İki paragraf
Mithat Baş
Bu iki paragrafta çelişen durum nedir? İslamdaki "El Eş'ari" ve "Maturidi" ayrışmasını analiz etmeden bu makaleden hüküm çıkarmanız biraz zor. Saygılarımla.
01 Kasım 2013 Cuma 09:40
Teşekkür
Yaşar CELEP
Saygıdeğer Mithat Ağabeyim, yöremizde pek bilinmeyen bir konuyu kaleme aldığı için teşekkür ediyorum. Ordu ilinde ikamet eden Alevî hemşehrilerimiz Hacıemiroğlu bakiyesi Çepni Türkleridir. Çok azı başka vilayetlerden Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu ile göçmüşlerdir. İlimizdeki Bektaşiler Denizli'deki Sarıismail Ocağı'na bağlıdırlar. Alevilerin az bir kesimi de Turhal'daki Kul Himmet Ocağı'na bağlı olduklarını Saha Araştırmalırı'nda ifade etmişlerdi. Bu konuda daha derin saha araştırmalarına ihtiyaç vardır. Saygılarımla.
30 Ekim 2013 Çarşamba 11:49
AAAA
AAA
1- (Bu haliyle Bektâşîlik, Osmanlı propagandası yapan bir teşkilat durumuna gelmiştir. Bu tarikat kentte gruplaşan kültürlü kişilerin oluşturduğu bir tarikattır. Bektaşiliğin kırsal yorumu olan Alevi lik ise özellikle halk kesimi içinde gelişmiştir.) 2- İtikatta nakilci bir Arap yorumu olan Eş’ariliği benimseyen Nakşibendîlik ise, kırsal kesimdeki insanlardan çok kentlerde taraftar buldu. ÖzellikleOsmanlı yöneticileri arasında hızla yayıldı. Bu ekolün en önemli savunucusu İmam-ı Gazali, İbni Sina ve Farabi gibi akılcılığı benimsemiş Maturidi ekolüne sahip İslam bilim insanlarını kâfir ilan edecek kadar işi ileri götürdü. Ayrışmalar keskinleşti. Halifeliğin Osmanlılara geçişi bu yayılmayı ve ayrışmayı daha da hızlandırdı. Osmanlı coğrafyasındaki Müslümanların eğitimi için camilerde çalışmak üzere binlerce Nakşibendî müridi görevlendirildi. Bu akımınetkisinde kalan Osmanlı yöneticileri işi medreselerde pozitif bilimi yasaklamaya kadar götürdüler. BU İKİ PARAGRAF NASIL BİR ÇELİŞKİ ANLAMADIM..OKUYAN ARKADAŞLARDA ANLAMADI...
30 Ekim 2013 Çarşamba 11:41