Damga Vergisi Kanunu"na EKLİ 1 Sayılı Tablo"nun, “IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı
“b) Maaş, ücret, gündelik … (5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (ç) bendiyle eklenen ibare, Yürürlük: 06.06.2008) AVANS OLARAK ÖDENENLER DAHİL  hükmüne göre binde 6 oranında damga vergisine tabidir.

 

Söz konusu değişikliğin gerekçesindeki
“Madde 10- ... 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun istihkaktan kesinti şekliyle ödemeyi düzenleyen 19 uncu madde hükmü gereğince işverenlerce çalışanlarına hizmet karşılığı olarak yapılan avans ödemelerinin de damga vergisine tabi olduğu hususu net bir biçimde belirlenerek uygulamada bu hususta meydana gelen tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.” hükmünden de anlaşılacağı üzere,  amaç avans olarak yapılan ücret ödemelerinin damga vergisine tabi olduğu hususunu netleştirmektir.

Yukarıdaki gerekçeden anlaşılacağı üzere işçinin ücretine mahsuben yapılan avans ödemeleri damga vergisine tabi olacaktır. Yapılan avans ödemesi daha sonra yapılan ücret üzerinden ödenen damga vergisinden mahsup edilecektir.

Yani, avansın verildiği tarihte damga vergisi kesilmeli, maaşın ödendiği zamanda mükerrerliği önlemek için ödenen avans kadar ücret matrahı düşürülmeli ve bu şekilde işlemler kayıt altına alınmalıdır.

Gelir İdaresi başkanlığı bu konuda verdiği bir görüşte şu düşüncelere yer vermiştir.

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.02
Konu: Damga Vergisi
...
Bu durumda, şirketiniz bünyesinde işçi statüsünde istihdam edilen personelinize ödenecek ücretten mahsup edilmek üzere yapılan avans ödemesi nedeniyle düzenlenen kağıtların binde 6 nispetinde damga vergisinde tabi tutulması, ücretin ödenmesi esnasında düzenlenen kağıtlar bakımından ise, avans miktarının mahsup edilmesinden sonra kalan kısmına binde 6 nispetinde damga vergisi uygulanması gerekmektedir.
...
Bu itibarla şirketiniz tarafından çalışanlarınıza yapılan ücret ödemeleri üzerinden (avans olarak ödenenler dahil) gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir denilmektedir.

 

Senetler gibi ticari hayatın olmazsa olmaz işlemlerinden damga vergisini kaldıran ama işçi ve memura ödenecek avans ücretlerden damga vergisi olmaya çalışmak sosyal hukuk devleti ile ne kadar bağdaşır oda bir başka tartışma konusudur. Ve bütün bunların takibi ise işverenler ve mali müşavirler, muhasebeciler açısından yeni yeni angaryalardan başka bir şey değildir.

 

ÖZEL HABER
Video Haber
Yazarlar
Nevzat AKATA
GünayDın
Abdullah AYDIN
Doç. Dr. Birol ERTAN
Mithat Baş
Adnan YILDIZ
Röportaj
Haftanın Haberi